Практичне заняття № 14

Практичне заняття № 14

3
0

Практичне
заняття № 14Тема
4.2.

Оплата праці


Мета
роботи:

оволодіти методикою розподілу колективної
заробітної плати в бригаді.
Комплексні
та наскрізні бригади оплачуються згідно з
відрядно-преміальною системою. Розподіл
колективної заробітної плати між членами
бригади проводиться на основі тарифної
ставки (відповідно до розрядів), застосовуючи
прибуток та всі види премій.


При
колективній системі організації праці
визначають спочатку відрядний заробіток
усієї бригади за бригадними відрядними
розцінками, а розподіл колективного
заробітку між членами бригади проводять
відповідно до розрядів робітників,
відпрацьованого часу кожного, із
застосуванням коефіцієнта трудової участі (КТУ).
З урахуванням КТУ розподіляється відрядний
приробіток і премія.

ПрикладВизначити
заробітну плату кожного члена ремонтної бригади
на основі даних таблиці 1. Премія становить 50 %.


Таблиця
1

Про-фесія


Роз-ряд


Часова
тариф-на ставка, грн.


Відпра-цьований
час за мі-сяць, год.


Тариф-на
заро-бітна плата, грн.


КТУ


Розрахун-кова
вели-чина для розподілу премії, грн.


Премія,
грн.


Заробіт-на
плата за звіт-ний місяць, грн.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


1.


Слюсар-ремонт-ник


5


2,0


170


340,0


1,2


408,0


189,638


529,638


2.


–“–


4


1,8


176


316,8


1,0


316,8


147,2486


464,04


3.


–“–


4


1,8


140


252,0


1,1


277,2


128,8426


380,84


4.


–“–


3


1,78


173


316,3


1,4


438,59


203,8576


517,33


5.


–“–


3


1,78


150


267,0


1,1


293,7


136,5117


403,51
Усього
1492,1
1734,29


806,091


2295,17

Розв’язання:


1.
Тарифна заробітна плата кожного члена
бригади виз
­начається
добутком часової тарифної ставки та фактично
відпрацьованого часу.

2.
Розподіл премії між членами бригади
здійснюється таким чином: тарифну заробітну плату члена
бригади мно
­жать на його КТУ (таблиця 1).


3.
Для встановлення розміру премії. визначають
планову тарифну заробітну плату ремонтників
за місяць шляхом множення часової тарифної
ставки кожного робітника на 176 годин.


Премія
становить:


(2,0
´

176 + 1,8
´

176 + 1,8
´

176 + 1,78
´

176 + 1,78
´

176)
´

0,5 = 806,09 (грн.).

4.
Визначається розмір премії, що припадає на
одну гривню розрахункової величини:5.
Визначають розмір премії кожному члену
бригади шляхом множення його розрахункової
величини на питоме значення премії 0,464.


0,464
´

408 = 189,63 (грн.).
Задачі
для розв’язання:

Задача
1


Визначити
місячну заробітну плату кожного члена
бригади робочих-ремонтників, які знаходяться
на погодинно-преміальній системі оплати
праці. Премія 70 % від заробітної плати за
тарифом:

Професія


Розряд
роботи


Часова
тарифна ставка, грн.


Час,
відпрацьований за місяць, год.


Слюсар-ремонтник


Слюсар-ремонтник


Слюсар-ремонтник


Слюсар-ремонтник


Слюсар-ремонтник

5

5

4

4

4

2,0

2,0

1,8

1,8

1,8

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая статьяЛазерная эпиляция
Следующая статья§ 4. Системи оплати праці :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ