Вступ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Вступ
Функціонування ринку неможливе без роботи фінансової системи, що забезпечує його нормальне існування і розвиток. Внаслідок розвитку ринкової економіки вона зазнала багатьох змін.
Відомий французький дослідник фінансів та фінансового права Поль Марі Годме дозволив собі сентенцію про співвітчизників: “Проблеми фінансів добре знайомі кожному”. Сьогодні ми можемо повторити ці слова і про жителів України. Майже кожному щоденно доводиться так чи інакше відчувати на собі ці проблеми, емпірично пізнавати складну фінансову теорію і практику. 
Уся діяльність держави пов’язана з фінансами – чим більше розвивається держава, тим більше потрібно їй коштів. Фінанси є основною складовою ринкової економіки, тому у країнах з розвиненими ринковими відносинами давно усвідомлена необхідність досліджень у цій галузі, оскільки будь-яке рішення держави можна вважати реальним лише після знаходження можливості покриття витрат, пов’язаних з забезпеченням його грошовими ресурсами.
Відносини, що виникають у ході мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів коштів, держава регламентує за допомогою фінансово-правових норм. Фінансова система може функціонувати ефективно при належно правоврегульованих фінансових відносинах.
Фінансові відносини складають основу предмета такої галузі права, як фінансове право, що входить у групу публічних галузей права.
Питання про місце фінансового права як самостійної галузі в системі права України залишалося дискусійним протягом багатьох років, але було вирішене в кінці 60-х – на початку 70-х років. 
Автори навчального посібника зосередили свою увагу на питаннях Загальної частини даної галузі права, тому що без оволодіння її основними поняттями неможливе вивчення Особливої частини.
Навчальний посібник у схемах реалізує декілька завдань:
– по-перше, подає чітку структуру Загальної частини курсу “Фінансове право”, охоплюючи всі його теми;
– по-друге, кожна тема курсу розпочинається з переліку основних питань, які розкривають зміст самої теми;
– по-третє, у даному посібнику вказуються схематично не лише основні категорії кожної теми та зв’язок між ними, а й розкривається їх зміст.
Курс “Фінансове право” згідно з державним освітнім стандартом входить до програм підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Виходячи з цього, автори намагалися сформувати і викласти різноманітний матеріал таким чином, щоб навчальний посібник відповідав вимогам підручника з навчальної дисципліни “Фінансове право” і був корисним для різних категорій читачів – юристів, фінансистів, економістів, викладачів та студентів юридичних та економічних факультетів, слухачів курсів.
У запропонованому навчальному посібнику розглядаються: фінансово-правові норми та відносини; основи фінансової діяльності нашої держави; форми, методи, види фінансового контролю та органи, що його здійснюють, у тому числі контрольні повноваження органів державної податкової служби України; фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства тощо.
Навчальний посібник підготовлений колективом авторів кафедри фінансового та адміністративного права Академії державної податкової служби України, які сподіваються, що зміст і система викладеного матеріалу дадуть можливість читачеві отримати необхідні знання з фінансового права і застосовувати їх у практичній діяльності.

 

зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.