Практичне заняття № 18 Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Практичне заняття № 18

 

Тема 5.2. Собівартість та прибуток

Мета роботи: оволодіти навичками розрахунку зниження собівартості продукції під впливом техніко-економічних факторів.

 

Загальне зниження собівартості виробу у відсотках внаслідок зниження витрат на окремі його елементи визначаються за формулою:

                                                                                   (1)

де Се – зниження витрат у даному елементу собівартості на матеріали, заробітну плату і т.д., грн.;

Ue – питома вага даного елемента витрат у загальній собівартості виробу, %.

 

Приклад 1

Визначити, на скільки процентів знизиться собівартість верстата, якщо відомо, що внаслідок заміни ряду деталей пластмасою витрати на основні матеріали скоротились на  20 %, вартість матеріальних витрат у загальній вартості верстата – 35 %.

 

Розв’язання:

1. Визначається, на скільки процентів знизиться собівартість верстата:

 


Задачі для розв`язання:

 

Задача 1

До модернізації собівартість виробу становила 320 тис. грн. Внаслідок зміни його конструкції витрати основних матеріалів скоротилися на 20 %. Визначити, на скільки % знизилась загальна собівартість виготовлення верстата, якщо витрати на матеріали становлять 140 тис. грн.

Задача 2

Визначити, на скільки % знизилась собівартість верстата, якщо відомо, що у результаті заміни ряду деталей пластмасою, затрати основних матеріалів скоротились на 20 %, вартість матеріальних витрат у загальній собівартості верстата становить 35 %.

Задача 3

Визначити, на скільки відсотків знизиться собівартість продукції машинобудівного підприємства, якщо відомо, що доля заробітної плати в загальній собівартості – 25 %. У наслідок механізації виробничих процесів плануєть­ся скоротити трудомісткість виготовленої продукції на 6,2 %.

 

Задача 4

Собівартість верстата в звітному році склала 840 тис. грн., у тому числі, заробітна плата – 120 тис. грн. За рахунок переводу складання верстата на потоковий метод планова трудомісткість виготовлення верстата скоротилась на 20 %. Визначити плановий процент зниження собівартості.

 

Задача 5

Собівартість одного виробу у звітному році склала 105 грн., при цьому затрати на матеріали становили 45,6 грн. У плановому періоді планується знизити затрати матеріалів до 42,9 грн. на виріб. Визначити процент зниження собівартості.

 

Задача 6

У звітному році собівартість товарної продукції – 45 тис. грн., що визначило витрати на 1 грн. товарної про­дукції – 0,89 грн. У плановому році витрати на 1 грн. то­варної продукції повинні становити – 0,85 грн. Обсяг виробництва продукції планується збільшити на 8 %. Виз­начити собівартість товарної продукції планового року.

 

 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.