Практичне заняття № 11

Практичне заняття № 11

5
0

Практичне заняття № 11Тема 3.4.
Комерційна і фінансова
діяльність

Мета
роботи:
оволодіти навичками
розрахунку потреб підприємства в
матеріальних виробничих запасах.Потреби
підприємства, цеху, дільниці в основних
матеріалах (
Q
осн
) для
виконання плану випуску продукції
визначаються за формулою:


(1)

де N
– програма випуску продукції в натуральних
одиницях вимірювання;

q
– норма витрат основного матеріалу
на деталь.

q = qч+qвід,

(2)

де qч
– чиста вага деталі;

qвід
– вага відходів на деталь.

Максимальний
потоковий запас основних матеріалів на
складі(
Zmax
):

Zмах = а
´
Т
,
(3)

де а
– середньодобові витрати основних
матеріалів;

Т
– період часу між двома черговими
поставками матеріалів у днях.

Гарантований запас основних
матеріалів на складі
(Z
гар
)
:

Zгар = a

´

Т’
,


(4)

де Т’
– середній час затримання чергових поставок
матеріалів.

Максимальний
складський запас основних матеріалів


(Zмах.скл):

Zмах.скл
= Zмах + Zгар.

(5)

Потреба
в основних матеріалах, необхідних для
заготівлі в плановому періоді (Qзаг):

Qзаг = Qосн
+ (Zк + Zн),

(6)

де
– нормативний залишок основних матеріалів на
складі на кінець запланованого періоду;


– залишок основних матеріалів на
складі на початок планованого періоду.

Приклад

Чиста
вага деталі – 930 кг. Відходи становлять 18 %.
Внаслідок зміни способу отримання заготовки
відходи зменшились на 7,5 %. Визначити
кількість зекономленого матеріалу, якщо в
цеху виготовлено 280 деталей.Розв’язання:


1.
Визначається вага відходів згідно з
технологічним процесом:

qвід
= 930
´
0,18 = 167,4 (кг).

2.
Визначається вага відходів за новим
технологічним процесом:

qвід
= 167,4
´
0,075 = 12,55 (кг).

3.
Визначається кількість зекономленого
матеріалу:

Qзаг
= 12,55
´
280 = 351,4 (кг).Задачі для розв’язання:Задача 1

Річна програма
випуску деталей – 6 тис. шт., норма витрат
чавуну на одну деталь – 0,35 кг. З першого липня
запланованого року внаслідок удосконалення
заготівельних операцій норми витрат чавуну і
сталі зменшаться на 10 %. Програма випуску
деталей на кожний місяць однакова. Визначити
витрати чавуну і сталі для виконання річної
програми.Задача 2

Визначити загальну
квартальну потребу в матеріалах, загальний
максимальний потоковий та гарантований запас
і загальний максимальний складський запас,
якщо програма випуску деталей за квартал – 1000
шт., норма витрат матеріалів на одну деталь у
кг: сталі – 70, міді – 6, бронзи
– 10. Сталь постачають кожні 20 днів, мідь та
брон­зу
– один раз на місяць. Середній час
затримання поставок: сталі
– 5 днів, міді і бронзи – 10 днів. Кількість
днів у місяці – 30, у кварталі – 90.Задача 3

Визначити витрати
чавуну і сталі для виконання програми 6 тис.
виробів на рік. Технічна норма витрат на виріб:
чавуну – 0,7 кг, сталі – 1,2 кг. З першого липня
планового року в результаті удосконалення
заготівельних операцій норма витрат металів
зменшилась на 10 %. Програма випуску
розподіляється за місяцями рівномірно.Задача 4

Сталеливарний цех
на одну тонну рідкої вуглецевої сталі
витрачає 311 кг чавуну, 700 кг сталевого брухту (решта
розкислювачі). Заплановану в травні
наступного року норму витрат на переробці знизити для
чавуну на 4 %,
для брухту – на 5 %. Визначити
середньорічну норму витрат чавуну і брухту, а
також потрібну їх кількість на виплавку 320 000
тонн рідкої сталі.Задача 5

Річною програмою
заводу передбачається випуск виробу А – 4500 шт.,
Б –1500 шт., В – 900 шт. Норми витрат матеріалу
на виріб і умови постачання матеріалів
наступні:
МатеріалиНорма
витрат, кг на один виріб

Умови
постачання матеріалуАБВ

Періодичність
постачання, дні

Середній
час на термінове відновлення запасів, дні

Сірий чавун

Сортове залізо

Вуглецева сталь

Листове залізо

Латунь

120

90

15

80

25

200

300

80

45

22

19

40

15

30

45

60

30

30

7

15

20

7

7Визначити річну
потребу в металі, поточні (максимальний і
середній) та страхові запаси за видами
металів, повний запас поставок з цих металів.Задача 6

На заводі в
плановому році змінюються ціни на матеріали.
Визначити планові ціни на матеріали, за якими
вони будуть відпускатися виробництву при
наступних даних:МатеріалиЗвітний
рік

Плановий
рік

Залишок
на
складі, тПланова
ціна за 1 т

План
заготівлі в тоннах

Ціна
1 тонни матеріалу, грн.

Вуглецева
сталь Інструментальна сталь

Сірий
чавун

Дюралюміній

Алюміній

185100

250

50

40

750260

460

6500

4200

1200750

2500

850

1200

730245

410

6300

4000Задача 7

Чиста вага виробу,
що виготовляється з сталі – 96 кг, норма
використання сталі – 108 кг, виготовляється 3000
деталей на рік. Постачання сталі здійснюється
один раз на квартал. Транспортний запас – 2
дні. Знайти величину виробничого запасу і
коефіцієнт використання сталі.Задача 8

Потужність трактора,
який випускався в минулому році, становила 110
к.с., а його вага – 3, 56 т. У поточному році
розпочали випуск тракторів потужністю 150 к.с.,
вага, порівнюючи з базовою моделлю,
збільшилась на 10 %. Знайти відпускну ціну,
матеріаломісткість базової та нової моделі.Задача 9

Чиста вага верстата
– 350 кг, величина фактичних відходів при
обробці заготівки – 92 кг. У результаті
удосконалення технології виготовлення
деталей верстата, відходи планується
скоротити на 10 %.

Знайти коефіцієнт
використання металу і частку відходів до і
після зміни технології.Задача 10

Чиста вага виробу,
що випускається підприємством, становить 38 кг,
річний випуск – 3 000 одиниць. Діючий
коефіцієнт використання металу – 0,8,
підприємство планує
підвищити його до 0,82. Ціна 1 кг матеріалу 4,2 тис.
грн.


Знайти діючу і
планову норму використання матеріалу в
натуральному і вартісному виразі.Перевір себе!1.
Охарактеризуйте систему матеріально-технічного
забезпечення підприємства.

2.
Завдання системи матеріально-технічного
забезпечення (МТЗ).

3.
Які форми МТЗ підприємства Ви можете назвати?

4.
Охарактеризуйте види запасів матеріальних
ресурсів на підприємстві.

5.
Як обчислити необхідний розмір запасів
матеріаль­них ресурсів на підприємстві?

6.
Як розрахувати потребу в матеріальних
ресурсах?

7. Охарактеризуйте
систему економії матеріальних ресурсів на
підприємстві.НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ