До розділу VIII: :: vuzlib.su

До розділу VIII: :: vuzlib.su

76
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


До розділу VIII:

.

До розділу VIII:

Давиденко Л.М. Місце
прокуратури у системі державної влади в Україні // Вісник Академії правових
наук України. – 1995. –№3. – С.58–65.

Лук’янов Д.В.
Політичні партії як політичний і правовий інститут // Проблеми активізації
конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного
права: Зб. наук. статей / Голова редколегії В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юр. акад.
України, 1999. – С.100–108.

Петренко М.Я. Роль
органов местного самоуправления в материальном и социальном обеспечении органов
внутренних дел (на опыте Харькова) // Вісник Університету внутрішніх справ. –
1999. –№8. – С.291–294.

Роль політичних партій
в творенні державності України / М.І.Горлач, В.О.Ковальов, О.І.Крюков та ін. –
Х.: Харк. держ. технічн. ун-т радіоелектроніки, 1994.

Рудейчук В. Про
прокурорську владу, місце і роль прокуратури в правовій державі // Право
України. – 1996. –№ 5. – С.43–44.

Соболєв О.В. Шляхи
вирішення житлової проблеми співробітників ОВС // Вісник Університету
внутрішніх справ. – 1999. –№8. – С.108–113.

Старов О.Я. Деякі
аспекти правового регулювання взаємодії органів державної влади та місцевого
самоврядування з об’єднаннями громадян // Проблеми активізації
конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного
права: Зб. наук. статей / Голова редколегії В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад.
України, 1999. – С.239–245.

Суд та інші
правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Навч.
посібник / Автори і упорядники: М.І.Мельник, М.І.Хавронюк. – К.: Атіка, 2000.

Тацій В., Грошевий Ю.
Прокуратура в системі поділу влади // Вісник Академії правових наук України. –
1999. –№1(16). – С.61–69.

Фролов М.Ю. Міліція
місцевого самоврядування (муніципальна міліція): проблеми, перспективи розвитку
// Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. –№9. – С.282–285.

Шаповал В. Принцип
поділу влади і незалежність суду. // Голос України. – 1996. – 18 квітня.

Ярмиш О.Н. Проблеми
взаємовідносин між правоохоронними органами та населенням: вітчизняний та
зарубіжний досвід // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – №8. –
С.245–252.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ