ВСТУП

ВСТУП

3
0


ВСТУП


Україна сьогодні переживає виключно складний період соціальної, політичної та економічної переорієнтації. В економіці декларується перехід від адміністративно-командної системи господарювання до ринкової, у зв’язку з чим з’являються нові можливості розвитку виробництва, підвищення особистого і суспільного добробуту, але поряд з цим з’являється загроза скорочення робочих місць, безробіття, краху підприємств. Для того, щоб подолати негативні наслідки, необхідно оволодіти новими знаннями про форми і методи господарювання у ринковій економіці.
Економіка є найбільшою сферою суспільних відносин і розглядається у кількох значеннях, одне з яких розглядає економіку як наукову дисципліну, що займається вивченням народного господарства, його галузей, окремих підприємств, а також окремих елементів виробництва.
Економіка підприємства займається економічними питаннями функціонування підприємства з урахуванням взаємозв’язків з іншими господарськими одиницями.
Предметом її вивчення є форми і методи раціонального поєднання та ефективного використання усіх елементів виробничого процесу.
Даний посібник покликаний поєднати теоретичні знання і практичні навички в опануванні основних тем курсу. Його зміст логічно відображає структуру предмета.
Кожна тема, розглянута в посібнику, містить методичні вказівки для проведення практичних занять, наведені приклади розв’язання практичних завдань і тренувальних задач. Це дає можливість закріпити у практичних розрахунках теоретичний матеріал, а також полегшити студентам роботу над практично-розрахунковою частиною курсу.
Дисципліна «Економіка підприємства» входить до навчальних програм підготовки фахівців економічних спеціальностей, тому даний посібник може бути використаний студентами усіх факультетів економічних вузів.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ