ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ :: vuzlib.su

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ :: vuzlib.su

25
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ

.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТІВ

Реферат є обов’язковою складовою самостійної роботи студента
над навчальною дисципліною “Менеджмент персоналу”. Метою підготовки реферату є
набуття навичок самостійної роботи з літературними джерелами, реформування,
критичного аналізу прочитаного матеріалу, формулювання висновків.

Тему реферату для кожного студента визначає викладач в
індивідуальному порядку. Повторення тем рефератів у академічній групі не
допускається. Орієнтовний обсяг реферату 10–15 сторінок формату А4.

Обов’язковими вимогами до реферату є наявність: плану (4-5
питань), вступу, основної частини, висновків, ілюстрацій у формі таблиць,
графіків, схем, списку використаної літератури з посиланнями у тексті (не менше
5 джерел), оформлення згідно з чинними стандартами.

Кожна вимога до реферату (їх 4) оцінюється за трирівневою
шкалою: 0; 3; 5 балів. Оцінюванню підлягають: зміст, структура, ілюстрації,
використання джерел та оформлення реферату. Реферат оцінюється з першого
подання і поверненню не підлягає. Методична допомога студенту з питань
підготовки реферату надається викладачем на консультаціях.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

Персонал організації як об’єкт менеджменту.

Управління персоналом у сучасних умовах.

Розвиток людських ресурсів.

Методологія менеджменту персоналу.

Теоретичні засади науки управління персоналом.

Цілі управління персоналом.

Принципи і методи управління персоналом.

Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу.

Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу.

 Особливості системного підходу до управління персоналом.

 Підрозділи з управління персоналом в організації.

 Кадрова політика.

 Кадрова служба та кадрове діловодство.

 Планування і формування персоналу.

 Стратегічне планування людських ресурсів.

 Оперативне планування персоналу.

 Розвиток персоналу.

 Підбір персоналу.

 Рух персоналу.

 Оцінка персоналу.

 Навчання персоналу.

 Філософія підприємства.

 Структура персоналу.

 Регламентація управління персоналом.

 Регулювання трудової діяльності персоналу.

 Організація праці.

 Управління робочим часом працівників.

 Створення сприятливих умов праці.

 Мотивація та стимулювання персоналу.

 Соціальне партнерство в організації.

 Поведінка особистості в групах.

 Орієнтація, мотивація та оплата праці персоналу.

 Етика ділових відносин.

 Управління конфліктами та стресами.

 Ефективність менеджменту персоналу.

 Аудит людських ресурсів.

 Інформаційні системи управління персоналом.

 Оцінка і вимір ефективності управління персоналом.

 Державна служба і державні службовці.

 Модель посади і професіограма посадової особи державної
служби.

 Умови проходження державної служби.

 Кадровий менеджмент у податковій службі.

 Механізм управління персоналом у державній податковій
службі.

 Навчання кадрів у державній податковій службі України.

 Лідерство і стиль керівництва.

.

Назад

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая статьяНотификация ФСБ
Следующая статьяИ. КАНТ :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ