Практичне заняття № 2

Практичне заняття № 2

26
0

Практичне заняття № 2Тема 2.1.
Персонал

Мета роботи:

оволодіти навичками розрахунків показників
продуктивності праці та впливу факторів на її
рівень.Продуктивність праці

– це виробіток продукції на одного
працюючого. На підприємстві продуктивність
праці
визначається за формулою:,
(1)де ВП – обсяг продукції (шт., т,
м3, м2, грн., н-год.);

Чсс
– середньосписковий склад
промислово виробничого персоналу (ПВП),
чол.

Виробіток буває
:річний:(2)


годинний
:(3)де Ф – відпрацьована
кількість часу за рік,
денний:(4)
де Др – відпрацьована
кількість днів за рік.

Продуктивність праці може бути
визначена і як кількість продукції за одиницю
часу.(5)

де Т – час, витрачений
робітником на виробництво продукції.

Трудомісткість –

це кількість робочого часу на одиницю
продукції:


.
(6)Зріст продуктивності праці

визначається за формулою:


,
(7)де Пф – фактичний виробіток на
одного працюючого;

Ппл
– плановий виробіток
на одного працюючого.

Зріст продуктивності праці (%) за
рахунок зменшення чисельності працюючих
визначається за формулою:(8)де
D
П
– зріст продуктивності
праці;

Еч
– економія чисельності,
чол.;

Чб
– чисельність ПВП, розрахована для
обсягів вироб­
ництва
планового періоду за виробітком базисного
року, чол.
Зріст продуктивності праці (%) залежно від
зміни об’єму виробництва і чисельності
працюючих визначається за формулою:

(9)

де
Ву
– плановий приріст виробництва, %;

Чу
– збільшення кількості
працюючих за планом, %.

На зростання продуктивності праці
впливають такі техніко-економічні фактори:

– підвищення технічного рівня
підприємства

за рахунок втілення прогресивних технологій,
механізації та автоматизації виробництва
тощо;

– удосконалення управління,
організації виробництва і праці
за рахунок зменшення питомої ваги
обслуговуючого персоналу;

– зміна об’єму і структури
виробництва

пов’язана зі змінами питомої ваги
кооперативних постачань, змінами випуску
різних видів продукції з різкою зміною
питомої ваги матеріальних і трудових витрат.Приклад 1

Виробіток на одного працюючого в
минулому році складав 5 000 грн. Об’єм
виробництва за планом на рік – 16 млн. грн. За
рахунок підвищення технічного рівня
виробництва звільняється – 300 чол. Внаслідок
удосконалення управління і організації
виробництва звільняється – 60 чол. Зміни об’єму
і структури виробництва потребують
додаткової чисельності у кількості – 130 чол.
Визначити зростання продуктивності праці у
плановому році.

Розв’язання:

1. Визначається чисельність
робітників у минулому році (Чм) :

2. Визначається чисельність
робітників за планом (Чпл):

Чпл
= 3 200 – (- 300 + 130 – 60) = 2 970 (чол.).

3. Виробіток на одного працюючого
за планом (Ппл):

4. Зростання продуктивності праці
становить:


або
Еч
= — 300 + 130 – 60 = — 230 (чол.);


Приклад 2

Підприємство виготовляє вироби з
пластмаси способом лиття. Річний обсяг
виробництва виробів – 900 тис. шт., а
трудомісткість виробу – 0,35 н-год. Тривалість
робочої зміни – 8 годин (при однозмінному
режимі роботи). Внутрішньозмінні витрати часу
з вини робітників – 1,5 %, регламентоване
невикористання обладнання – 3 %. Процент
виконання норм виробітку – 105 %. Кількість
робочих днів у році – 223. Визначити необхідну
чисельність робітників-відрядників.

Розв’язання:

1. Чисельність основних робітників-відрядників
можна визначити за трудомісткістю виробничої
програми:


2. Дійсний фонд робочого часу
одного робітника становить:


;
Задачі для розв’язання:Задача 1


Визначити процент зростання
продуктивності праці у плановому році
порівняно зі звітами заготівельного,
механічного і складального цехів та заводу в
цілому при таких даних:Найменування

цеху

Валова
продукція

тис.
грн.

Середньоспискова

кількість
робітників

звіт

план

звіт

план

Заготівельний

2500

2900

240

245

Механічний

4500

5800

480

500

Складальний

6900

7779

625

650Задача 2

Розрахувати підвищення
продуктивності праці порівняно з планом, якщо
план випуску продукції – 920 тис. грн.,
чисельність працюючих – 210 чоловік, фактичний
план виконано на 105 %, а
чисельність зменшилася на 5
чоловік.Задача 3

У звітному році було
випущено виробів “А” – 450 000 шт.,
виробів “Б” – 80
000 шт., виробів “В” – 15 000 шт. Трудомісткість
виробів “А” – 35 год., “Б” – 52 год
., “В” – 105 год. У
плановому році намічено знизити
трудомісткість виробу “А” на 5 год.,
виробу “Б” – на 2 години і випустити 18 000
шт. виробів “В” при витратах 102 год. часу на
виріб. Програма виконання плану за виробами “А”
і “Б” залишається незмінною. Визначити
процент зростання продуктивності праці
заводу в цілому, якщо на заводі працює 950
чоловік промислового персоналу.Задача 4

Виробниче завдання для
механічного цеху на місяць –
420 комплектів виробів
замість 360 у минулому місяці. Умови виконання
робіт за звітний місяць і планові нормативи
наступні:

Показники

Звіт

План

1.

Трудомісткість
одного комплекту, н-год.

15

14

2.

Середня тривалість
робочого дня, год.

7,7

7,8

3.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая статьяComics — Комиксы ДС
Следующая статьяГЛАВА V ЗНАЧЕНИЕ ЖЕСТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИКОСНОВЕНИЕМ РУК К РАЗЛИЧНЫМ ЧАСТЯМ ЛИЦА — ОБМАН, ЛОЖЬ, СОМНЕНИЕ :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ