Практичне заняття № 13

Практичне заняття № 13

6
0

Практичне заняття № 13Тема 4.2.
Оплата праці

Мета
роботи:
оволодіти методикою
розрахунків заробітної плати робітників при
різних формах і системах оплати праці.Тарифна
заробітна плата
робітників-відрядників
розраховується за формулою:
(1)


де Р
сумарна розцінка на одиницю роботи, грн.;

N
– кількість виконання одиниць
роботи, шт.;

n

кількість видів виробів.

Відрядна
розцінка
розраховується за
формулою:

(2)


aбо:

(3)


де Тшт
– трудомісткість на одну деталь, хв.;

Сч
– годинна тарифна ставка
відповідного розряду;

Нв
– норма виробітку в годину, шт.

Відрядно-преміальна
заробітна плата
визначається за
формулою:

(4)


де премія
– визначається в (%) від тарифної заробітної
плати (грн.).

Відрядно-прогресивна
заробітна плата
визначається за
формулою:

(5)

де
виробіток продукції за нормою, шт.;


– фактичний виробіток, шт.;

Р”
– підвищена розцінка, грн.

Непряма
відрядна заробітна плата

застосовується для оплати праці допоміжних
робітників:

(6)

де Рк
– непряма відрядна розцінка, (грн.).


(7)де Кобс
– норма обслуговування верстатів
наладчиком, шт.;


– норма виробітку основним
робітником, шт.;

N
– кількість виробів, які
виготовили основні робітники обслуговуючої
дільниці, шт.Приклад
1

Визначити
заробітну плату токаря при відрядно-преміальній
оплаті праці, якщо робітник за місяць зробив
170 деталей за нормою часу на одну деталь 30 хв.
за другим розрядом і 140 деталей за нормою часу
на одну деталь 15 хв. за третім розрядом. Премія
виплачується в розмірі 42 %.

Розв’язання:

1.
Визначається розцінка на деталі:2.
Визначається тарифна місячна заробітна плата:

Зпл
= Р1
´
N
1
+ Р
2

´
N
2
;


Зпл
= 0,65
´
170 + 0,36
´
140 = 160,9 (грн.).

3.
Заробітна плата токаря при відрядно-преміальній
оплаті праці:

Зпл = (Р
1

´
N
1
+ Р
2

´
N
2
) + премія;

Зпл
= 160,9
´
1,42 = 228,48 (грн.).

Приклад
2

Робітник-верстатник за місяць (170
годин) зробив 570 де
­талей за 5-им розрядом на суму 23 200
грн. Визначити його заробітну плату при
відрядно-прогресивній оплаті праці, якщо
норма часу на 1 деталь – 20 хв. при виконанні
норм більш як на 100 %, розцінку на виріб
збільшити на 50 %.

Розв’язання:

1.
Визначається кількість деталей за нормою:

2.
Визначається розцінка за нормою:3.
Визначається можливість підвищення розцінки
за нормою на 50 %:

Nн
– 510 шт. – 100 %

Nф
– 570 шт. – Х


Із
розрахунків видно, що норму робітник
перевиконав, тому деталі, які зроблені понад
норму (570 – 510 = 60 шт.), будуть оплачуватись за
підвищеною розцінкою.

Р”
= 1,5
´
0,62 = 0,93 (грн.)

4.
Визначається заробітна плата робітника-верстатни­ка:

Зпл
= 0,62
´
510 + 0,93
´
60 = 372,0 (грн.).Задачі для розв’язання:Задача 1

Токар-верстатник
за місяць (175 год.) виконав: 360 де
­талей з нормою
штучного часу 20 хв. за 4-им розрядом, 108 деталей
з нормою штучного часу 10 хв. за 5 розрядом,
решта робіт 82 н-год. за 3-ім розрядом. Оплата
праці відрядно-преміальна. За кожний процент
перевиконання місячних норм виробітку
встановлена премія в розмірі 2 % від
відрядного заробітку. Визначити місячний
заробіток токаря.Задача 2

Шліфувальник 4-го
розряду відробив протягом місяця 175 годин і
виготовив 420 деталей з нормою штучного часу 30
хв. за 4-им розрядом. Оплата праці відрядно-прогресивна.
При виконанні місячної норми розцінка
підвищується на 50 %. Визначити місячну
заробітну плату шліфувальника.Задача 3

Шліфувальник
проробив за місяць 175 годин за табелем
і виготовив 400 деталей з нормою штучного часу
30 хв.
за 5-им розрядом. На ділянці встановлена
відрядно-пре­міальна оплата праці за здану
продукцію контролеру з першого пред’явлення
за такою шкалою:Питома
вага продукції, що здається з першого
пред’явлення

%
преміальної доплати

При здачі 100 %
продукції

При здачі від 97 % до
100 %

При здачі від 92 % до
97 %

При здачі від 85 % до
92 %

70

60

50

45

Визначити місячний
заробіток робітника, якщо контролер прийняв з
першого пред’явлення 390 деталей.Задача 4

Робітник
4-го розряду обробив на протязі місяця (175 год.)
820
деталей з нормою штучного часу 20 хв. За 4-им
розрядом. Оплата праці відрядно-прогресивна.
При перевиконанні місячної норми виробітку
відрядна розцінка підвищується на 30 %.
Визначити місячний заробіток робітника.Задача 5

Розрахувати
заробітну плату верстатника за відрядно-преміальною
системою. Норма часу на обробку деталі 20 хв.
Верстатник працює за 5-им розрядом. За
звітний місяць (176 год.) виробіток склав 570
деталей. За виконання норм виплачується
премія в розмірі 10 %, а за кожний процент
перевиконання норм – по 8 % відрядної
заробітної плати.Задача 6

Визначити суму
заробітної плати робітника в умовах відрядно-прогресивної
оплати праці. За місяць робітник виготовив
144 деталі, виконавши норму виробітку на 120 %.
Відрядна розцінка за одну деталь складає
1,2 грн., а оп­лата праці за виготовлення
продукції понад 100 % проводиться за розцінками,
збільшеними в 1,4 рази.Задача 7

Визначити заробітну
плату робітника при відрядно-преміальній
системі, якщо він за місяць виготовив 173
вироби при завданні 130 шт. Норма часу на
виконання операцій складає 1,4 н-год, а годинна
тарифна ставка становить 1,41 грн. Процент
доплат за виконання плану становить 9 %, а
процент доплати за кожний процент
перевиконання плану становить 1,5 %.Задача 8

Визначити місячну
заробітну плату робітника виходячи з таких
даних: відпрацював 176 год. за 5-им розрядом,
норма штучного часу на деталь – 6 хв., норма
виробіт­
ку за годину 10 деталей. Протягом місяця
робітник виготовив 2 500 деталей. Оплата праці
відрядно-прогресивна. За продукцію, вироблену
понад норму, розцінка підвищується в 1,5 рази.Задача 9

Робітник 4-го
розряду виготовив протягом місяця:

а) 500 деталей “А”, з
нормою штучного часу 15 хв. за 3-ім розрядом;

б) 300 деталей “Б” з
нормою штучного часу 24 хв. за 5-им розрядом.

Визначити місячну
заробітну плату робітника при прямій
відрядній системі оплати праці.Задача
10

Визначити місячну
заробітну плату робітника за непрямою
відрядною системою оплати праці, виходячи з
таких даних: робітник, зайнятий по 4-му розряду,
протягом 7 годинної робочої зміни обслуговує
одну бригаду, змінне завдання якої 100 кг
продукції на одного робітника-відрядника,
змінне завдання якого 10 н-год. Бригада
протягом місяця (178 год.) роботи випустила
продукції обсягом 3 000 кг, основний робітник-відрядник
відпрацював 200 н-год.

Задача
11

Електрозварник
четвертого розряду на особливо важких
роботах протягом місяця відпрацював 110 годин
на роботах 5 розряду і 40 годин на роботах 4
розряду, робочий день – 6 годин. Оплата праці
погодинно-преміальна, преміальна доплата
дорівнює 25%. Визначити місячний заробіток
робітника.Задача 12

Фрезерувальник за
місяць (175 год.) обробив 460 деталей з нормою
штучного часу 30 хв. за 5-им розрядом робіт С4 =
2,5 гр.од. На дільниці встановлена відрядно-преміальна
система оплати праці за здачу продукції
контролеру з першого пред’явлення.

Питома
вага продукції, яку здали з першого пред’явлення

%
преміальної доплати за здачу продукції з
першого пред’явлення

При здачі 100 %
продукції

При здачі від 90 % до
100%

30

25

Визначити заробіток
робітника, якщо з першого пред’явлення здано
425 деталей.Задача 13

Налагоджувальник
обслуговує 5 верстатів, на яких обробляються
деталі з нормою часу 12 хвилин. Визначити
місячний (170 год.) заробіток наладчика при
непрямій відрядній системі оплати праці, якщо
робітники дільниці, яку обслуговує наладчик,
переконують норми на 20 %. Годинна тарифна
ставка наладчика С5 = 2.5 гр.од.Задача 14

Робітник-верстатник
за місяць (170 год.) обробив 2 100 деталей. Норма
виробітку – 10 деталей за годину. Визначити
заробіток робітника при відрядно-підрядній
системі оплати праці, якщо при перевиконанні
норми більше 10 % різниця збільшується на 50 %.
Годинна тарифна ставка робітника С3 = 1,5
грн.

Перевір себе!

1. Загальна
характеристика заробітної плати.

2.
Сутність тарифної системи оплати праці.

3.
Охарактеризуйте основні елементи тарифної
системи оплати праці.

4.
Які основні форми оплати праці Ви знаєте?

5.
Охарактеризуйте погодинну форму оплати праці.

6.
Які системи відрядної форми оплати праці Ви
можете назвати?

7.
Охарактеризуйте склад основної і додаткової
заробітної плати.

8.
Напрями реформування системи оплати праці на
сучасному етапі.НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ