Анотація :: vuzlib.su
Ищите Господа когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Новости Книги Статьи Реферати Форум
ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Анотація

.

Історія держави і права України

У 2-х томах ТОМ І

За редакцією

докторів юридичних наук, професорів В. Я. Тація,ІА. Й. Рогожина] В. Д. Гончаренка

 

ЗМІСТ

Передмова

 

Частина перша

Вступ

 

Розділ перший Рабовласницькі державні утворення і право на території сучасної України (середина І тис. до н. є. — І ст. н. є.)

§ 1. Держава скіфів

§2. Античні міста-держави

§ 3. Боспорське царство

 

Розділ другий Становлення і розвиток держави і права Київської Русі (VI — початок XII ст.)

§ 1. Формування державності східних слов'ян. Утворення давньоруської держави— Київської Русі

§ 2. Суспільний лад Київської Русі у другій половині IX — першій третині XII ст             50

§ 3. Державний лад

§ 4. Право Київської Русі

 

Розділ третій

Держава і право феодально роздробленої Русі (30-ті роки XII—XIV ст.)

§ 1. Розвиток суспільно-політичного ладу Русі на початковому етапі феодальної роздробленості (30-ті роки XII — 30-ті роки XIII ст.)

§ 2. Зміни в суспільно-політичному ладі Південно-Західних земель у період поглиблення феодальної роздробленості і боротьби Русі проти навали кочових орд та інших іноземних загарбників (XIII—XIV ст.)

§ 3. Галицько-Волинське князівство

§ 4. Основні риси права Південно-Західних земель Русі (30-ті роки XII — перша половина XIV ст.)

 

Розділ четвертий

Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина XVII ст.)

§ 1. Колонізація українських земель

§ 2. Суспільний лад

§ 3. Державний лад

§4. Право

 

Розділ п'ятий

Створення української національної держави та обмеження її суверенітету у другій половині XVII ст.

§ 1. Війна українського народу за визволення з-під влади Речі Посполитої

§ 2. Формування української національної держави у 1648—1654 рр

§ 3. Становлення права Української держави (1648—1654 рр.)

§ 4. Перехід України під протекторат російського царя.

Стосунки України і Росії в 1648—1654 рр

§ 5. Українська держава у 1654—1657 рр

§ 6. Автономія України

§ 7. Основні риси права у другій половиш XVII ст

 

Розділ шостий

Суспільно-політичний устрій і право України в період наступу на її автономію (XVIII ст.)

§ 1. Суспільний лад

§ 2. Державний лад

§3. Право

§ 4. Суспільно-політичний лад і право на західноукраїнських землях (друга половина XVII — друга половина XVIII ст.).

Висновок

 

Частина друга

Вступ

 

Розділ перший

Суспільно-політичний устрій і право України після ліквідації української державності (перша половина XIX ст.)

§ 1. Суспільний лад

§ 2. Державний лад

§ 3. Право

§ 4. Суспільно-політичний лад і право на західноукраїнських землях (кінець XVIII — перша половина XIX ст.)

 

Розділ другий

Суспільно-політичний лад і право України в період утвердження і розвитку капіталізму (друга половина XIX ст.)

§ 1. Суспільний лад

§ 2. Державний лад. Реформи і контрреформи

§ 3. Джерела та основні риси права

§ 4. Суспільно-політичний лад і право Галичини, Північної Буковини і Закарпаття (друга половина XIX ст.)

 

Розділ третій

Суспільно-політичний лад і право в Україні (початок XX ст. — липень 1914 р.)

§ 1. Суспільний лад

§ 2. Державний лад

§ 3. Право

 

Розділ четвертий

Суспільно-політичний лад і право в Україні у період Першої світової війни (1914 — лютий 1917 pp.)

§ 1. Суспільний лад

§ 2. Державний лад

§3. Право

§ 4. Зміни у суспільно-політичному ладі та праві Галичини, Буковини і Закарпаття

Висновок

 

Хронологія найважливіших подій в історії держави і права України

Частина перша

Частина друга

 

.

Назад

Главная Новости Книги Статьи Реферати Форум
 
 
 
polkaknig@narod.ru © 2005-2006 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.