Розділ ІІІ. Джерела права Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Розділ ІІІ. Джерела права

Таблиця 28

Джерела права в Київській Русі
– звичаї;
– звичаєве право;
– князівське законодавство (статути князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого);
– канонічне право;
– церковні статути;
– судні грамоти;
– Русько-Візантійські угоди (911, 944, 971 рр.);
– “Руська правда”.

Таблиця 29
“Руська правда” – пам’ятник давноруського феодального права

Таблиця 30
Злочини і покарання періоду Литовсько – Польської доби

Види злочинів

Види покарань

·        Проти короля , Великого князя

·        Державні : втеча до воро­жої зем­лі, видача держав­ної таємниці, зда­ча замку, заколот

·        Проти релігії: богохуль­ство, чак­лунство, віровідступництво

·        Проти особи: убивства, заподіян­ня тілесних ушкоджень, обра ­ження

·        Проти власності: крадіж­ки, під­пали, пошкодження або зни­щен­ня чужого майна, грабіж

·        Злочини проти сім’ї та мораль­ності: примушування до одру­ження, двоє­женство, шлюб з близь­кими родичами, звідниц­тво, зґвалтування

·        Смертна кара:

– проста: відрубування голови;

– кваліфікована: спалюван­ня, чет­вер­ту­вання, посадження на кі­лок, зако­пування живим у зем­лю

·        Тілесні покарання:

– болісні: биття батогом, киями, різ­ками;

– калічницькі: відрубування руки, відрізання вуха, носа

·        Позбавлення волі

·        Виставлення біля ганебного стовпа

·        Майнові покарання: конфіска­ція майна, головщина, відшкоду­ван­ня матеріальних збитків, на­в’язка


Таблиця 31
Джерела права Литовсько-Польського періоду


Таблиця 32
Основні джерела і пам'ятки права в Україні XVI – сер. XVIІ ст.

Ш Звичаєве “козацьке право”;
Ш “Руська правда” та її переробки
Ш Литовські статути – 1529 р., 1566 р., 1588 р.
Ш Статут на волоки – 1557 р.
Ш Акти королівської влади (постанови сеймів, королівські грамоти, королівські привілеї та ін.)
Ш Акти церковного права
Ш Збірники магдебурзького і хелмського права
Ш Ординація війська запорізького (1638 р.)
Ш Законодавчі акти автономної української влади (гетьманські універсали, акти військової канцелярії, рішення військової ради, ради генеральних старшин)
Ш Березневі статті (1654 р.)
Ш Царська жалувана грамота від 27 березня 1654 р.
Ш Гадяцький договір гетьмана І. Виговського з Польщею (1658 р.) 

Таблиця 33
Джерела права Української гетьманської держави

Ш Грамота до всього українського народу
Ш Закони про тимчасовий державний устрій України
Ш Закон “Про державний Сенат”
Ш Закон “Про національно-персональну автономію”
Ш Закон про українське громадянство
Ш Закон “Про право продажу і купівлі земель поза містами поселення”

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.