Практичне заняття № 8

Практичне заняття № 8

10
0

Практичне заняття № 8Тема 2.3.
Фінансові кошти

Мета роботи:
оволодіти
методикою розрахунків ефективності
капітальних вкладень.Визначення річного
економічного ефекту ґрунтується на
порівнянні приведених витрат по базовій та
новій техніці:

Ер = З1 – З2

(грн.)
,


(1)

де З1, З2
– наведені витрати на одиницю продукції
до і після застосування нової техніки, грн.

З1 = С1 +
Ен
´

Кп1;(2)

З2 = С2 +
Ен
´

Кп2,


(3)

де С1, С2
– собівартість одиниці продукції до і після
застосування нової техніки, грн.;

Кп1, Кп2


питомі капітальні вкладення до і після
застосування нової техніки, грн.;

Ен

нормативний коефіцієнт економічної
ефективності капітальних вкладень (Ен = 0,15).

Або
річний економічний ефект можна визначити
за формулою:

(4)

де N
– річний випуск продукції по впровадженому
варіанту, шт.

Строк
окупності капітальних вкладень

визначається за формулою:
(5)


де К1,
К2
– капітальні вкладення до і після
впровадження варіанту.

Зниження
собівартості продукції характеризується
умовно-річною економією (Еу) та економією
до кінця року (Едр.):(6)


(7)

де Nдр
випуск продукції від моменту впровадження
заходів до кінця року (шт).При
визначенні
абсолютної ефективності капітальних
вкладень
на підприємствах розраховується
коефіцієнт економічної ефективності:

– для
нових підприємств:

(8)

де П
– прибуток, грн.;

К
– сума капітальних вкладень, грн.

– для
діючих підприємств:
(9)де


П
– приріст прибутку;
грн.

К
– сума капітальних вкладень, яка
сприяла цьому приросту.Приклад
1

Визначити
умовно-річну економію, економію до кінця року,
строк окупності додаткових капітальних
витрат на автоматизацію цеху, якщо
собівартість одиниці виробу до впровадження
автоматизації 150 грн., після впровад­ження
автоматизації вона знизилась на 20 %. Річний
випуск виробів у цеху – 150 000 шт. Автоматизація
впровад­жена з 1.06. Витрати на впровадження
автоматизації становлять 13 500 млн. грн.Розв’язання:

1.
Визначається собівартість одиниці виробу
після впровадження автоматизації цеху:


2.
Визначається умовно-річна економія:


Еур = (С1 – С2)N
(грн.);

Еур
= (150 – 120)
´
150000 = 4500 тис. грн.

3.
Визначається економія до кінця року:

Едр = (С1 – С2)
´

Nдр
,

де Nдр
– випуск продукції з моменту впровадження
заходів до кінця року.


Едр
= (150 – 120)
´
87 500 = 2 625 тис. грн.

4. Строк
окупності додаткових капітальних вкладень:Приклад
2

Визначити
абсолютну (загальну) економічну ефективність
капітальних вкладень на підприємстві, яке
будується, виходячи із деяких даних: річний
випуск продукції за планом в оптових цінах
підприємства – 510 тис. грн., за собівартістю –
480 тис. грн., кошторисна вартість виробництва (капітальні
витрати) – 120 тис. грн.Розв’язання:


1. Абсолютна
економічна ефективність капітальних
вкладень на підприємстві становить:де
D
П – приріст річного прибутку (грн.);Висновок:
впровадження доцільне
.


Задачі для розв`язання:Задача 1

Завдання: зробити
вибір оптимального варіанту. проектування
автоматичної лінії для обробки деталі на
основі наступних даних:Номер
варіанта

Річний
випуск деталей у шт.

Капітальні
витрати в тис. грн.

Собівартість


1
деталі у грн.

1

110
000

200

4,7

2

115
000

500

4,3

3

125
000

700

4,1Галузевий
коефіцієнт ефективності Ен = 0,15.Задача 2

За програмою цеху на
п’яти верстатах протягом року повинні
бути оброблені деталі різних найменувань –
загаль­
на трудомісткість 25 000 н-год. Для
забезпечення виконання програми можливі два
варіанти: модернізація встановлених
верстатів або придбання нового верстату в
доповнення до старих. Визначити, який з
варіантів більш економічний, якщо затрати на
модернізацію становлять 155 грн., а затрати на
придбання та установку нового верстата – 700
грн. Середній тарифний коефіцієнт робіт після
модернізації зменшиться до 1,4 порівняно із 1,5
до модернізації. Сумарна
ремонтна складність п’яти верстатів –
20 рем. одиниць. Новий верстат належить до п’ятої
категорії складності, його потужність – 5 кВт.
Вартість встановлених верстатів – 3000 грн.,
коефіцієнт машинного часу – 0,8. Встановлено
потужність п’яти верстатів – 25 кВт.Задача 3

Проект
реконструкції цеху включає три варіанти, що
мають такі характеристики:Показники


варіанта

1

2

3

Капітальні затрати
у тис. грн.

Собівартість
річного випуску у тис. грн.

2501100

10001080

1300900Визначити
оптимальний варіант реконструкції цеху за
окупністю витрат.Задача 4

Вартість основних
виробничих фондів на механічній ділянці
становить 200 млн. грн., а собівартість річного
випуску продукції – 350 млн. грн. Після
впровадження комплексної механізації на
дільниці вартість його основних виробничих
фондів збільшилась на 300 млн. грн., а
собівартість цієї ж продукції зменшилась до
280 млн. грн. Визначити величину річної
економії від впровадження комплексної
механізації на дільниці і строк окупності
витрат. Нормативний коефіцієнт ефективності
– Ен = 0,15Задача 5

Встановити
доцільність інвестицій у будівництво нового
заводу за показниками абсолютної
ефективності, якщо відомі
такі дані: обсяг випуску продукції – 100 тис. шт.;
гуртова ціна виробу –
200 грн.; собівартість виробу –
160 грн.; обсяг капітальних вкладень – 14
млн. грн.; вартість ОВФ –
12,5 млн. грн.Задача 6

Розроблені 2 проекти
спорудження об’єкта. За першим проектом
обсяг капіталовкладень – 200 млн. грн., за
другим – 180 млн. грн. Проектна собівартість
річного випуску продукції за першим проектом
– 130 млн. грн., за другим – 135 млн. грн., Ен = 0,16.
Визначити, який проект є найбільш ефективним.Задача 7

Розрахувати
економічну ефективність інвестиційного
проекту за строк його окупності за даними:
прибуток до реалізації
проекту становив 48 тис. грн., а після – 55 тис.
грн.
Сума капіталовкладень становить 65 тис.
грн. Нормативний коефіцієнт ефективності (Ен)
– 0,15.Задача 8

Визначити кращий
варіант впровадження заходу при таких
показниках: капітальних вкладеннях та
собівартості річного випуску продукції.

І варіант: К1 = 1
млн. грн.

С1 = 1,2 млн. грн.;

ІІ варіант: К2 =
1,1 млн. грн.

Сс2 = 1,15 млн.
грн.;

ІІІ варіант: К3 =
1,4 млн. грн.

С3 = 1,05 млн. грн.

Нормативний строк
окупності – 5 років. Галузевий коефіцієнт
ефективності – 0,2.Перевір себе!

1.
Дайте загальну характеристику поняттям “інвестиції”
та “капітальні вкладення”.

2.
Охарактеризуйте структуру капітальних
вкладень.

3.
Охарактеризуйте валові та чисті
капіталовкладення.

4.
Як розрахувати обсяг капітальних вкладень
необхідний підприємству.

5.
Охарактеризуйте ефективність
капіталовкладень.

6.
Які види ефективності капіталовкладень Ви
знаєте?

7. Охарактеризуйте
абсолютну і порівняльну ефективність
капіталовкладень.НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ