2. Підрозділи з управління персоналом в організації :: vuzlib.su

2. Підрозділи з управління персоналом в організації :: vuzlib.su

139
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


2. Підрозділи з управління персоналом в організації

.

2. Підрозділи з управління персоналом в організації

Підрозділи, що виконують функцію управління персоналом, у
широкому значенні слова можуть розглядатись як служба управління персоналом.

Конкретне місце і роль вказаної служби в загальній системі
управління організацією визначається місцем і роллю кожного спеціалізованого
підрозділу з управління персоналом і організаційним статусом його безпосереднього
керівника.

Цей організаційний статус підтверджується набором
повноважень та відповідальності. Їх об’єм та ієрархічний ранг багато в чому визначаються
позицією першого керівника організації відносно кадрової служби. Вони також
формуються в ході організаційного розвитку управління, накопичення кадрового та
інтелектуального потенціалу.

Авторитет кадрової служби залежить не тільки від її керівних
повноважень, але й від рівня спеціальних знань співробітників та міри впливу на
кадрові процеси. Тому в зарубіжній практиці спостерігається така
закономірність: служби управління персоналом починають свою діяльність як
штабні ланки з консультативними функціями, а потім, у міру розвитку кадрового
потенціалу і все більш очевидного його впливу на результати роботи, служба
управління персоналом наділяється управлінськими повноваженнями і починає брати
безпосередню участь у керівництві організацією.

Залежно від рівня розвитку й особливостей організації
структурне місце кадрової служби може бути різним. У зарубіжній практиці
виділяють декілька таких варіантів.

Варіант 1 – початковий етап розвитку підприємства.

1.1. У випадку, коли на невеликому щойно створеному
підприємстві керівництво ще чітко не визначило статус кадрової служби, часто
застосовується підпорядкування служби управління персоналом загальному
керівництву організації як штабному органу (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Штабне підпорядкування кадрової служби

1.2.
У випадку, коли перший керівник вже на початковому етапі намагається підняти
роль кадрової служби та її статус, хоч його заступники ще не готові до сприйняття
відділу персоналу як підрозділу, рівнозначного другому рівню управління,
використовується підпорядкованість кадрової служби першому керівнику.

Рис. 3.3. Підпорядкування кадрової служби першому керівнику

Варіант 2 – розвинені фірми.

Для достатньо розвинених фірм характерним є виділення сфери
управління персоналом як рівнозначної підсистеми управління серед інших
підсистем.

Рис. 3.4. Інтеграція кадрової служби в керівництво
організацією

На сучасних розвинених підприємствах кадрові служби – це
досить крупні і впливові підрозділи. Без згоди керівників кадрових служб не
приймається жодне стратегічне рішення. Кадрова служба бере активну участь у
формуванні організаційної культури фірми. Типова схема структури кадрової
служби в американській корпорації наведена на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Структура кадрової служби в американській
корпорації

Особливості тієї чи іншої організації визначають особливості
оргструктури системи управління персоналом. Варіанти видозмін виділених
підрозділів кадрової служби можуть залежати від її розміру та від можливостей
організації (у першу чергу – фінансових) сформувати той чи інший підрозділ.
Крім того, важливу роль тут відіграє досягнутий методичний та кадровий
потенціал.

У будь-якому випадку, незалежно від особливостей
організації, склад функцій системи управління персоналом залишається незмінним.
Змінюється тільки трудомісткість їх виконання. Якщо персонал організації
невеликий і відповідно незначною є трудомісткість функцій системи управління,
то виконання окремих завдань може бути доручене конкретному спеціалісту, а не
підрозділу. Окремі функції можуть передаватись у компетенцію підрозділу з
організації управління. Так, наприклад, у податкових інспекціях кадрова робота
здійснюється відділом по кадрах, спец роботі та захисту податкової інформації.
Спеціалізованими підрозділами може виконуватись і функція інформаційного
забезпечення системи управління персоналом.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ