Зміст. Держава, право та податкова система України - Цимбал Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

УБК 34+321](091)
ББК 67.0
Ц 61
ISBN 966-7257-58-4

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. 
Лист від 25.12.2000 № 2/2052.

Рецензенти:
Іщенко А.В., доктор юридичних наук, професор Національної академії внутрішніх справ України.
Лановенко І.П., доктор юридичних наук, професор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Цимбал Т.Я.
Ц 61 Держава, право та податкова система України: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 45 с.

У даному збірнику зібрано схеми і таблиці, які стисло розкривають історію формування державності та становлення правової і податкової системи, органів податкової служби на території України.
Для студентів та викладачів юридичних спеціальностей.

Зміст

Вступ
Розділ І. Органи державної влади
Розділ ІІ. Суспільний лад
Розділ ІІІ. Джерела права
Розділ IV. Податкова система

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.