Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи представника особи :: vuzlib.su

Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи представника особи :: vuzlib.su

97
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи представника особи

.

Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи представника
особи

1. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення
правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової
допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та
професійної таємниці —

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням
свого службового становища,-

караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.

1 Об’єктом злочину є встановлений законом порядок здійснення
правосуддя в частині забезпечення права особи на й захист чи представлення й
інтересів під час розгляду справи у суді, а також нормальна діяльність
захисника чи представника особи

2 Потерпілими від цього злочину є захисник та представник
особи

Про поняття захисника див коментар до ст 374 Представник
особи (представник за законом) — це особа, яка відповідно до закону представляє
в суді інтереси сторони чи третьої особи у цивільній, господарській,
кримінальній чи адміністративній справі.

Коло осіб, які можуть бути представниками особи у суді,
підстави і порядок їх участі у справі та їх повноваження передбачаються
відповідним процесуальним законом і визначаються категорією судової справи
Представниками сторін і третіх осіб, крім представників

за законом, можуть бути також адвокати

З Об’єктивна сторона злочину може характеризуватися діями
або бездіяльністю і проявляється у 1) вчиненні у будь-якій формі перешкод до
здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи з надання
правової допомоги, 2) порушенні встановлених законом гарантій їх діяльності та
професійної таємниці

Склад розглядуваного злочину у першій його -формі має місце
тоді коли вчинення зазначених перешкод а) здійснюється щодо правомірної
діяльності захисника чи представника особи, б) предметом такої діяльності є
надання правової допомоги

Надання правової допомоги передбачає здійснення захисником
або представником особи діяльності, безпосередньо пов’язаної із реалізацією
ними функцій захисту прав і законних інтересів певних категорій учасників або
представництва інтересів у суді фізичних або юридичних осіб Правомірною є така
діяльність захисника чи представника особи з захисту особи в процесі досудового
розслідування кримінальної справи чи її судового розгляду чи представлення її
інтересів у суді, яка здійснюється у передбаченому законом порядку і не
забороненими законом засобами Закон забороняє захисникові перешкоджати
встановленню істини в справі шляхом вчинення дій, спрямованих на те, щоб
схилити свідка чи потерпілого до відмови від показань або до давання завідомо
неправдивих показань, схилити експерта до відмови від давання висновку чи
давання завідомо неправдивого висновку, сфальсифікувати докази у справі або
затягнути розслідування чи судовий розгляд справи Створення перешкод такій
діяльності не може бути кваліфіковано за ст. 397 Не утворює складу такого
злочину і вчинення перешкод діяльності захисникові чи представникові особи, яка
не пов’язана з наданням правової допомоги За наявності підстав такі дії можуть
бути кваліфіковані за іншими статтями Особливої частини КК (зокрема за ст.ст.
356 364)

Вчинення в будь-якій форт перешкод означає створення перепон
для здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи з надання
правової допомоги шляхом застосування психічного чи фізичного насильства,
підкупу, безпідставної відмови у наданні таким особам необхідних для виконання
ними своїх повноважень документів чи іншої інформації, неправомірне позбавлення
зазначених осіб права захищати особу чи представляти її інтереси в суді або у
будь-який інший спосіб Якщо вчинення перешкод саме по собі є кримінально
караним, воно потребує додаткової кваліфікації за відповідною статтею Особливої
частини КК Наприклад, якщо таке перешкоджання здійснювалось шляхом погрози
вбивством, вчинене потребує кваліфікації за відповідними частинами

ст ст 397 та 129

Порушення встановлених законом гарантій діяльності захисника
чи представника особи — це будь-які протиправні дії, які, зокрема посягають на
встановлений законом порядок запрошення чи

призначення захисника або допуску представника особи до
участі у справі, пов’язані з безпідставним усуненням їх від участі у справі,

позбавляють їх можливості відповідно до закону реалізувати
свої повноваження у повному обсязі

Порушення професійної таємниці при вчиненні цього злочину полягає,
зокрема, у вчиненні дій, спрямованих на протиправне отримання даних, які стали
відомі захиснику у зв’язку з виконанням ним своїх обов’язків чи примушування
його до розголошення таких даних

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення описаних у ч
1 ст 397 дій

4 Суб’єкт злочину загальний

5 Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим
умислом

6 Кваліфікуючою ознакою злочину (ч 2 ст 397) є вчинення його
службовою особою з використанням свого службового становища Про поняття
службової особи див примітки 1 і 2 до ст 364 і коментар, викладений у Загальних
положеннях до розділу XVII Особливої частини КК

Конституція України (ст 591

КПК (ст ст 44-48, 61, 61-1)

ГПК (ст 28)

КАП (ст 270)

ЦПК (глава 12)

Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992
р (ст 9)

Рішення КС у справі за конституційним зверненням громадянина
Солдатова Г.І. щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції
України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271
Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного
вибору захисника) № 13 рп/2000від 16 листопада 2000 р

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ