Література Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Література
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради 28 червня 1996 року. —К.: Видавництво Право. 1996.
2. Закон України Про підприємництво // Діло. 1998. №8.
3. Закон України Про підприємства в Україні // Діло. 1998. №10.
4. Закон України Про цінні папери і фондову біржу // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38.
5. Закон України Про господарські товариства // Діло. 1998. № 8.
6. Закон України Про пенсійне забезпечення // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 3.
7. Закон України Про державне мито // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 12.
8. Закон України Про єдиний митний тариф // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 19.
9. Закон України Про об'єднання громадян // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 34.Ч
10.Закон України Про державний внутрішній борг України //
11. Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 41. 11.Закон України Про державну допомогу сім'ям з дітьми //
12. Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 5. 12.Закон України Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №13. 
13. Закон України Про аудиторську діяльність // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23. 
14.Закон України Про Рахункову палату // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 24. 
15.Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 29. 
16.Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР" // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 26. 
17.Закон України Про страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18. 
18.Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю" // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45. 
19.Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 51. 
20.Закон України Про внесення змін до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 15. 
21.Закон України Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 16. 
22.Закон України Про податок на додану вартість // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21. 
23.Закон України Про місцеве самоврядування в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24.
24.Закон України Про оподаткування прибутку підприємств //Діло. 1998. № 1. 
25.Закон України Про Державний бюджет України на 2000 рік // Урядовий кур'єр. 2000. № 46. 
26.Закон України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1997.— № 37. 
27.Закон України Про збір на обов'язкове соціальне страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №37. 
28.Постанова Верховної Ради України Про основні напрями бюджетної політики на 2000 рік (Бюджетна резолюція) //Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 35. 
29.Декрет Кабінету Міністрів України Про прибутковий податок з громадян // Діло. 1998. № 13. 
30.Декрет Кабінету Міністрів України Про акцизний збір //Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 10. 
31.Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито //Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13. 
32.Декрет Кабінету Міністрів України Про податок на промисел // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 19. 33.Декрет Кабінету Міністрів України Про місцеві податки і збори // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №30. 
34.Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій» від 9.01.2000 р. // Урядовий кур'єр. 2000. № 9. 
35.Указ Президента України Про Державне Казначейство України // Діло. — 1995. — № 43. 
36.Указ Президента України Про заходи щодо реформування податкової політики // Урядовий кур'єр. — 1996. — 6 серпня. 
37.Указ Президента України Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі // Діло. 1998. №4. 
38.Указ Президента України Про Положення про Міністерство фінансів України // Офіційний вісник України. 1999. №35. 
39.Указ Президента України від 18.08.1999 р. Про Основні напрями інвестиційної політики на 19992001 роки" // Урядовий кур'єр. 1999. №167. 
40.Указ Президента України від 3.12.1999 р. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" // Урядовий кур'єр. 1999. №230.
41. Указ Президента України від 29.12.1999 р. Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні" // Урядовий кур'єр. 2000. №1.
42. Указ Президента України від 24.05.2000 р. Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року" // Урядовий кур'єр. 2000. №97.
43. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. К.: Вища шк., 1997. 383 с.
44. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. 2ге видання, виправлене та доповнене. Львів: Видво «Центр Європи», 1997. 576 с.
45. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. К.: Тво «Знання», КОО, 1999. 487 с.
46. Общая теория финансов: Учебник / Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и др.; Под ред. Л.А.Дробозиной. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. 256 с.
47. Програма «Україна2010». Розроблена на виконання розпорядження Президента України від 26 лютого 1998 р. № 43. К., 1999. 92 с.
48 .Статистичний щорічник України за 1998 рік / Держкомстат України; За ред. О.Г.Осауленка; Відп. за вип. В.А.Головко. К.: Техніка, 1999. 576 с.
49. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 20002004 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 рік // Урядовий кур'єр. 2000. № 34. С. 512.
50. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. К.; НІОС, 2000. 400 с.

 

 

 

 << попередня     зміст

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.