Практичне заняття № 7

Практичне заняття № 7

13
0

Практичне заняття № 7Тема 2.2.
Виробничі фонди

Мета
робота:
оволодіти методикою
розрахунків показників ефективності
використання оборотних фондів (засобів).Економічна
ефективність використання оборотних фон­
дів (засобів)
виражається в корисному результаті, який
отримується підприємством у процесі
виконання виробничо-господарського плану із
розрахунку на 1 грн. цих засобів і у
прискоренні їх оборотності.Коефіцієнт
оборотності (Коб):


(1)


де РП
– обсяг продукції, яка реалізується в оптових
цінах підприємства, грн.;

Оз

вартість середньорічного залишку нормованих

оборотних засобів,
грн.Тривалість повного
обороту оборотних фондів (засобів) (Тоб):
(2)


де Фпл
– плановий фонд робочого часу, дні;

Коб
– кількість оборотів у плановому
періоді.

Коефіцієнт
завантаження (Кзав) оборотних засобів:


(3)Сума
вивільнених (додатково залучених) оборотних
засобів:(4)


або(5)де Оз ,
Оз – вартість середньорічного залишку
нормативних оборотних засобів (планова,
фактична), грн.Приклад

Річний
план реалізації продукції на підприємстві
становить 28 млн. грн. Середньомісячна сума
оборотних засобів запланована у сумі 7 млн.
грн. Внаслідок переводу цехів на нові
технології тривалість одного обороту
скоротилась на 10 днів. Визначити планову і
фактичну тривалість одного обороту, плановий
і фактичний коефіцієнт оборотності та
кількість вивільнених оборотних коштів
внаслідок прискорення їх оборотності.

Розв’язання:

1. Визначається
кількість оборотів, які зроблять оборотні
засоби за рік, щоб випустити продукції на суму
28 млн. грн.:

2.
Визначається тривалість одного обороту
оборотних засобів за планом протягом року:


3.
Визначається фактична тривалість одного
обороту оборотних засобів:

Тобф
= 90 – 10 = 80 днів.

4.Визначається
фактичний коефіцієнт оборотності :

5.
Розраховується фактична кількість оборотних
коштів:


6.
Визначається кількість вивільнених
оборотних коштів:

Озвив
= Озпл – Озф
(млн. грн.);

Озвив
= 7 – 6,22 = 0,78 (млн. грн.).Задачі для розв`язання:Задача 1


Вартість
реалізованої товарної продукції
підприємства за звітний квартал становить 1 500
млн. грн., а середня сума всіх оборотних
засобів підприємства – 500 млн. грн. Визначити
суму вивільнених оборотних коштів
підприємства внаслідок прискорення їх
оборотності в порівнянні з минулим кварталом,
якщо відомо, що тривалість одного обороту в
минулому кварталі становила 32 дні.Задача 2

За планом
завод повинен реалізувати продукції на

15 млн. грн., середньорічна
сума оборотних коштів – 3
млн. грн. Внаслідок переводу складання
машин на потік тривалість одного обороту
скоротилась на 8 днів. Визначити, на яку суму
можна збільшити план при тій же сумі
оборотних засобів.Задача 3

Річний план
реалізації продукції заводу становить 32,5
млрд. грн., середньорічна сума оборотних
засобів становить 6,5 млрд. грн. Внаслідок
проведеної механізації виробничих процесів
фактична тривалість одного обороту була
доведена до 60 днів. Визначити абсолютну суму
вивільнених оборотних коштів та на яку суму
можна збільшити план реалізації за рахунок
вивільнених коштів при умові, що виробнича
потужність заводу дозволяє збільшити випуск
продукції.Задача 4

Визначити, на яку
суму можна збільшити план реалізованої
продукції при такій же сумі оборотних засобів,
якщо в результаті впровадження поточного
методу виробництва тривалість одного обороту
скоротилась на 10 днів. За
планом завод повинен реалізувати продукції
на 28 млн. грн.
при середньорічному залишку нормованих
оборотних за­собів 7 млн. грн.Задача 5

Визначити
коефіцієнт оборотності оборотних засобів і
середню тривалість одного обороту за даними
таблиці:Підприємство

Обсяг
реалізованої продукції за рік, грн.

Середня
сума

оборотних
засобів за рік, грн.

Завод
залізобетонних виробів

22
474

3
808

Комбінат
керамічних виробів

10
897

1
395

Цегельний
завод

3
159

337

Об’єднання

“Будпластмас”

161
761

15
487

Каміннобудівний

завод

12
350

999Задача 6

У звітному році
підприємство реалізувало продукції на суму 18
млн. грн. при середніх залишках оборотних
коштів – 5 млн. грн. Планом у наступному році
передбачено збільшити обсяг реалізованої
продукції на 20 %, а коефіцієнт оборотності
зросте на 15 %. Визначити суму вивільнених (або
додатково залучених) оборотних коштів.Задача 7

Річний план
реалізації продукції в оптових цінах – 36 000
грн. Середньорічний залишок оборотних
засобів запланований у сумі 9 015 грн. За
рахунок деяких складальних операцій
тривалість одного обороту зменшилась на 2 дні.
У році 360 дні. Визначити :

а) планову і
фактичну тривалість одного обороту;

б) планову і
фактичну кількість оборотів;

в) кількість
звільнених оборотних засобів за рахунок
прискорення їх оборотності, якщо обсяг
реалізованої продукції фактично
збільшується на 4 %.Задача 8

Визначити норматив
оборотних засобів у незавершеному
виробництві, оборотність коштів підприємства,
якщо відомо, що випуск продукції за рік
становить 10 000 одиниць, собівартість виробу –
8 тис. грн., ціна виробу на 25 % перевищує його
собівартість, середньорічний залишок
оборотних засобів – 50 000 тис. грн., тривалість
виробничого циклу виготовлення виробу – 5
днів, коефіцієнт росту витрат у незавершеному
виробництві – 0,5.Задача 9

У першому кварталі
підприємство реалізувало продукції на 250 млн.
грн., середньоквартальні залишки оборотних
засобів – 25 млн. грн. У другому кварталі обсяг
реалізації продукції збільшується на 10 % , а
час одного обороту оборотних засобів буде
скорочено на 1 день .

Знайти:

Коефіцієнт
оборотності оборотних коштів і тривалість
одного обороту у днях у першому кварталі .

Коефіцієнт
оборотності оборотних засобів і їх абсолютну
величину у другому кварталі.

Вивільнення
оборотних засобів у результаті скорочення
тривалості одного обороту оборотних засобів.

Перевір
себе!

1. Дайте характеристику поняттям “оборотні
фонди” та “оборотні засоби”.

2. Охарактеризуйте структуру
оборотних фондів.

3. Які фактори впливають на
структуру оборотних фондів?

4. Охарактеризуйте склад і структуру
оборотних засобів.

5. Нормовані і ненормовані оборотні
засоби.

6. Охарактеризуйте оборотність
оборотних засобів.

7. Назвіть показники оборотності
оборотних засобів.

8. Охарактеризуйте фактори, які
впливають на ефективне використання
оборотних засобів.НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ