Практичне заняття № 19

Практичне заняття № 19

5
0


Практичне заняття № 19Тема 5.2.
Собівартість
та прибуток

Мета роботи:

оволодіти методикою обчислення величин
доходу, прибутку, рентабельності виробництва
та окремих виробів.Дохід

– це виручка від підприємницької діяльності
за вирахуванням матеріальних і прирівняних
до них витрат (амортизація основних фондів,
відрахування на соціальні потреби, платежі та
витрати, які у кошторисі загальних витрат
відносяться до “інших витрат”).

Прибуток

– це та частина виручки, що залишається після
відшкодування усіх витрат на виробничу і
комерційну діяльність підприємства.

Загальна величина
прибутку підприємства
включає
прибуток від реалізації продукції,
матеріальних ціннос­
тей і майна, позареалізаційних операцій.

Прибуток від
реалізації продукції
обчислюється як різниця між
обсягом реалізованої продукції (без
урахування податку на додану вартість і
акцизного збору) та її повною собівартістю.

Рентабельність

– це прибутковість (дохідність) підприємства.

Рентабельність
виробничих фондів
(загальна рентабельність
підприємства) визначається за формулою:

(1)

де П – загальний
прибуток підприємства за рік, грн.;

ОФ + ОК

– середня величина основних виробничих
фондів і оборотних коштів підприємства за рік,
грн.;

Розрахункова
рентабельність підприємства
:


де Пч – чистий
прибуток підприємства за рік, грн.

Рентабельність
сукупних активів:


(2)

де Ка – середня
сума активів балансу підприємства, грн.

Рентабельність
власного (акціонерного) капіталу:


(3)

де Пч – чистий
прибуток за вирахуванням оплати процентів за
кредит;

Кв

– власний капітал, грн.

Рентабельність
реалізованої продукції:

(4)

де Пр – прибуток
від реалізації за певний період, грн.;

Ср

повна собівартість реалізованої продукції,
грн.

Рентабельність
певного виробу:

(5)

де Рі
рентабельність і-го виробу, %;

Ці, Сі

– відповідно ціна і повна собівартість і-го
виробу, грн.Приклад

Розрахувати
показники рентабельності пекарні за даними
таблиці:

Асортимент

Річний
обсяг реалізації, т

Повна
собівар­тість, * грн.

Відпускна
ціна,* грн.

Вага
виробу, кг

Хліб пшеничний

70

0,63

0,75

0,9

Хліб
житній

62

0,49

0,55

1,0

Батон

35

0,53

0,50

0,5

Булка
українська

10

0,23

0,30

0,2

* ціни умовні.


Середньорічна вартість основних
виробничих фондів – 145 тис. грн. і нормованих
оборотних засобів – 20,5 тис. грн.Розв’язання:Рентабельність
окремих виробів обчислюємо за формулою:
.

Рентабельність
виробу “хліб пшеничний”:

= 19,04 %.Рентабельність
виробу “хліб житній”:

= 12,24 %.

Рентабельність
виробу “батон”:

= 16,28 %.

Рентабельність
виробу “булка”:

= 30,43 %.

Для обчислення
рентабельності продукції пекарні слід
розрахувати виручку від реалізації продукції
(Вр) і собівартість реалізованої
продукції (Ср):

ВР

= 0,75
´

70000(0,9 + 0,55
´

62000 + 0,50
´

35000)0,50 + 0,3
´

10000)0,2 = 0,75 х 77777,78 + 0,55
´
62000 + 0,5
´
70000 + 0,3
´
50000 = 142 433,33 (грн.).

Прибуток від
реалізації продукції:

Пр = Вр –
Ср =
142433,33 – 120980,0 = 21453,33 (грн.).

Рентабельність
продукції:

= 17,73%.Загальна
рентабельність виробництва:

= 12,96%.Задачі для розв’язання:Задача 1

Виробнича
собівартість фрезерного верстата за звітний рік
склала 9000 + 10 + № студента за журналом, (грн.).
Витрати з реалізації верстата становлять
5 % виробничої собівартості. Відпускна ціна
верстата 11800 + 10 + № студента за журналом (грн.).
За рахунок зміни деяких деталей
передбачається у плановому році зменшити
виробничу со­бівартість на 2,1 %. Визначити
зміну рентабельності виробництва фрезерного
верстата.Задача
2

Розрахувати
показники рентабельності підприємства (див.
табл.)ПоказникиОбсяг
випуску продукції, шт.

120000

Гуртова
ціна за одиницю продукції, грн.

24

Собівартість
одиниці продукції, грн.

20

Прибуток
від реалізації продукції підсобного
господарства, грн.

4000

Збитки
від позареалізаційних операцій, грн.

2000

Середньорічна
вартість, грн.


основних фондів122
000


нормативних оборотних засобів, грн.

38
000


ставка податку на прибуток, %

30Задача 3

Порівняйте
рентабельність продукції за три квартали на
основі таких даних:

Показник

Одиниці
виміру

Квартал
року

І

ІІ

ІІІ

Кількість
випущених виробів

шт.

1
500

2
000

1
800

Ціна одного виробу

грн.

60

60

60

Собівартість
одного виробу

грн.

50

52

48ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая статьяЧасы с GPS для ребенка
Следующая статья§ 4. Повна матеріальна відповідальність :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ