Зміст. Економіка підприємства - Гаєвська Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

УДК 658 (075.8)
ББК 65.2907я3
Г 13
ISBN 966-7257-36-3


Гриф надано Міністерством освіти та науки України. Лист від 13.06.2000 №2/261.
Рецензенти:
О.О. Соловйова, к.е.н., доцент Київського міжнародного університету цивільної авіації
М.Й. Малік, доктор економічних наук, професор, завідувач відділом ІАЕ УААН

Автори: Л.М. Гаєвська, О.Л. Фурманюк, С.Я. Цимбалюк,
Г.А. Булгакова

Г 13 Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для виконання практичних занять та самостійної роботи / Л.М. Гаєвська, О.Л. Фурманюк, С.Я. Цимбалюк, Г.А. Булгакова. – Ірпінь, 2001. – 145 с.

Зміст навчально-методичного посібника відповідає навчальній програмі з курсу "Економіка підприємства". У ньому наведені приклади розв'язання типових задач, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і опанувати його практичне використання. Збірник включає комплекс задач із кожної теми, що пропонується для розв'язання.
Може бути використаний студентами під час підготовки до написання аудиторних контрольних робіт і складання екзамену.

У підготовці практичного матеріалу брала активну участь асистент кафедри економіки підприємства І.В. Кошовець.


Вступ
Тематичний план
1. Практичне заняття № 1. Розрахунок чисельності різних категорій працюючих на підприємстві
2. Практичне заняття № 2. Розрахунок показників продуктивності праці та впливу факторів на її рівень
3. Практичне заняття № 3. Визначення різних видів вартості основних фондів 
4. Практичне заняття № 4. Розрахунок норм та річної суми амортизаційних відрахувань
5. Практичне заняття № 5. Розрахунок показників використання основних фондів
6. Практичне заняття № 6. Розрахунок виробничої потужності 
7. Практичне заняття № 7. Розрахунок показників ефективності використання оборотних засобів
8. Практичне заняття № 8. Розрахунок ефективності капітальних вкладень
9. Практичне заняття № 9. Розрахунок тривалості виробничого циклу при різних видах руху партій деталей 
10. Практичне заняття № 10. Розрахунок основних параметрів потокових ліній
11. Практичне заняття № 11. Розрахунок потреб підприємства в матеріальних виробничих запасах 
12. Практичне заняття № 12. Обчислення цін на продукцію
13. Практичне заняття № 13. Розрахунок заробітної плати робітників при різних формах і системах оплати праці 
14. Практичне заняття № 14. Розподіл колективної  заробітної плати в бригаді 
15. Практичне заняття № 15. Визначення основних показників обсягу виробництва і реалізації продукції 
16. Практичне заняття № 16. Обчислення собівартості окремих видів продукції, складання кошторису непрямих витрат
17. Практичне заняття № 17. Розрахунок кошторису загальних витрат на виробництво 
18. Практичне заняття № 18. Розрахунок зниження собівартості продукції під впливом техніко-економічних факторів 
19. Практичне заняття № 19. Обчислення величини доходу,прибутку, рентабельності виробництва і окремих виробів 
20. Задачі з різних тем 
21. Список рекомендованої літератури 

 

Экономико-правовая библиотека

 

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.