1. Сутність, мета і основні принципи професійного навчання :: vuzlib.su

1. Сутність, мета і основні принципи професійного навчання :: vuzlib.su

21
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


1. Сутність, мета і основні принципи професійного навчання

.

1. Сутність, мета і основні принципи професійного навчання

Система підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для державної податкової служби України – комплекс заходів,
які здійснюються у певних організаційно-правових структурах, спрямовані на
професійне навчання працівників органів державної податкової служби, є безперервними
у часі та просторі.

Професійне навчання працівників органів державної податкової
служби України покликане сприяти ефективному використанню трудового потенціалу
державного податкового службовця, підвищенню його професійної мобільності,
виступати засобом формування кадрової складової органів державної податкової
служби, стимулювати працівників на підвищення свого професійно-кваліфікаційного
та інтелектуального рівня.

Основною метою професійного навчання державних податкових
службовців є здобуття базової або повної вищої освіти за фахом та підвищення
рівня їх професійної майстерності, кваліфікації, що в свою чергу забезпечить
ефективність функціонування органів державної податкової служби України в
цілому.

Професійне навчання включає підготовку з метою набуття
професійних знань у галузі оподаткування, перепідготовку працівників за новими
професіями та спеціальностями відповідно до потреб розвитку податкової системи
та підвищення кваліфікації державних податкових працівників.

Підготовка працівників органів державної податкової служби –
це здобуття освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра за спеціальностями, спрямованими
для професійної діяльності в органах державної податкової служби, а також
навчання в аспірантурі, докторантурі.

Перепідготовка працівників органів державної податкової
служби – це здобуття освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю
в межах, як правило, відповідної галузі знань.

Підвищення кваліфікації працівників органів державної
податкової служби – це навчання з метою оновлення та розвитку умінь і знань,
необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

В основу професійного навчання працівників органів державної
податкової служби покладені такі принципи:

добровільність професійного навчання;

відповідність професійного навчання вимогам державної
податкової служби України;

зв’язок професійного навчання з процесами ринкових
перетворень та реформування податкової служби України в цілому;

впровадження модульної системи професійного навчання з
використанням індивідуального підходу до кожної особи, особливо для державних
податкових службовців І – IV категорії;

децентралізація управління професійною освітою;

взаємозв’язок професійного навчання з потребами практичної
діяльності органів державної податкової служби;

безперервність професійної освіти.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ