Зміст. Бюджетний менеджмент - конспект лекцій (УДПСУ) Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Тема 1: Сутність та складові бюджетного менеджменту. Предмет і завдання курсу

1. Сутність бюджетного менеджменту.
2. Система управління бюджетом.
3. Складові бюджетного менеджменту.
4. Сутність бюджетного менеджменту. 

Тема 2: Органи оперативного управління бюджетним процесом

1. Міністерство фінансів України — центральний орган державної виконавчої влади в сфері фінансової діяльності.
2. Організації при Міністерстві фінансів України: Державні Контрольно-ревізійна служба України та Казначейство. Завдання, функції, структура.
3. Податкова адміністрація України: завдання, функції, структура.
4. Рахункова палата України: завдання, функції, структура.

Тема 3: Бюджетний процес і бюджетний регламент. Організація бюджетного планування в Україні

1. Зміст і структура бюджетного процесу.
2. Бюджетний регламент.
3. Робота, яка передує складанню проекту бюджету держави.
4. Бюджетне планування в Україні на сучасному етапі:
а) порядок і терміни складання, розгляду і затвердження Державного бюджету;
б) Закон України «Про Державний бюджет України» та його зміст;
в) порядок і терміни складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів. 

Тема 4. Організація виконання дохідної частини бюджету. Податковий менеджмент

1. Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, які забезпечують виконання дохідної частини бюджету.
2. Розпис доходів і видатків. Бюджетна класифікація доходів.
3. Система стягнення доходів до бюджету в Україні. Документооборот, пов'язаний з мобілізацією доходів.
4. Податковий менеджмент.
5. Джерела формування та напрямки використання грошових коштів бюджету.
6. Касове виконання бюджету: поняття, сутність, системи.

Тема 5. Організація, методи і види бюджетного фінансування

1. Бюджетна класифікація видатків.
2. Поняття бюджетного фінансування та його організація.
3. Методи і види бюджетного фінансування із Державного бюджету.
4. Організація фінансування із місцевого бюджету.
5. Касове виконання видаткової частини бюджету.

Тема 6. Регулювання міжбюджетних потоків

1. Бюджетні потоки і їх види.
2. Регулюючі загальнодержавні податки.
3. Бюджетні трансферти і порядок їх виділення та перерахування.
4. Бюджетні позички: порядок видачі та погашення.
5. Взаємні розрахунки між бюджетами: причини виникнення та порядок проведення.
6. Взаємозалік коштів по фінансуванню в рахунок погашення недоїмки по належних до бюджету платежах: порядок проведення.
7. Вилучення коштів на користь Державного бюджету. 

Тема 7. Облік виконання бюджету

1. Організація обліку виконання бюджету.
2. Баланс виконання бюджету.
3. Облік грошових коштів бюджету.
4. Облік доходів бюджету.
5. Облік видатків бюджету.
6. Визначення результатів виконання бюджеті. 

Тема 8. Звітність про виконання бюджету

1. Звітність розпорядників коштів, які фінансуються із Державного і місцевих бюджетів.
2. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету.
3. Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів.
4. Порядок і термін затвердження звіту про виконання бюджету.

Тема 9. Контроль за виконанням бюджету

1. Сутність і призначення бюджетного контролю.
2. Органи державного бюджетного контролю в Україні.
3. Методи бюджетного контролю. Класифікація ревізій.
4. Порядок проведення ревізій Державною контрольно-ревізійною службою.
5. Оформлення результатів ревізії та їх реалізація. 

 

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.