До розділу ІІ: :: vuzlib.su

До розділу ІІ: :: vuzlib.su

103
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


До розділу ІІ:

.

До розділу ІІ:

Битяк Ю.
Конституційно-правові засади становлення та розвитку державної служби в Україні
// Вісник Академії правових наук України. – 1998. – №2 (13). – С.75–83.

Битяк Ю. Оновлення
змісту діяльності органів виконавчої влади – головна мета адміністративної
реформи в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – №4(19). –
С.10–19.

Гетманець О.П. Податок
як основа формування державної власності // Вісник Університету внутрішніх
справ. – 1999. – №9. – С.325–327.

Веніславський Ф.В.
Конституційне визначення меж державної влади в Україні // Проблеми законності:
Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – №43. –
С.17–22.

Гаращук В.М. Сутність,
принципи та гарантії законності // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук.
зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. –№42. – С.106–112.

Гаращук В.М.
Дисципліна в державному управлінні // Проблеми законності: Респ. міжвідом.
наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. –№43. – С.80–85.

Гончаренко В.
Державно-правове будівництво в перші роки незалежності України (24 серпня 1991
р. – середина 1996 р.) // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – №4
(19). – С.76–87.

Дашковська О.Р.
Конституційний статус і взаємодія гілок державної влади в Україні // Проблеми активізації
конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного
права: Зб. наук. статей / Голова редколегії В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад.
України, 1999. – С.29–45.

Делія Ю. Компетенційні
спори: причини і шляхи їх подолання // Право України. – 2000. – №6. – С.32–33.

Заєць А. Принцип
верховенства права (теоретико-методологічне обґрунтування) // Вісник Академії
правових наук України. — 1998. – №1 (12). – С.3–15.

Заєць А. Принцип
розподілу влад у новітній українській конституційно-правовій практиці // Вісник
Академії правових наук України. – 1998. – №2(13). – С.40–50.

Єрьоменко В.
Призначення на посаду: актуальні питання теорії та практики // Право України. –
2000. – №6. – С.39–43.

Кампо В.
Адміністративна реформа в Україні: проблеми формування
документально-інформаційної бази // Вісник Академії правових наук України. –
2000. –№2(21). – С.45–53.

Козюбра М. Державна
влада: межі здійснення та форма організації (політико-правні аспекти) //
Українське право. – 1995. – №1(2). – С.4–13.

Коліушко І.
Адміністративна реформа в Україні // Право України. – 1998. –№2. – С.10–14.

Колодій А.,
КопейчиковВ., Цвік М. Народовладдя як основа представницької демократії. –
Українське право. – 1995. – №1 (2). – С.14.

Копєйчиков В.,
Павленко П. Деякі загальні питання правового статусу посадової особи // Вісник
Академії правових наук України. – 2000. – №2 (21). – С.53–61.

Корнієнко М. Державна
влада і місцеве самоврядування: актуальні питання теорії і практики //
Українське право. – 1995. – №1(2). – С.68–77.

Косюта М. Роботі з
кадрами – постійну увагу // Право України. – 1998. –№2. – С.34–38.

Любченко П.М.
Підсистеми публічної влади: правове регулювання їх взаємодії // Проблеми
законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998.
– №34. – С.38–44.

Медведчук В.
Адміністративна реформа як засіб вдосконалення державного управління // Вісник
Академії правових наук України. – 1998. – №2 (13). – С.66–75.

Мельниченко В. Пошуки
моделі державного управління тривають // Віче. – 1999. — №12. – С.3-21.

Мельниченко В.
Розподіл і єдність влади. Зарубіжна практика і потреби України // Віче. – 2000.
— №9. – С.136-155.

Олейников С.М. Правові
форми діяльності держави в контексті основ конституційного ладу України //
Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення
викладання конституційного права: Зб. наук. статей / Голова редколегії
В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – С.18–29.

Орзих М. Суверенитет
Украины: конституционная регламентация // Юридический вестник. – 1997. — №1. –
С.67-72.

Панкевич О. До питання
про основні завдання соціальної держави (загальнотеоретичний аспект) // Вісник
Академії правових наук України. – 2000. –№2(21). – С.183–191.

Петришин О. Поняття
посадової особи державного апарату // Вісник Академії правових наук України. –
2000. –№2(21). – С.37–45.

Петришин О. Види
державної служби: загальнотеоретичний підхід // Вісник Академії правових наук
України. – 2000. — №4 (23). – С.116-128.

Погорілко В.Ф.
Актуальні проблеми реформування державної влади в Україні // Вісник Академії
правових наук України. – 1995. –№3. – С.21–27.

Пухтинський М.
Територіальна організація влади в Україні // Українське право. – 1995. –№1(2).
– С.24–39.

Рабіновіч П.Г.
Громадянське суспільство і правова держава (загальнотеоретичні міркування) //
Українське право. – 1996. –№3. – С.30–34.

Станік С. Оптимізація
нормотворчої діяльності як правового засобу утвердження прав і свобод людини //
Право України. – 1999. –№5. – С.3–7.

Тацій В.Я., Тодика
Ю.М. Проблеми реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук
України. – 2000. — №2 (21). – С.20-29.

Телешун С. Державний
устрій України. Перспективи розвитку // Віче. – 2000. — №7. – С.56-67.

Тодыка Ю.Н.
Конституция Украины: проблемы теории и практики: Монография. – Х.: Факт, 2000.

Тодыка Ю.Н. Толкование
Конституции и законов Украины: теория и практика: Монография. – Х.: Факт, 2001.

Тодика Ю., Серьогін В.
Конституційний принцип гласності: поняття і сутність // Вісник Академії
правових наук України. – 1998. –№1(12). – С.50–58.

Фрицький О., Солов’єва
І. Державна влада в Україні як конституційно-правовий інститут // Вісник
Академії правових наук України. – 1998. –№1(12). – С.34–41.

Цвік М.В. Взаємодія
законодавчої, виконавчої гілок влади та референдуму в системі народовладдя //
Вісник Академії правових наук України. – 1995. –№3. – С.27–35.

Цвик М.В., Дашковская
Е.Р. О современной трактовке теории разделения властей // Проблемы законности.
– 1993. — №28. – С.32-38.

Шестак В.С. К вопросу
о понятиях «государственный контроль» и «государственный надзор» в системе
права Украины // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. –№7. – Ч. 3. –
С.51–54.

Яковюк И.В. Украинский
конституционализм и социальное государство: истоки и перспективы развития //
Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад.
України, 1998. – №34. – С.44–49.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ