Практичне заняття № 10

Практичне заняття № 10

8
0

Практичне
заняття № 10Тема 3.1.
Виробничий процес і його
організація

Мета
роботи:
оволодіти навиками
розрахунку параметрів потокової лінії.Для
правильної організації роботи потокових
ліній необхідні розрахунки їх основних
параметрів: такту, темпу, ритму, швидкості
руху конвеєрної стрічки, потрібної кількості
обладнання, коефіцієнта їх використання.

Такт
визначається за формулою, хв.:(1)


де Фд
– дійсний фонд часу роботи потокової лінії
при заданій змінності за визначений період, (год.).

N
– кількість продукції, що випущена
за визначений період часу (шт.).

На
машинобудівних підприємствах при 41 годинному
робочому тижні дійсний фонд часу
визначається:
(2)


де Дк
– кількість календарних днів;

Дв
– кількість вихідних днів;

Дсв
– кількість святкових
днів;

Дпрсв
– кількість
передсвяткових днів;

tзм
– кількість годин роботи
в зміну;

Зм
– кількість робочих змін на добу;

h


коефіцієнт, який враховує витрачений час на
ремонт, (0,96 – 0,90).

Темп:(3)


Ритм:(4)

де n
– кількість штук у транспортній партії.

Кількість
робочих місць
визначається у кожній
операції окремо:
(5)

де Тшт
– час, витрачений на операцію, хв.;

Спр
– прийнята кількість
обладнання.

Коефіцієнт
використання обладнання (завантаження
робочих місць):(6)

Швидкість
руху конвеєрної стрічки:(7)

де
l
– крок конвеєра (м).

Довжина
конвеєра:(8)Приклад

Визначити
такт лінії, розрахувати необхідне число
робочих місць і коефіцієнт їх використання,
швидкість конвеєра, довжину, якщо змінна
програма лінії – 250 вузлів, крок конвеєра – 1 м,
регламентована перерва для відпочинку – 40 хв.
Робота проводиться у дві зміни, тривалість
зміни 492 хв. Технологічний процес обробки
наводиться в таблиці:
операції

1

2

3

4

5

Норма
часу, хв.

5,9

2

6

1,8

1,2Розв’язання:

1.Визначаємо
такт лінії:

де Фд
– дійсний фонд часу роботи лінії за дві зміни.

Фд
= (492 – 40) x 2 = 904 (хв);

2.
Визначаємо кількість робочих місць за
операціями:


Спр1 = 4;Спр2 = 2;Спр3 = 4;
Спр4 = 1;Спр5 = 1;
3.
Визначаємо швидкість руху конвеєра:


4.
Визначаємо довжину конвеєра:


5.
Визначаємо середній коефіцієнт використання
обладнання:


Задачі для розв’язання:Задача 1

Потокова лінія має
розрахунковий такт 8 хв., працює у дві зміни по
8 годин. Технічні втрати часу плануються в
розмірі 5,5 % від фонду часу. На лінії 7 операцій.
Тривалість операції:
першої – 16 хв., другої – 24 хв., третьої – 8 хв.,
четвертої – 8 хв., п’ятої – 32 хв., шостої –
16 хв., сьомої – 8 хв. Визначити квартальний (65
днів) випуск деталей на потоковій
лінії, кількість робочих місць та їх
завантаження.
Задача 2

Розрахувати основні
параметри складального конвеєра (такт, темп,
швидкість руху, довжину лінії) на основі таких
даних: програма на рік 12 000 машин, розташування
– одностороннє, довжина між двома машинами на
конвеєрі – 1 м, довжина машини яку збирають на
конвеєрі – 3 м, кількість робочих місць – 25.
Потокова лінія працює у дві зміни по 8 годин.
Втрати часу на ремонт 4 %. У році 254 робочі дні.Задача 3

Розрахувати основні
параметри складального конвеєра (такт потоку,
темп, швидкість руху, довжину лінії) на основі
таких даних: квартальна програма – 2 000 машин,
розташування робочих місць – одностороннє,
довжина між двома машинами на конвеєрі – 0,5 м,
довжина машини, яку збирають на конвеєрі – 3,5
м, кількість робочих місць – 20. Потокова лінія
працює у дві зміни по 8 годин. Витрати часу на
ремонт 4 %. У кварталі 65 робочих днів.Задача 4

Визначити місячний
випуск продукції потокової лінії, кількість
верстатів на кожній операції та їх
завантаження, якщо такт потоку – 10 хв., режим
роботи двозмінний, тривалість зміни – 8 годин.
Кількість робочих днів у місяці – 22.
Регламентовані перерви – 2,5 %. Технологічний
процес обробки наступний:

– фрезерувальна – 40
хв.;

– розточувальна – 20
хв.;

– свердлильна – 30
хв.;

– шліфувальна – 28
хв.

Задача 5

Визначити
необхідну довжину складального конвеєра,
а також швидкість
його руху при наступних умовах: змінна програма
лінії складання – 150 механізмів, крок конвеє­
ра – 2 м, на складанні зайнято 12 робітників,
регламентовані перерви для відпочинку за
зміну – 30 хв.Задача 6

Радіоприймач
збирають на конвеєрі. Змінна програма лінії –
34 приймачі, трудомісткість складання
приймача – 5 год. 25 хв., крок конвеєра – 1,6 м,
регламентовані зупинки лінії для відпочинку
робітників – 7 %, робочі місця розміщені з
однієї сторони конвеєра. Визначити такт,
число робочих місць, швидкість руху, довжину
конвеєра.Задача 7

Визначити
такт і ритм потокової лінії. Програма випуску
за місяць – 19 000 деталей, робочі дні – 22,
тривалість зміни – 8 год., регламентовані
втрати на відпочинок
– 10 %, режим роботи – 2 зміни, розмір
партії деталей – 12 шт.
Задача 8

Потокова
лінія, яка обладнана робочим конвеєром
безперервної дії, має параметри: крок
конвеєра – 1,35 м, довжина
конвеєра – 27 м. Конвеєр працює у дві зміни по
8 год. Перерви на відпочинок 30 хв. у зміну.
Програма випуску за добу – 30 шт. Розрахувати
параметри потокової лініїЗадача 9

Визначити
річну продуктивність потокової лінії,
кількість робочих місць, їх завантаження,
якщо лінія працює у дві зміни по 8 год.
Регламентовані перерви – 30 хв. на зміну. У
році 365 календарних днів, святкових і вихідних
– 112. Такт потокової лінії – 5 хв.

Технологічний
процес виготовлення деталей

Операції

Норма часу на операцію, хв.

1

6

2

3

3

7

4

9

5

6

6

8

Перевір себе!

1. Дайте загальну характеристику
виробничого процесу.

2. Охарактеризуйте структуру і
принципи організації виробничого процесу.

3. Які типи впровадження Ви знаєте?
Дайте їх загальну характеристику.

4. Виробничий цикл і його структура.

5. Які види руху деталей Ви знаєте?

6. Як розрахувати тривалість
виробничого циклу при різних видах руху
деталей?

7. Охарактеризуйте методи
організації виробництва.

8. Як тип виробництва впливає на
методи його організації?

9. Які підготовчі роботи потрібно
провести перед впровадженням потокового
виробництва?

10. Охарактеризуйте види потокових
ліній.

11. Параметри потокових ліній та їх
розрахунок.

12. Які види
організації виробництва існують в умовах
ринку?НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ