Задачі з різних тем Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Задачі з різних тем

 

Задача 1

У табл. представлено баланс фірми на 01.10.1998. За даними балансу обчисліть показники оцінки фінан сового стану фірми.

 

Актив

Сума

Пасив

Сума

1. Основні фонди

220,0

1. Внески власників

194,0

2. Нематеріальні активи

10,0

2. Нерозподілений прибуток фірми

70,0

3. Інше майно

3,2

3. Амортизаційні суми

3,4

4. Грошові кошти на рахунку і в касі

25,5

4. Довгострокова кредиторська заборгованість

17,5

5. Цінні папери

17,2

5. Облігації

4,6

6. Дебіторська заборгованість

3,4

6. Заборгованість працівникам по заробітній платі

4,6

7. Виробничі запаси

8,5

 

 

8. Виплати майбутніх періодів

1,0

 

 

9. Готова продукція

4,7

 

 

Всього активів

293,5

Всього пасивів

293,5

 

Задача 2

Обсяг реалізації продукції за 1997 рік по фірмі ста­новив 284 тис. грн. Обчисліть показники ефективності використання активів фірми, використовуючи дані балан су, наведеного в таблиці.

 

Актив

Сума

Пасив

Сума

1. Основні фонди

220,0

1. Внески власників

194,0

2. Нематеріальні активи

10,0

2. Нерозподілений прибуток фірми

70,0

3. Інше майно

3,2

3. Амортизаційні суми

3,4

4. Грошові кошти на рахунку і в касі

25,5

4. Довгострокова кредиторська заборгованість

17,5

5. Цінні папери

17,2

5. Облігації

4,6

6. Дебіторська заборгованість

3,4

6. Заборгованість працівникам по заробітній платі

4,6

7. Виробничі запаси

8,5

 

 

8. Виплати майбутніх періодів

1,0

 

 

9. Готова продукція

4,7

 

 

Всього активів

293,5

Всього пасивів

293,5

 

Задача 3

Підприємство виготовляє і реалізує лимонад та ситро. Собівартість лимонаду 1,6 грн/літр, норма рента бельності 17%, вартість сировини без ПДВ 0,64 грн/кг. Ціна ситра (з ПДВ) - 2,2 грн/літр, норма рентабельності 26%, у собі­вартості 50% складає сировина (без ПДВ), яка закуплена у позичальників. За звітний період було реалізовано 2 тонни лимонаду та 4 тонни ситра. Визначити суму ПДВ, яку під­приємство повинно сплатити до бюджету.

 

Задача 4

Підприємство “Контакт” придбало 80 телевізорів за ціною 1400 грн. за кожен. До них виготовило і реалізува­ло 600 запчастин за ціною 10 грн. за кожен у т. ч. ПДВ. У кінці кварталу було продано 90% телевізорів за ціною 1600 за кожен. Визначити суму ПДВ, яку підприємство повинно сплатити до бюджету.

 

Задача 5

Швейна фабрика виготовляє і реалізовує жіночі пальта та чоловічі костюми.

Собівартість пальта жіночого 120 грн/шт., норма рен­ табельності 14%, вартість сировини (без ПДВ) 58 грн/шт.

Ціна реалізації чоловічих костюмів (з ПДВ) 280 грн/шт, норма рентабельності 21%, у собівартості складає сировина (без ПДВ) яка закуплена у постачальників. За звітний період було реалізовано 100 пальт і 200 костюмів. Визначити суму ПДВ, яку фабрика повинна сплатити до бюджету.

 

Задача 6

Нафтопереробний завод виготовляє і реалізовує бен­зин А-95 собівартістю 250 грн/т, норма рентабельності становить 20%, акцизний збір – 40 євро за 1 тонну, який визначається по курсу НБУ на початок кварталу, у якому цей бензин реалізовується.

Визначити суму ПДВ, яку підприємство повинно сплатити до бюджету, якщо в січні реалізація склала 10000 тонн бензину. Курс євро на 1 січня становив 4,5 грн.; податковий кредит за січень склав 150 тис. грн.

 

Задача 7

Підприємство “Поліграфтехніка” виготовляє і реалізовує папір споживчий А-4 та папір цупкий. Собівартість паперу споживчого 2,5 грн/кг, норма рентабельності 12%, вартість сировини баз ПДВ 0,94 грн/кг. Ціна реа­лізації паперу цупкого (з ПДВ) 3,0 грн/кг, норма рента­бельності 27%, вартість сировини без ПДВ 1,4 грн/кг. За звітний період було реалізовано 2,5 тонни паперу споживчого і 3 тонни паперу цупкого. Визначити суму ПДВ, яку підприємство повинно сплатити до бюджету.

 

Задача 8

Оцінка ефективності інвестиційного проекту орга­нізації виробництва нового виду продукції. Акціонерне товариство “Імпульс” планує реалізувати інвестиційний проект вартістю 100 тис. грн., практичне здійснення якого спрямовано на організацію виробництва нового виду про­дукції. Фінансування проекту здійснюватиметься на початок року його реалізації. Очікуються такі грошові потоки на кінець року: 1-го – 50 тис. грн.; 2-го – 40 тис. грн.; 3-го – 50 тис. грн. За розрахунковий період береться початок 4-го року.

Визначити:

майбутню чисту приведену вартість інвестицій­ного проекту за дисконтної ставки 4 і 25%;

внутрішню ставку дохідності проекту;

термін окупності вкладених інвестицій.

 

Задача 9

Обчислити за скільки років окупляться затрати на придбання ліцензії на виготовлення побутової кухонної машини, якщо вартість ліцензії становить $ 30 тис., а капітальні затрати на освоєння її випуску 250 тис. грн. Собівартість машини 98 грн., рентабельність 16%. Річний обсяг виробництва 1200 шт. Коефіцієнт переводу іноземної валюти в гривні 2,0.

 

Задача 10

Визначити ефективний варіант капітальних вкладень у будівництво об’єкта при різному розподілі їх за роками (дані у таблиці). Е пр = 0,1.

 

Рік будівництва/варіант

1

2

3

4

5

Сума, млн. грн.

Перший

5

7

10

13

15

50

Другий

15

13

10

5

3

46

 

 

 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.