Книга четверта ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Книга четверта ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Цивільне право не регулює безпосередньо творчу науково-технічну, літературну та іншу діяльність. Процес науково-технічної і художньої творчості залишається за межами! дії його норм.
Цивільне право традиційно виконує функції визнання авторства на вже створені творчі результати, встановлює їх! правовий режим, матеріальне і моральне стимулювання таї захист їх авторів. Разом з тим норми сучасного цивільного! права регулюють відносини з організації (на підставі договорів) створення, передачі та використання нових досягнень у галузі науково-технічної, художньої та іншої творчої діяльності.
Норми цивільного права сприяють підвищенню культур-1 ного рівня суспільства, охороні прав та інтересів творців наукових і літературно-художніх цінностей. У свою чергу, право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, селекційні досягнення, товарний знак та ін. забезпечує вирішення таких важливих завдань, як прискорення науково-технічного прогресу, підвищення ефективності виробництва, якості та конкурентоспрожність продукції.
Конституція України визначила правові засади розвитку будь-якого виду творчості, раціонального використання її результатів та їх правової охорони. Ці засади реалізовані в Цивільному кодексі України (книга четверта), яка складається з 12 глав (ст. 418—508). Книга містить загальні положення про інтелектуальну власність, а також норми авторського права і суміжних прав, права на наукове відкриття, права промислової власності, права на компонування інтегральної мікросхеми, право на раціоналізаторську пропозицію, право на сорти рослин, породу тварин, право на комерційне найменування, право на торговельну марку, право на географічне зазначення та право на комерційну таємницю.
За Цивільним кодексом України, тільки правочин регулює відносини між володільцем права інтелектуальної власності і її користувачем. Саме правочин визначає розміри, порядок обчислення і витрати за використання об'єктів інтелектуальної власності. Кабінет Міністрів України може лише встановлювати мінімальні ставки авторської винагороди. У Цивільному кодексі України передбачено нові інститути — це суміжні права (права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення), право компонування інтегральної мікросхеми, право на раціоналізаторську пропозицію, право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, на комерційне найменування, на торговельну марку, географічне зазначення, на комерційну таємницю.
Визначається тільки судовий порядок захисту порушеного права суб'єктів прав інтелектуальної власності.
Отже, четверта книга сприятиме активному розвитку в країні ініціативи в галузі науки, техніки, літератури, мистецтва та в інших видах творчої діяльності.

 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.