До розділу VIII: :: vuzlib.su
Ищите Господа когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Новости Книги Статьи Реферати Форум
ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

До розділу VIII:

.

До розділу VIII:

Давиденко Л.М. Місце прокуратури у системі державної влади в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 1995. –№3. – С.58–65.

Лук’янов Д.В. Політичні партії як політичний і правовий інститут // Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права: Зб. наук. статей / Голова редколегії В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юр. акад. України, 1999. – С.100–108.

Петренко М.Я. Роль органов местного самоуправления в материальном и социальном обеспечении органов внутренних дел (на опыте Харькова) // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. –№8. – С.291–294.

Роль політичних партій в творенні державності України / М.І.Горлач, В.О.Ковальов, О.І.Крюков та ін. – Х.: Харк. держ. технічн. ун-т радіоелектроніки, 1994.

Рудейчук В. Про прокурорську владу, місце і роль прокуратури в правовій державі // Право України. – 1996. –№ 5. – С.43–44.

Соболєв О.В. Шляхи вирішення житлової проблеми співробітників ОВС // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. –№8. – С.108–113.

Старов О.Я. Деякі аспекти правового регулювання взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян // Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права: Зб. наук. статей / Голова редколегії В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – С.239–245.

Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Навч. посібник / Автори і упорядники: М.І.Мельник, М.І.Хавронюк. – К.: Атіка, 2000.

Тацій В., Грошевий Ю. Прокуратура в системі поділу влади // Вісник Академії правових наук України. – 1999. –№1(16). – С.61–69.

Фролов М.Ю. Міліція місцевого самоврядування (муніципальна міліція): проблеми, перспективи розвитку // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. –№9. – С.282–285.

Шаповал В. Принцип поділу влади і незалежність суду. // Голос України. – 1996. – 18 квітня.

Ярмиш О.Н. Проблеми взаємовідносин між правоохоронними органами та населенням: вітчизняний та зарубіжний досвід // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – №8. – С.245–252.

.

Назад

Главная Новости Книги Статьи Реферати Форум
 
 
 
polkaknig@narod.ru © 2005-2006 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.