Практичне заняття № 9 Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Практичне заняття № 9

 

Тема 3.1. Виробничий процес і його організація

Мета роботи: оволодіти методикою розрахунків тривалості виробничого циклу при різних видах руху партій деталей.

 

Тривалість технологічного циклу обробки партій деталей при послідовному виді руху(Тпос):

                                                (1)

де n – кількість деталей у партії в шт.;

t – норма штучного часу на операцію, хв.;

m – число операцій технологічного процесу.

Тривалість технологічного циклу обробки партії деталей при паралельному виді руху (Тпар):

                                          (2)

де        tгл – час виконання найбільш тривалої (головної) операції технологічного процесу, хв.

Тривалість технологічного циклу обробки партії деталей при паралельно - послідовному виді руху (Тn.n):

                                (3)

де S – зміщення за часом початку виконання наступної менш тривалої, відносно попередньої, більш тривалої операції в хв.

S = (n – 1) ´ (tб. – tм.) (хв.),                                             (4)

tб – час виконання найбільш тривалої операції з двох суміжних, хв.;

tм – час виконання більш короткої операції з двох суміжних, хв.;

tk – час обробки однієї деталі на кінцевій операції, хв.


Приклад

Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії деталей у 4 шт. при послідовному, паралельному та послідовно-паралельному видах руху.

Технологічний процес обробки деталі складається із наступних операцій:

– токарна – 8 хв;

– свердлильна – 4 хв;

– шліфувальна – 6 хв;

– фрезерувальна – 10 хв.

 

Розв’язання:

1. Визначається тривалість технологічного циклу при послідовному виді руху:

Тпос = (8 + 4 + 6 + 10) ´ 4 = 112 (хв.).

2. Визначається тривалість технологічного циклу при паралельному виді руху:

Тпар = (8 + 4 + 6 + 10) + 10(4 – 1) = 58 (хв.).

3. Визначається тривалість технологічного циклу при паралельно-послідовному виді руху:

Тпар-пос = (8 + 4 + 6 + 10) + 10(4 – 1) + 12 = 70 (хв.);

S1-2 = (4 – 1) ´ (8 – 4) = 12 (хв.).

 

 

Задачі для розв’язання:

 

Задача 1

Кількість деталей у партії – 12 шт. Вид руху деталей послідовний. Технологічний процес обробітку деталей складається з шести операцій: t1 = 4, t2 = 6, t3 = 6, t4 = 2, t5 = 5, t6 = 3 (хв.). Кожна операція виконується на одному верстаті. Визначити, як зміниться тривалість обробітку партії деталей, якщо послідовний вид руху змінити послідовно-паралельним.

Задача 2

Партії деталей у 10 шт. обробляються при послідовно-паралельному виді руху. Технологічний процес обробітку деталі складається з таких операцій: t1 = 2, t2 = 9, t3 = 5, t4 = 8, t5 = 3, t= = 4 (хв.). Є можливість об’єднати п’яту та шосту операції в одну, п’яту, (без зміни тривалості кожної окремо). Визначити, як зміниться тривалість обробки партії деталей.

 

Задача 3

Партія деталей у 20 шт. обробляється при послідовно-паралельному виді руху. Технологічний процес обробки складається з семи операцій: t1 = 8, t2 = 5, t3 = 4, t4 = 3, t5 = 9, t6 = 2, t7 = 6 (хв.). Внаслідок удосконалення технології тривалість першої операції можна зменшити на 2 хв., п’ятої – на 4 хв. Визначити, як зміниться тривалість обробітку партії деталей.

 

Задача 4

Визначити тривалість технологічного циклу обробки 60 деталей при паралельному русі. Заготовки передаються з операції на операцію партіями із 6-ти шт. Технологічний процес обробки деталі складається з таких операцій :

– токарна –15 хв.;

– фрезерна –10 хв.;

– свердлильна – 2 хв.;

– шліфувальна – 8 хв.

 

Задача 5

Визначити тривалість технологічного циклу обробки деталей 50 шт. при послідовному виді руху їх у виробництві. Побудувати графік циклу обробки. Технологічний процес складається з наступних операцій:

 

№ операції

1

2

3

4

5

6

7

8

Норма часу, хв.

12

3

2

5

8

10

2,5

6

Кількість верстатів на операції

2

1

1

1

1

2

1

1

 

Задача 6

Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії деталей і побудувати графіки послідовного, паралель­ ного і паралельно-послідовного виду руху. Розмір партії – 5 штук. Обробка деталей проводиться 4-ма операціями:

- токарна – 3 хв.;

- фрезерна – 4 хв.;

- шліфувальна – 3 хв.;

- різьбонакатна – 5 хв.

Зробити висновки щодо ефективності різних видів руху деталей у процесі виробництва.

 

Задача 7

У цеху базова деталь обробляється наступними операціями:

 

№ п/п

Назва операції

Норма часу, хв.

1.

Револьверна

9

2.

Свердлильна

2

3.

Нарізання різьби

6

4.

Шліфувальна

1

 

Вид руху послідовний, розмір партії – 3 шт.

Планується переведення обробки деталі на потік, для цього на першій операції буде встановлено 3 верстати, на третій операції – 2 верстата.

Розрахувати тривалість циклу обробки партії цих деталей при послідовному, паралельно-послідовному і паралельному виді руху, прискорення циклу обробки і побудувати графіки цих видів руху.

 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.