§5. Взаємодія органів публічної влади з органами прокуратури :: vuzlib.su

§5. Взаємодія органів публічної влади з органами прокуратури :: vuzlib.su

92
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§5. Взаємодія органів публічної влади з органами прокуратури

.

§5. Взаємодія органів
публічної влади з органами прокуратури

Прокуратура – єдина
централізована система органів, що від імені держави забезпечує верховенство
закону, підтримку державного обвинувачення в суді, представництво інтересів
громадян або держави у суді, а також нагляд за додержанням законів органами,
які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство і нагляд
за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян.

Прокурори при
здійсненні своїх повноважень є незалежними від органів державної влади і
місцевого самоврядування, але це ніяк не виключає їх взаємодії. Зокрема, значні
взаємозв’язки прокуратури з вищими органами державної влади виявляються в
установчій сфері. Адже Генеральний прокурор України призначається Президентом
України за погодженням з Верховною Радою України, а звільняється з посади –
самостійно Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру
Генеральному прокурору, який тягне його відставку. Водночас, порушення
кримінальної справи відносно народних депутатів здійснюється Генеральним
прокурором, що вносить у Верховну Раду України подання про зняття депутатської
недоторканності. Для проведення розслідування у справі про усунення Президента
України в порядку імпічменту Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову
слідчу комісію, до складу якої включається спеціальний прокурор.

Прокуратура, як і інші
державні органи, фінансується за рахунок Державного бюджету, що розробляється
Кабінетом Міністрів і затверджується Верховною Радою України. Схеми посадових
окладів керівних працівників і службовців органів прокуратури затверджуються
Кабінетом Міністрів України.

Законодавством
передбачено й широкий перелік форм участі прокурорів в організаційних заходах
органів публічної влади. Так, Генеральний прокурор може брати участь у
засіданнях Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, а прокурори нижчого
рівня можуть виступати з доповідями про стан дотримання законності на
відповідній території на сесіях місцевих рад, апаратних нарадах у місцевих державних
адміністраціях. Прокурори узагальнюють факти порушення законності й можуть
вносити подання про усунення їх причин в органи державної влади, місцеві ради
та їх виконкоми. Прокурори можуть бути присутніми на засіданнях постійних
комісій місцевих рад, на громадських засадах брати участь у роботі підкомісій і
робочих груп у якості експертів, у роботі постійних комісій із законності й
охорони громадського порядку.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ