Зміст. Економіка та організація діяльності фірми - Гаєвська Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

УДК 334.012.64(075.8)
ББК 290я73
ISBN 966-7257-47-9

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист від 13 червня 2000 року № 2/961.
Рецензенти:
Кулаєв Ю.Ф., д.е.н., проф., зав. кафедрою економіки 
Київського міжнародного університету цивільної авіації
Данілов О.Д., к.е.н., проф., зав. кафедрою державних фінансів
Академії державної податкової служби України

Гаєвська Л.М.
Г13 Економіка та організація діяльності фірми: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 164 с.

Посібник базується на дослідженнях у галузі ринкової економіки та економічної політики. Складається з 10 тем, в яких розглядаються питання ресурсного забезпечення, сучасні напрями організації, обґрунтування інноваційно-інвестиційних програм діяльності і розвитку фірм, забезпечення конкурентоспроможності та організації зовнішньоекономічної діяльності, антикризове організаційно-економічне управління фірмою як інтегрованим об’єктом господарювання.
Видання розраховане на студентів, що навчаються за економічними спеціальностями.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Фірма як суб’єкт господарювання
1.1. Цілі і напрями діяльності
1.2. Класифікація фірм
1.3. Ринкове середовище діяльності фірм

Розділ 2. Науково-виробничі та організаційно-управлінські структури фірм
2.1. Сутність і склад методів управління
2.2. Сучасні організаційно-управлінські структури

Розділ 3. Організація діяльності фірм, адаптованих до ринкової системи господарювання
3.1. Сучасні напрями організаційної діяльності фірми
3.2. “Корпоративні компенсації”
3.3. Організація комерційної діяльності
3.4. Оптимізація розміру фірм
3.5. Особливості функціонування фірм у вільних економічних та офшорних зонах
3.6. Франчайзинг як особлива форма організації діяльності

Розділ 4.Особливості оперативного регулювання діяльності багатопрофільних фірм
4.1. Система оперативного регулювання діяльності фірм
4.2. Особливості оперативного регулювання різних видів діяльності
4.3. Бюджетне регулювання діяльності
4.4. Диспетчеризація

Розділ 5. Обґрунтування інноваційно-інвестиційних програм діяльності і розвитку фірм
5.1. Інноваційно-інвестиційна політика фірми
5.2. Обґрунтування інноваційно-інвестиційних програм
5.3. Напрями підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності

Розділ 6. Державне і внутрішнє регулювання мотивації діяльності фірми
6.1. Організаційно-економічний механізм мотивації діяльності фірми
6.2. Державне регулювання діяльності фірми
6.3. Вимоги та права акціонерів (власників) щодо діяльності фірм
6.4. Мотивація діяльності різних категорій персоналу фірми

Розділ 7. Забезпечення конкурентоспроможності організації зовнішньоекономічної діяльності фірми
7.1. Конкурентоспроможність фірм як передумова їх ефективного господарювання
7.2. Рівні конкурентоспроможності фірм і засоби їх забезпечення

Розділ 8. Оцінка та напрями підвищення результативності функціонування різних типів фірм
8.1. Загальна характеристика результативності фірми
8.2. Контролінг в управлінні результативністю фірми
8.3. Резерви і напрями підвищення ефективності діяльності

Розділ 9. Антикризове організаційно-економічне управління фірмою як інтегрованим об’єктом господарювання
9.1. Особливості антикризового управління фірмою
9.2. Проектування механізму виходу фірм із кризи
9.3. Організаційно-структурна трансформація, фінансове оздоровлення та банкрутство

Список літератури
 

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.