4. Всебічний розвиток особистості. Людина і особистість . :: vuzlib.su

4. Всебічний розвиток особистості. Людина і особистість . :: vuzlib.su

140
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


4. Всебічний розвиток особистості. Людина і особистість .

.

4. Всебічний розвиток особистості. Людина і особистість .

Демократизація і гуманізація суспільного життя та повернення
обличчям до людини – головні особливості ХХ ст. У сучасному менеджменті все
більшого значення набуває гуманістична концепція. Відповідно до неї людина – це
головний суб’єкт управління, який не може розглядатися як трудовий ресурс. Ця
філософія широко пропагується лідерами японського бізнесу і полягає в визнанні
людини як члена сім’ї (компанії), а функція менеджменту полягає в управлінні
соціальною істотою (людиною).

Відповідно до цього підходу, не людина існує для
підприємства, а підприємство для людини, і виходячи з урахування індивідуальних
особливостей працівників будується стратегія, структура та процес управління на
підприємстві.

Людина розглядається як вища сходинка живих організмів на
землі, суб’єкт суспільно-історичної діяльності та культури. Особистість – це
стійка система соціально-важливих рис, які характеризують індивід як члена
суспільства.

Людина досліджується різними науками і характеризується
сукупністю показників (рис. 7.2.4).

Теорія людинознавства розглядаєлюдину у восьми сферах діяльності:
економіка, екологія, наука, мистецтво, медицина, фізкультура, педагогіка,
управління.

Рис.
7.2.4. Класифікація понять, що характеризують людину

Соціальна типологія особистості базується на основі
позитивного і негативного поєднання трьох складових і передбачає 8 типів: від
ідеального позитивного (“хочу, знаю, умію”) до негативного (“не хочу, не знаю,
не умію”).

Управління розвитком особистості людини є важливою функцією
служби управління персоналом підприємства і кожного керівника. Не випадково і
поява нової цілі управління персоналом – підвищення якості трудового життя.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ