Практичне заняття № 16

Практичне заняття № 16

10
0

Практичне заняття № 16Тема 5.2.
Собівартість і прибуток

Мета
роботи
: оволодіти методикою
обчислення собівартості окремих видів
продукції, складання кошторису непрямих
витрат.Собівартість
виробу включає в себе прямі й непрямі затрати.
Прямі затрати безпосередньо пов’язані з
виготовленням певного виду продукції і
можуть бути розраховані на одиницю продукції
прямо. Якщо виготовляється один вид продукції,
всі затрати – прямі. Непрямі витрати
неможливо розрахувати на окремі види
продукції, оскільки вони зв’язані з
виготовленням різних виробів.

Калькуляція
– розрахунок собівартості
окремого виробу. Розрахунок собівартості
окремого виробу відбувається за такими
статтями калькуляції:

Статті затрат

Методи розрахунків

Сума за продук-цію, тис. грн.

1

2

3

4

1.

Основні матеріали (за вирахуванням
зворотних відходів)

2.

Покупні вироби

3.

Основна заробітна плата
виробничих робітників

4.

Додаткова заробітна плата
виробничих робітників

%
´
3 ряд.5.

Відрахування на соціальні потреби

%
´
(3ряд + 4ряд.)6.

Витрати на утримання та
експлуатацію обладнання

%
´
3 ряд.7.

Цехові витрати

%
´
3 ряд.8.

Цехова собівартість

1 + 2 + 3 +
4 + 5 + 6 + 7 ряди.9.

Загальногосподарські (загальнозаводські)
витрати

%
´
3 ряд.10.

Виробнича собівартість

(8 + 9)
ряд.11.

Позавиробничі витрати

%
´
9 ряд.12.

Повна собівартість

10 + 11
ряд.

Для
визначення непрямих витрат на кожен вид
продукції складаються кошториси витрат (ЦВ,
ВУЕО, ЗГ, ПВ), на основі яких відбувається
розподіл непрямих витрат за видами продукції:де:
– загальна сума цехових витрат по кошторису,
грн.;


– загальна сума витрат на утримання та
експлуатацію обладнання, грн.;
– сума загальногосподарських витрат по
кошторису, грн.;– сума позавиробничих витрат по
кошторису, грн.;

Фо.осн.роб
.
– сума
основної заробітної плати виробничих
робітників, грн.;

Свир
.

виробнича собівартість, грн.Приклад
1

Визначити
суму цехових витрат, яку необхідно включити в
собівартість валу, якщо відомо, що сума
цехових витрат 50 тис. грн. Основна заробітна
плата виробничих робітників цеху – 20 тис. грн.
Відповідно до технологічного процесу, на
повне виготовлення деталі основна заробітна
плата становить 2,8 грн.Розв’язання:

1.
Визначаємо ЦВ % цехових витрат:2.
Визначається сума цехових витрат, які
включаються в собівартість валу:

% ЦВ
´
З/п.о.;

де З/п.о.
– основна заробітна плата на повне
виготовлення однієї деталі, грн.
Приклад
2

Визначити
виробничу собівартість виробу, якщо відомо,
що вага заготовки – 12,5 кг, чиста маса – 8,8 кг.
Ціна матеріалу за 1 тонну 120 тис. грн., ціна 1
тонни відходів – 7 тис. грн. Основна заробітна
плата виробничих робітників становить 80 грн.
ЦВ = 180 %, витрати на експлуатацію та утримання
обладнання – 240 %, загальногосподарські
витрати – 140 %. Відрахування соцстраху – 37,5 %.
Додаткова заробітна плата – 12 % від основної.Розв’язання:Статті витрат

Методика розрахунків

Сума, грн.

1.

Основні матеріали за
відрахуванням відходів


1474,1

2.

Основна зарплата виробничих
робітників80

3.

Додаткова зарплата (12 %)

0,12
´
80

9,6

4.

Відрахування соцстраху (37,5 %)

0,375
´
(8 + 9,6)

6,52

5.

ВЕУО ( 240 %)

2,4
´
80

460,8

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ