ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

3
0


ПЕРЕДМОВА

У сучасних умовах формування ринкових відносин в Україні особливого значення набуває розробка науково обґрунтованої стратегії соціально-економічного розвитку країни. Її ефективна реалізація вимагає відповідного кадрового забезпечення, підготовки фахівців-економістів, які б досконало володіли сучасними економічними знаннями.
Економічна освіта забезпечує вироблення чіткого уявлення про закономірності розвитку економіки (особливо за умов ринкових відносин), цілеспрямоване, систематичне формування сучасних економічних знань, високу організованість і творчу ініціативу, навички практичного використання економічних знань на практиці.
Основне завдання економічної освіти – формування нового економічного мислення в умовах ринкової економіки. Освіта студентів економічних вузів повинна послідовно формувати у спеціалістів систематичне економічне мислення, розвивати здібності щодо відповідного виду діяльності, озброювати фахівців теоретичними знаннями та практичними навичками щодо культури праці. Це зумовлює необхідність підготовки фахівців-спеціалістів, які б могли сприяти забезпеченню ефективності діяльності, підвищенню конкурентоспроможності і податкоспроможності фірм та підприємств усіх форм власності, вміли реалізувати на певному адміністративному рівні стратегію економічної та податкової політики, адекватної сучасним потребам державного розвитку України.
Курс “Економіка та організація діяльності фірми” є важливим для формування нового економічного світогляду спеціалістів, оскільки він глибше розглядає складні проблеми функціонування фірми із забезпеченням її конкурентоспроможності в ринкових умовах.
У результаті вивчення дисципліни студенти отримають системне, цілісне уявлення про механізм, базові принципи та закономірності функціонування фірми в умовах ринку, що є головною метою даного посібника. Концепція вивчення матеріалу курсу включає не тільки тематику лекційних, практичних та семінарських занять, але й тематику курсових робіт.
Цей посібник підготовлений з урахуванням нових вимог, що постали перед економічною наукою і господарською практикою України в сучасних умовах, а також досвіду багаторічного викладання економічних дисциплін.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ