3. Соціальні групи, їх види та специфіка управління :: vuzlib.su

3. Соціальні групи, їх види та специфіка управління :: vuzlib.su

211
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


3. Соціальні групи, їх види та специфіка управління

.

3. Соціальні групи, їх види та специфіка управління

Соціальна група — відносно стійка сукупність людей, яка має
спільні інтереси, цінності і норми поведінки, які складаються в межах історично
визначеного суспільства. Розрізняють великі, середні та малі соціальні групи.

До великих груп належать:

— суспільні класи (робітники, селяни, буржуазія, поміщики,
інтелігенція);

— соціальні прошарки (підприємці, фермери, священики,
службовці);

— професійні групи (машинобудівники, педагоги, будівельники
і т.д.);

— етнічні спільності (нація, народність, плем’я);

— вікові групи (молодь, середній вік, пенсіонери).

До середніх соціальних групи належать трудові колективи
підприємств, організацій і установ (юридичних осіб), а також громадяни, які
характеризуються територіальною спільністю проживання (місто, район, селище).

Мала соціальна група характеризується додатковою специфічною
особливістю безпосереднім контактом її членів і спільним обміном інформацією.
До малих груп належать: сім’я, шкільний клас, виробнича бригада, відділ і
служба підприємства, компанія друзів і ін.

Класифікація соціальних груп показана на рис.7.1.9.

У теорії управління прийнято ділити групи на формальні і
неформальні.

Суттєва відмінність формальної соціальні групи полягає в
тому, що вона завжди створюється з ініціативи адміністрації і входить
підрозділом в організаційну структуру і штатний розклад підприємства. Існують
різні типи формальних груп:

група керівника;

функціональна група;

виробнича група;

комітет.

 Рис.
7.1.9. Класифікація соціальних груп

Рис.
7.1.10. Класифікація неформальних соціальних груп

Групи можна охарактеризувати за критерієм працездатності:

1.Група «Х» – не здатна і не бажає працювати.

2.Група «У» – частково здатна і частково бажає працювати.

Група «Z» – повністю може і бажає працювати.

Неформальні соціальні групи – це вільно утворені малі
соціальні групи людей, які вступають у систематичну взаємодію за інтересами для
досягнення певних цілей. Така група дає людині почуття захищеності, від групи
вона чекає підтримки, допомоги у вирішенні своїх задач.

Ознаки формування і фактори функціонування неформальних груп
показані на рис. 7.1.10.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ