Додаток № 2 Фонди, які надають гранти та кредити Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Додаток № 2
Фонди, які надають гранти та кредити
Фонд підтримки підприємств у нових Східних незалежних країнах
Цей інвестиційний фонд з початковим капіталом $ 150 млн., наданих урядом США, створений для підтримки і розвитку малих та середніх приватних підприємств в Україні, Молдові і Білорусії. Керує фондом Рада директорів, в яку входять відомі американські бізнесмени, а також команда досвідчених професіоналів із питань інвестицій та фінансів.
Для здійснення своєї мети Фонд притримується стратегії – надає засоби, консультує з менеджменту для реструктуризації та розширення бізнесу. Інша його мета – продемонструвати фінансовому світу, що в нових Східних країнах створені всі необхідні умови для прибуткової діяльності та залучення капіталів приватних інвесторів.
Фінансування здійснюється у формі внесків до статутного фонду підприємств у розмірі від $ 500 тис. до $ 5 млн.
Фонд малих приватних підприємств, який має обсяг засобів, наданих Western NIS Enterprise Fund, надає позики у $ 100 тис. малим підприємствам і окремим підприємцям.
Інвестиції в статутний фонд здійснюються шляхом купівлі простих, привілейованих акцій або шляхом створення спільного підприємства.
Операції за борговими зобов’язаннями – це прямі позики підприємствам і фінансування оренди обладнання та майна. У цілому фонд здійснює інвестиції лише тоді, коли впевнений у тому, що вони дозволять створити додаткові робочі місця і забезпечать повернення коштів відповідно до існуючого інвестиційного ризику.
Принципи фінансування проектів
Фонд здійснює інвестиції у формі внесків до статутного фонду у розмірі від $ 500 тис. до $ 5 млн. залежно від конкретних вимог проекту. Інвестиції з частковою участю в статутному фонді структуруються таким чином, щоб забезпечити довгостроковий приріст капіталу, враховуючи інвестиційні ризики. Інвестиції з частковою участю в статутному фонді можуть також містити компонент довгострокових зобов’язань. У такому випадку фонд вимагає від позичальника заставу.
Процентні ставки за позиками встановлюються на базі процентних ставок, що домінують в Україні, з урахуванням ставки Національного банку України, а також рівня ризику, закладеного в проект. Крім того, фонд малих приватних підприємств надає позики до $ 100 тис. малим підприємствам і окремим підприємцям. Позики надаються терміном до 2-х років залежно від умов проекту.
Фонд не вимагає офіційних гарантій від банків та страхових компаній, хоча може висунути умову про надання персональних гарантій з боку керівництва і власників компаній.
Крім власних інвестицій, фонд активно веде пошук корпоративних та фінансових партнерів у США і міжнародному співтоваристві, які можуть стати співінвесторами.
Критерії відбору проектів
♦ Компанія повинна бути повністю чи частково комерційною.
♦ Компанія може бути власністю резидентів країни, спільним підприємством за участю резидента та іноземного партнера чи дочірньою фірмою іноземної компанії, яка працює в Україні.
♦ Компанія повинна бути малим або середнім підприємством (не більше 2 тис. працівників);
♦ Проект повинен бути комерційним та прибутковим.
♦ Компанія не повинна займатися виробництвом зброї чи алкогольних напоїв;
♦ Проект та компанія повинні відповідати вимогам законодавства України, включаючи законодавство щодо охорони навколишнього середовища.
♦ Проект повинен бути прибутковим для зовнішніх інвесторів.
Фонд інвестує проекти в різних галузях промисловості, хоч має особливий інтерес до проектів в агробізнесі, виробництві меблів та будівельних матеріалів.
Не обов’язково, щоб компанія вже працювала у даній галузі промисловості, правда для початківців необхідно мати вагомі докази досвіду і знань виробництва. Детальний бізнес-план необхідно представляти у будь-якому випадку.
Порядок подачі проектів та їх оцінка
Не існує стандартної форми заявки на фінансування, хоча первинна проектна пропозиція (бізнес-план) повинен подаватися на розгляд фонду для точної оцінки проекту. На відгук можна сподіватися протягом 4-6 тижнів після подачі проекту.
У багатьох випадках відповідь може містити прохання про додаткову інформацію. Якщо після першого розгляду проект виглядає перспективним, фонд визначає групу спеціалістів для його більш детального аналізу. Після оцінки, рекомендації будуть надані керівництву фонду, а в деяких випадках – і Правлінню для затвердження інвестування. Необхідно мати на увазі, що проект може відхилятися на будь-якому етапі розгляду. Рішення фонду при цьому є остаточними і перегляду не підлягають.
Бізнес-план
Для заявки на інвестування необхідно надати бізнес-план. Стандартної форми заявки не існує. Бізнес-план повинен бути обсягом у 10 сторінок, інформація про який викладена українською, російською та англійською мовами.
Власність: структура власності та юридичний статус компанії. Необхідно вказати всіх партнерів, а також фізичних і юридичних осіб, які володіють більш ніж 5 % акцій компанії.
Управління: кваліфікація і досвід керівництва компанії.
Продукція і послуги: детальна характеристика продукції і послуг, які виробляються та будуть вироблятися в перспективі.
Ринок та клієнти: характеристика загальної клієнтури та споживача. Експортна чи місцева орієнтація, якщо місцева – регіональна чи загальнодержавна.
Ринкова стратегія: план маркетингу, включаючи ціну товару чи послуг, шляхи постачання, реклама.
Сировина: перелік сировини, що використовується, та її постачальники.
Процес виробництва: детальна характеристика виробництва, обладнання, що використовується та заплановане до придбання.
Конкуренція: головні конкуренти (місцеві та іноземні).
Конкурентоспроможність: якій продукції на ринку буде надаватися перевага.
Фінансові вимоги: детальна інформація про використання засобів. Фінансова структура розвитку виробництва, співвідношення між залученими та акціонерними коштами. Додається графік платежів за кредитом з ринковими процентними ставками.
Фінансова звітність: звіт про прибутки та збитки, рух готівкових коштів і балансовий звіт компанії за 2-3 роки та прогнози щодо прибутку.
Різне: відповідні юридичні та організаційні питання, розгляд екологічних проблем.

м. Київ, Музейний провулок, 4
3 поверх
Тел.: (044) 247-55-80/81/82/83
Факс: (044) 247-55-89

Німецько-Український фонд
Створений у вересні 1996 р. за ініціативою Гельмута Коля в рамках програми Transform. Виконанням проекту в цілому займається Німецький банк реконструкції та розвитку і Національний банк України. Стартовий фонд організації – 10 млн. DM.

Умови інвестування
А. Програма середніх кредитів
♦ Фінансуються українсько-німецькі підприємства з часткою німецького партнера в капіталі 30 – 70 %.
♦ Максимальна сума кредиту – 500 тис. DM.
♦ Максимальна процентна ставка – 13 %.

Б. Програма малих кредитів
♦ Фінансуються як СП, так і українські підприємства з часткою капіталу в статутному фонді не менше 50 %.
♦ Максимальна сума кредиту – 50 тис. DM.
♦ Максимальна процентна ставка – 18 % річних.
♦ Кредит видається під закупку як основних, так і обігових коштів.

В. Програма мікрокредитів
♦ Фінансується будь-яка економічна діяльність підприємства.
♦ Ті, хто отримують кредити, повинні бути приватними фірмами (більше 50 % статутного фонду має належати фізичним особам) або бути зареєстрованими приватними підприємцями без створення юридичної особи.
♦ Максимальна сума кредиту – 15 тис. DM.
♦ Максимальна процентна ставка – 23 % річних.

Механізм інвестування
♦ Фірма, що хоче залучити кредит, надсилає на адресу банку чи бюро делегата німецької економіки лист з описом проекту, під який вимагається кредит, та інформацію про своє підприємство.
♦ Бізнес-план не є обов’язковим, але фірмам, які його представили, буде надаватися перевага.
♦ Бізнес-план повинен бути російською мовою, але краще, якщо він буде перекладений (або хоча би перекладено анотацію) німецькою мовою.
♦ Застава не обов’язкова, але бажана.
♦ Переваги надаються фірмам, які мають серйозних партнерів у Німеччині, або тим, що закуповують німецьке обладнання.
♦ Кредитні засоби перераховуються з Німецького банку реконструкції та розвитку через банки «Аваль», «Ажіо», «В.А.Банк».

Мета інвестування
♦ Покращити ситуацію фінансування малих і середніх українських підприємств.
♦ Організувати технічне співробітництво між українськими та німецькими фірмами.
♦ Підтримка виробництва, що не завдає збитків навколишньому середовищу.

Реквізити:
Бюро делегата німецької економіки в Україні
м. Київ, вул. Пушкінська, 34
Тел.: (044) 225-72-25
Факс: (044) 225-42-34

Компанія «Ладенбург Залман»
Компанія «Ladenburg Thalmann International Ltd» є міжнародним підрозділом американського інвестиційного банку «Ladenburg Thalmann & Co. Inc», досвід якого на ринках світового капіталу нараховує більше 100 років. Нині Ладенбург є інвестиційною банківською фірмою, що надає послуги в галузі фінансів корпорацій, досліджень ринків та інвестиційного менеджменту. З 1991 р. Ладенбург залучив для своїх корпоративних клієнтів більше $ 3,3 млрд. шляхом випуску акцій і облігацій. В якості брокера фірма обслуговує 20 тис. рахунків інвесторів – приватних осіб і 450 інституціональних інвесторів. Ладенбург друкує дослідження щодо компаній для потенційних інвесторів.
З 1996 р. Ладенбург відкрив офіс у Києві для надання повного спектра послуг західного інвестиційного банку.

Умови інвестування
• Підприємство повинно бути акціонерним товариством відкритого типу без участі державного капіталу або з її мінімальною участю.
• Напрям діяльності значення не має.
• Підприємство повинно бути перспективним з урахуванням тенденцій світового ринку.
• Підприємство повинно пройти міжнародний аудит.
• Обов’язкове надання бізнес-плану.

Механізм інвестування
• Клієнт звертається у представництво компанії, надаючи інформацію про підприємство, дані про структуру власності і акціонерного капіталу, дані про керівника, продукцію, що випускається, і перспективи розвитку, фінансову звітність за останні 3 роки і аудиторський висновок, а також запит про необхідні види послуг.
• Після узгодження позицій сторін проводиться аудит (якщо не було), готується бізнес-план.
• Інвестор викупляє 25 – 30 % акцій і вкладає в декілька раз (інколи на порядок-два) більше коштів від вартості капіталу, що придбали.
Мета інвестування
Отримання можливості після досягнення підприємством високих економічних показників, продати свої акції на внутрішньому ринку за значно вищою ціною, ніж ціна придбання.

Реквізити зв’язку
м. Київ, вул. Пирогова, 5а, кв. 14
Тел.: (044) 224-93-78, 276-83-93, 271-23-05


TACIS
Ідея створення TACIS виникла у грудні 1990 р. на засіданні Європейської Ради в Римі. Офіційно програма TACIS була заснована в червні 1991 р. Нова редакція цієї постанови з’явилася в 1993 р. Програму TACIS фінансує Європейський Союз. Вона функціонує відповідно до його законів.
TACIS розроблена для сприяння розвитку гармонійних і міцних економічних та політичних зв’язків між Європейським Союзом і новими незалежними країнами (ННК) (колишній СРСР). У 1994 р. ще однією країною-партнером TACIS стала Монголія.
До сьогоднішнього дня відносини Європейського Союзу та його партнерів по TACIS регулювалися угодою про торгівлю та співробітництво, підписаною в 1989 р. На зміну цій угоді з’являються двосторонні відносини про партнерство та співробітництво, про які сьогодні говориться на переговорах з рядом ННК.
Нові програми є основою майбутньої співдружності в політичній, торговельній, економічній та культурній сферах, формують правову базу для розвитку торговельних зв’язків і удосконалення капіталовкладень. Вони сприятимуть подальшій інтеграції ННК у глобальну економічну систему. Відповідно до цих угод передбачено здійснення постійного політичного діалогу і надання допомоги на перехідному етапі тим економічним системам, які орієнтовані на ринкові відносини та базуються на захисті прав людини і демократичних принципів.
Програма TACIS заснована на партнерстві і співдружності. Процес починається з того, що визначається необхідність використання засобів TACIS. Європейський Союз та його країни-партнери працюють у прямому контакті, визначають мету реформ і потреби в підтримці з боку TACIS, економічну ситуацію та хід реформ. За результатами спільних оцінок формується індикативна програма для кожної країни, де визначаються пріоритетні сектори для фінансування з бюджету TACIS, індикативні програми охоплюють період у 3 роки.
Партнерство означає, що TACIS підтримує реформаторські ініціативи країн-партнерів та інтегрується в процесі перебудови. Основною умовою, яку висуває Європейський Союз, є те, що кожна країна зобов’язана йти до соціально-економічної системи з ринковою орієнтацією та створення демократичного суспільства. Засоби TACIS потрібно використовувати для сприяння реалізації передбачених планів. Україна давно знаходиться у полі уваги Європейського Союзу. Історія їх зв’язків вимірюється століттями: у політичних, культурних та торговельних питаннях Україна завжди тісно пов’язана з європейськими сусідами. А сьогодні незалежність України перегорнула нову, дуже важливу сторінку у цих взаємовідносинах. І ЄС, і Україна прагнуть до розвитку тісного і взаємовигідного партнерства, яке може стати основою нової Європи.
Європейський Союз першим оцінив глобальність завдання політичної та економічної перебудови, які стоять перед Україною та одним із перших підтримав цей процес. Одразу після проголошення незалежності України Європейський Союз запропонував реальну підтримку шляхом передачі ноу-хау в рамках своєї програми TACIS.
По-друге, створюючи основу для цієї діяльності, він почав переговори для створення рамок Угоди про партнерство і співробітництво, які спрямовані на посилення діалогу і забезпечення рівноправного партнерства фактично в усіх сферах потенційної співдружності.
По-третє, Європейський Союз надає Україні суттєву фінансову підтримку у формі позик для підтримання платіжного балансу, яка сьогодні є найбільшою. Він також виступає торговельним партнером за межами ННК, найбільшим інвестором в Україні, при цьому обсяг торгівлі та інвестицій постійно зростає. При запланованому розширенні Європейського Союзу із включенням країн Центральної Європи, ЄС та Україна в майбутньому стануть близькими сусідами.
Сьогодні відносини між Європейським Союзом та Україною входять в якісно нову стадію розвитку. Проявляються нові форми співдружності, здійснюються заходи щодо створення сприятливого ділового та інвестиційного клімату, який стане практичною основою для реального та довгострокового партнерства. Закладений фундамент, і настав час, щоб докласти спільних зусиль для досягнення реальних результатів у відношеннях ЄС та України шляхом розвитку демократії та ринкової економіки, тому що обидва партнери готуються спільно вступити в ХХІ с.

Трансєвропейські мережі
Європейський Союз активно сприяє інтеграції власних транспортних мереж та України. Для автомобільного і залізничного транспорту дуже важливий транспортний коридор Хельсінкі – Санкт-Петербург – Москва – Київ, а також коридор Берлін – Дрезин – Вроцлав – Катовіце – Краків – Львів – Київ. У секторі морського транспорту ЄС виступає активним партнером для регіональних структур на узбережжі Чорного моря, розглядаючи розвиток портів у регіональному контексті. В енергетичному секторі ЄС активно підтримує регіональну інтеграцію систем нафто- і газопроводів з метою ефективного розвитку транспортування нафти і газу як у регіонах, так і в самому ЄС. Мова йде про оновлення систем передачі газу Україною, Білорусією та Молдавією, а також про важливі нафтові коридори, нафтопровід «Дружба». ЄС допомагає у визначенні альтернативних маршрутів для транспортування нафти і газу в Чорноморському регіоні.

Вища освіта
Одним із головних завдань ЄС є посилення підтримки реструктуризації вищих навчальних закладів в Україні з тим, щоб останні могли адаптуватися до вимог демократії та ринкової економіки шляхом зміцнення зв’язків між університетами та співдружності між ЄС та Україною. ЄС допомагає в модернізації та розробці навчальних планів, методики викладання навчального матеріалу, а також у реструктуризації систем управління вищими навчальними закладами. Через програму Темпус TACIS ЄС підтримує проекти співдружності вузів. Пріоритетні сфери співдружності – економіка, суспільні науки, навколишнє середовище, сільське господарство, громадське харчування, право, міжнародні відносини, Євробачення та управління університетом. Фінансування дається для обміну між ЄС та Україною, підготовки та перепідготовки викладачів, видавництва підручників, а також придбання навчального та комунікаційного обладнання.

Наука і технологія
Європейський Союз та Україна вважають перспективними спільні науково-дослідницькі проекти, які можуть широко використовуватися у виробничій та громадській сферах. З 1995 р. навчальні та дослідницькі програми, такі як INTAS та COPERNICUS, активно працювали над розробкою спільних дослідницьких проектів між вченими ЄС та України. Завдяки зацікавленості та успіху спільної науково-дослідницької діяльності з боку ЄС прийнято рішення приєднатися до Міжнародного науково-технологічного центру в Києві як члена колегії та надати фінансову підтримку через програму TACIS.

Прикордонне співробітництво
У рамках програми прикордонного співробітництва TACIS створюються проекти прикордонного напряму, в яких беруть участь багато країн, у тому числі Центральноєвропейські. Важливим фактором тут є необхідність забезпечення стабільності на спільних кордонах країн. Для України в цьому відношенні важливими є кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією. Співробітництво сконцентровано на підвищенні діяльності та ефективності контролю і транзиту, вирішенні проблем навколишнього середовища місцевого значення.
Програма TACIS як ініціатива Європейського Союзу забезпечує одержання грантів для передачі ноу-хау з метою сприяння створенню ринкової економіки та демократичних спільнот в Україні. Велику увагу та підтримку Європейський Союз надає також реструктуризації підприємств та розвитку приватного сектора, транспорту і телекомунікаціям, інституційній реформі та її розвитку, промисловості, сільському господарству, енергетиці і навколишньому середовищу. Фінансує програми малих проектів і консультаційні послуги у сфері формування політики, надає гуманітарну допомогу.
Сьогодні Європейський Союз реалізує програму створення спільних підприємств між західними партнерами і підприємствами країн СНД. Відповідно до цієї програми фірма проводить аналіз та підбір потенційних партнерів.
Громадська некомерційна організація Міжнародний фонд FWOEV була створена в 1996 р. з метою забезпечення захисту прав науково-дослідних інститутів, академій, громадсько-культурних організацій та союзів Східної Європи, а також проведення переговорів з питань інноваційного розвитку між організаціями країн СНД та науково-економічними і культурними організаціями та інститутами Західної Європи.
Відповідно до поставлених завдань щодо створення сучасних робочих місць у Східній Європі громадська організація Міжнародний фонд буде ланкою, що з’єднує Східну та Західну Європу. Результати співробітництва в культурних та наукових галузях повинні бути реальними та плідними.
Завдяки тісним контактам із політичними та науковими структурами громадська організація Міжнародний Фонд може захищати та підтримувати міжнародні проекти, які спрямовані на розвиток суспільства.
Західні підприємства, маючи практичну можливість одержання європейських субсидій для створення спільних підприємств та застосування сучасних технологій, повинні зробити внесок у нові проекти. У рамках Президентської програми Фонд надає західним підприємцям інформацію про особливі економічні правила (митні та інші пільги) для участі в її здійсненні. Німецька фірма та Фонд консультують західні компанії і комерційні структури країн СНД з питань акредитації та створення СП. Вибір східноєвропейських партнерів здійснюється з державних та комерційних структур, таких як адміністрація Азовського національного округу чи координуючий орган російських німців на території СНД, а також будь-яких осіб чи фірм, зацікавлених у спільній діяльності.

Форми сприяння
Забезпечуючи різносторонню допомогу Україні, підрозділи, створені в рамках програми TACIS, проводять роботу за наступними напрямами.
♦ Консультації з питань організації економічної діяльності із залученням Європейського Фонду сприяння як основи для створення в майбутньому спільного підприємства.
♦ Консультації з питань відкриття представництва та вирішення інших питань.
♦ Сприяння в організації оренди приміщень для представництва та підприємств.
♦ Допомога в підготовці економічної діяльності щодо засобів переговорів з державними органами та комерційними структурами, включаючи підготовку контрактів (російською та німецькою мовами).
♦ Допомога у відборі кадрів для роботи в представництвах і на спільних підприємствах та здійснення контролю за їх діяльністю.
♦ Консультації, підготовка та проведення заходів, які пов’язані із сертифікацією продукції та технологій.
♦ Організація зустрічей та переговорів, перекладів та візової підтримки.
♦ Залучення інвестицій різних форм та джерел, фінансова підтримка проектів загальною вартістю від 30 млн. дол. США та більше.
♦ Аналіз та прогноз економічної політики регіонів.
♦ Дослідження ринку.
♦ Аналіз напрямів економічної діяльності відповідно до діяльності конкретного підприємства.
♦ Прогнозування коротко- та довгострокових інвестицій. Розрахунок та оцінка ризиків і потенційного прибутку.
♦ Надання юридичної інформації та правової підтримки.
♦ Актуальна інформація про митні, податкові збори, а також транспортні та інших непередбачені видатки.
♦ Аналіз ситуації на міжнародному ринку цінних паперів, діяльності банків та бірж.
♦ Експертне вивчення бізнес-проектів.
Видатки, пов’язані з відрядженнями осіб, направлених фірмою для проведення аналізу та вивчення обстановки на місці, бере на себе зацікавлена в спільній діяльності сторона.
Представництво Європейської комісії в Україні:
м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 10
Тел.: (044) 293-21-95, 293-22-39, 293-24-23, 293-14-83
Факс: (044) 291-00-41, 230-23-90
Київський офіс програми TACIS:
(Інформаційна та Комунікаційна підпрограми):
м. Київ, вул. Хрещатик, 4
Тел.: (044) 229-31-52
Факс: (044) 229-36-45

Благодійні корпорації
Фонд Дюпона
Діяльність фонду Чичестера Дюпона – засновника великої фінансово-промислової імперії – спрямована на вивчення взаємовпливу людини і навколишнього середовища. Створений у 1946 р., фонд протягом своєї досить довгої історії профінансував проекти на сотні мільйонів доларів, отримавши славу одного із найпотужніших донорів (зеленого руху).
Фонд фінансує глобальні наукові та медичні проекти, які пов’язані з покращанням рівня життя за рахунок забезпечення охорони і відновлення навколишнього середовища (в тому числі підтримки лісів, захисту землі, ядерні питання). В Україні регіоном підвищеного інтересу фонду є Чорнобильська зона.
У рамках проектів фонд виділяє кошти на придбання обладнання та оперативні витрати. Розмір гранту – $ 75 тис.
Запис до фонду може надаватися в довільній формі, але по можливості повинен бути детальним.

Фонд «ЕЙ-ТІ-ЕНД-ТІ»
Фонд найбільшої компанії у галузі телекомунікацій AT & T зареєстрований в штаті Нью-Йорк у 1984 р. Здійснює підтримку в галузі приватної вищої освіти, інститутів і проектів у галузі охорони здоров’я, культури та мистецтва, соціальній сфері за такими напрямами, як освіта, технічні науки, математика, фізика, інформатика, мистецтво, боротьба проти СНІДу, проблеми сім’ї, молоді, жінок, соціальних та етнічних меншин, міжнародні відносини.
Фонд надає додаткові кошти проектам, які вже отримали підтримку, здійснює підтримку спеціальних проектів, дослідження, надає капітал із цільовим використанням доходу, кошти на технічні витрати, проводить періодичні компанії із збору коштів, здійснює експертну допомогу, оплачує стажування.
Фонд не підтримує приватні проекти, спортивні команди, змагання, рекламу, не робить пожертв.
Для участі в конкурсі на отримання гранту необхідно направити попередній лист у фонд (не більше трьох сторінок).

Фонди Бенефіція та Уінклер
Фонд Бенефіція (Beneficia Foundation) є приватною організацією, що підтримує різні програми, які забезпечують глобальний розвиток людства. Особливої уваги заслуговують програми в галузі екології.
♦ Охорона та обслуговування пріоритетних екосистем (особливо морських).
♦ Створення економічних передумов для збереження біологічної різноманітності.
♦ Політика та законодавство.
Фонд надає гранти в розмірі $ 125 тис.
Для прийняття участі в конкурсі для отримання грану необхідно написати заявку.
Близький до проблематики фонду Бенефіція фонд Марка і Катерини Уінклер (Mark and Catherine Winkler Foundation), що здійснює підтримку в галузі екології (з акцентом на глобальне потепління), охорони природи, медичних досліджень.
Фонд надає гранти в розмірі $ 20 тис. – 150 тис.
Для участі в конкурсі на отримання гранту необхідно направити лист-запит із зазначенням мети і вартості проекту та суми, яка необхідна, списку інших джерел фінансування, базової інформації про організацію, персонал, документи, що засвідчують податковий статус організації.

Фонд Рокфеллера
Фонд Рокфеллера підтримує такі галузі, як мистецтво та культура, навколишнє середовище, охорона здоров’я, світ та безпека, і надає фінансову допомогу у вигляді грантів на конференції та семінари, створення навчальних програм, програмний розвиток і програмні інвестиції, а також публікації та дослідження.
Фонд Рокфеллера здійснює технічне сприяння підприємствам, допомагає в підборі службовців, надає стипендії (в тому числі і приватним особам), стартовий капітал, а також довгострокову допомогу підприємствам та організаціям, чия діяльність узгоджується з програмними темами фонду.
Програмні теми фонду охоплюють наступні галузі.
1. Сільськогосподарські науки: загальна стратегія збільшення врожаю зернових у невеликих фермерів у країнах, що розвиваються, отримання доходу без нанесення збитків природнім ресурсам.
2. Мистецтво та гуманітарні науки: підтримує стратегію розуміння і збільшення інтересу до змін, які відбуваються в суспільстві, з допомогою мистецтва та гуманітарних наук.
3. Охорона здоров’я: підтримує створення можливості для охорони здоров’я в країнах, що розвиваються.
4. Глобальний захист навколишнього середовища. Стратегія фонду в цій галузі включає:
а) створення міжнародних можливостей ініціювання та втілення в життя інноваційних проектів, що підтримують розвиток;
б) сприяє переходу до нової парадигми, що заснована на безперервності, оновленні ресурсів, максимальному використанню, економічній життєздатності і рівній можливості доступу.
5. Демографія: підтримує стратегію мобілізації ресурсів на задоволення запитів щодо плануванню сім’ї та послуг щодо репродуктивного здоров’я.
6. Спеціальні міжнародні ініціативи та інтереси.
7. Міжнародна програма безпеки.
Фонд Рокфеллера виділяє гранти в розмірі від $ 500 до $ 2500 тис.
Фонд не підтримує приватних осіб, місцеві лікарні, церкви, школи, бібліотеки, благодійні агентства, їх будівництво та оперативні витрати, не фінансує рухи, які переслідують особисту вигоду чи мають спокусу вплинути на закон; не здійснює звичайної підтримки підприємств та не робить пожертвувань.
Для першочергового знайомства керівництву фонду з проектом необхідно надіслати на адресу фонду опис запропонованого проекту чи діяльність організації з чітко окресленими планами і темами; вичерпний план загального фінансування проекту: на час подачі заявки та після; список кваліфікаційного рівня та досягнень претендентів і організаційної структури підприємства; а також надати список публікацій, раніше отриманих грантів та щорічний звіт.
Анкети на розгляд можна подавати у будь-який час. Рада фонду для розподілу грантів збирається в березні, червні, вересні, грудні.

Фонд Готліба Даймлера і Карла Бенца
Фонд Готліба Даймлера і Карла Бенца, заснований у 1986 р. компанією Daimler-Benz AG, підтримує дослідження за тематикою «Людина – навколишнє середовище – технологія» та пов’язаний із діяльністю цієї фірми, що подарувала світу сучасний автомобіль.
Фонд ставить своїм завданням такі види діяльності, як надання засобів для досліджень у галузі інформаційних та комунікаційних технологій, охорони навколишнього середовища, соціальної мобільності і зв’язків в урбанізованому середовищі.
Для проведення досліджень організовуються спеціалізовані групи, діяльність яких обговорюється та координується.
Гранти надаються молодим вченим (без вченого ступеня) та аспірантам, у тому числі іноземним, які бажають виконувати дослідження в німецьких інститутах.

Фонд Брендлі
Одна з найбільших корпоративних благодійних організацій США. Фонд Брендлі підтримує проекти, які можуть стосуватися будь-якої сфери суспільного життя (економіки, політики, культури, громадянського суспільства). 
Фонд надає гранти в розмірі $ 100 тис. – $ 550 тис. на щорічну кампанію, конференції та семінари, розробку навчальних планів, обладнання, стипендії, звичайну оперативну підтримку, стажування, рівноцінне фінансування, професорство, програмне забезпечення, суміжне інвестування, публікації, дослідження, а також надає тривалу підтримку проектів.
Гранти видаються юридичним особам та організаціям, які так чи інакше пов’язані з питанням демократії і влади.
Приватним особам, а також будівельним організаціям гранти не надаються. Також гранти не видаються на пожертвування. В якості додаткової інформації Фонд Брендлі друкує керівництво для заявника, список грантів та щорічний звіт.
Для оформлення документів необхідно надати стислий лист-запит, в якому потрібно описати організацію та проект.
Також необхідно надати анкету, яка повинна містити:
♦ короткий опис проекту;
♦ мету і значення проекту;
♦ характеристику організації та приватних осіб, що зайняті в проектів;
♦ бюджет проекту;
♦ суму, яка запитується у фонду;
♦ інші джерела підтримки.
Документи надаються до 1 грудня, 1 березня, 1 липня, 1 вересня. Прийняття рішень відбувається на одній із рад (у лютому, травні, червні, вересні чи листопаді).

Фонд Комптона
Фонд Комптона зареєстровано в штаті Нью-Йорк у 1972 р. у формі корпорації Compton Foundation, Inc. як спадкоємця Compton Trusts; перереєстровано в штаті Каліфорнія в 1992 р.
Фонд підтримує такі області діяльності, як:
♦ охорона природи та навколишнього середовища;
♦ світ та світовий порядок;
♦ зростання населення;
♦ освіта, культура та мистецтво.
Головною метою Фонду в галузі охорони навколишнього середовища є запобігання деградації світових природних ресурсів, що спровоковано швидким зростанням населення. У цьому контексті Фонд вибрав чотири пріоритетні напрями:
♦ земля, річки, охорона та раціональне використовування річкових басейнів;
♦ навчальні програми для студентів з охорони навколишнього середовища та стійкого розвитку;
♦ енергоефективність;
♦ проекти, що вивчають та запобігають негативному впливу зростання населення на навколишнє середовище.
Фонд надає гранти у вигляді фінансових вкладів, стажувань, загальної підтримки, засновує заохочувальні фонди, фонди для вчених, здійснює фінансову підтримку щорічних кампанії, виділяє стартові кошти, фінансує спеціалізовані проекти, здійснює консультаційні послуги. Фонд не фінансує проекти приватних осіб.
Для участі в конкурсі на отримання гранту необхідно надіслати поштою заявку (3 – 4 сторінки з описом проекту). Не приймаються заявки, які надіслані факсом. Заявки приймаються до 1 березня та 1 жовтня.


Фонд Вільяма і Флори Хьюлет
Фонд засновників фірми Вільяма і Флори Хьюлет (The William and Flora Hewlett Foundation) підтримує неамериканські організації, які працюють у таких напрямах, як світ та безпека і відтворення населення.
Зосереджуючи увагу на проблемах населення, Фонд переслідує три основних мети в цій галузі:
♦ підвищення уваги суспільного сектора, засобів масової інформації та освітніх інститутів до проблеми відтворення народонаселення;
♦ здійснення сімейного планування та пов’язаних із ним репродуктивних послуг;
♦ оцінка та допомога при зіткненні освітнього та економічного аспектів при відтворення нащадків.
Особливий інтерес для Фонду представляють:
♦ дослідження, що орієнтовані на політичну і освітню діяльність, яка буде інформувати політичних діячів США та за кордоном про важливість проблеми відтворення населення;
♦ програми, які розвивають і розповсюджують знання і методи покращанню якості та ефективності планування сім’ї, в тому числі і програми, які спрямовані на розширення здорової репродуктивності;
♦ заходи, пов’язані з еволюцією людини та втручанням, яке впливає на здатність до відтворення потомства, а також програми, які збільшують можливості жінок у галузі економіки та освіти, удосконалюють їх легальні права, вирішують проблеми статевої нерівності та виховання жіночого самовизначення.
Фонд Вільяма та Флори Хьюлет надає ряд грантів від $ 10000 до $ 750000 на звичайну оперативну підтримку та програмний розвиток вказаних напрямів.
Фонд частково зацікавлений у центрах на базі університетів, які є прибічниками систематичного дослідження для вирішення конфліктів та можливості зробити внесок у вивчення шляхів їх усунення. Фонд також підтримує нові підходи до вирішення конфліктів.
У конкурсі на отримання гранту можуть взяти участь організації, які займаються навчанням потенційних споживачів методом вирішення конфліктів, а також тим організаціям, які надають послуги з навчання та підтримки потреб професіоналів і добровольців у галузі вирішення конфліктів.
Фонд розглядає невелику кількість пропозицій із питань проблем у галузі вирішення конфліктів, а також у питаннях суспільної участі і розробки політичного курсу.
Фонд не фінансує дослідження, капітальне будівництво, медицину та охорону здоров’я, не бере на себе відповідальність за довгострокове фінансування (надається перевага короткостроковим проектам). Фонд не надає гранти приватним особам і політичним партіям на рекламні компанії чи судові процеси. Не фінансує конференції, симпозіуми, семінари, природоохоронну освіту, виставки, проекти мас-медіа, організаційні проекти, адвокатуру та тяжби.
В якості додаткової інформації Фонд Вільяма і Флори Хьюлет надає щорічний звіт та інструкції щодо заповнення анкет. Для оформлення документів претенденту необхідно направити лист-запит, який повинен містити коротку заявку про те, навіщо претенденту необхідна фінансова підтримка, і достатню кількість інформації, щоб можна було визначити, на скільки кандидат підходить чи не підходить до сфери інтересів Фонду.
Претенденти, які отримали позитивний відгук, будуть запрошені представити формальну пропозицію, яка повинна включати:
♦ коротку заяву про мету клопотання, її значення чи особливості в цій галузі і кінцевий результат;
♦ бюджет програми, інші джерела фінансування та їх розмір, заявку про організації-спонсори загального бюджету та фінансову позицію. Претендентам слід вказати, як би вони продовжували програму, отримавши фінансування від Фонду;
♦ інформацію про кваліфікацію та чисельність основного персоналу;
♦ список керівників організації;
♦ докази статусу, який не підлягає оподаткуванню;
♦заяву про те, що позитивний відгук претендента від Фонду отримав підтримку у його керівництва, а також що воно визнає даний Фонд.

Фонд Форда
Видатний підприємець Генрі Форд, як відомо, проводив широку благодійну діяльність. Можливо, пам’ятаючи про труднощі, з якими йому довелося стикнутися – молодому винахіднику конвеєра із збору автомашин, він вкладав значні засоби у будівництво житла для робочих, медичне обслуговування, освіту молоді. У 1936 р. він разом із сином Едселом засновує «Фонд Форда». Фонд почав свою діяльність як невеликий філантропічний заклад, який сприяв, у першу чергу, благодійним організаціям у рідному штаті Фордів Мічигані. У 1950 р. Фонд Форда був перетворений у загальноамериканську благодійну організацію, яка володіла солідними фінансовими ресурсами. Перше зарубіжне відділення Фонду відкрили в Індії в тому ж 1950 р., і з тих пір почалася широка міжнародна програма допомоги. На сьогодні, крім штаб-квартири в Нью-Йорку, Фонд Форда має відділення в 17 країнах Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки. При цьому благодійна діяльність здійснюється Фондом більше ніж у 50 країнах світу.
Нинішній Фонд давно вже не пов’язаний із родиною Фордів і не має ніяких зовнішніх джерел фінансування. Засоби на благодійну діяльність Фонд бере із прибутків за своїми активами, які складаються з диференційованого портфеля акцій, облігацій та інших цінних паперів, вартість яких на 30 вересня 1993 р. складала $ 6,8 млрд. Бюджет програм Фонду на 1994 і 1995 р. склав $ 762 млн. Приблизно 35 % суми виділялося на діяльність у країнах, що розвиваються.
Відповідно до податкового законодавства США Фонд, зареєстрований як приватна організація, надає засоби тільки некомерційним організаціям і на некомерційні цілі (індивідуальні гранти не надає).
Фонд незалежний від державних та інших організацій, і його діяльність базується на різних шляхах соціально-економічного розвитку; системі важливих загальнолюдських цінностей; вірі в демократію та права людини; прагненні до збереження миру на Землі та полегшені участі обездолених; схильності до плюралізму та рівності можливостей; усуненні дискримінації за статтю, національній та расовій приналежності. Діяльність Фонду Форда спрямована на зміцнення миру між народами та підвищення добробуту людей в усьому світі.
Благодійна діяльність Фонду постійно удосконалюється з тим, щоб найкращим чином відповідати потребам, які змінюються, як у США, так і в усьому світі. Під загальним керівництвом Ради опікунів Фонд надає гранти та позики без повернення на розвиток освітніх, дослідних та експериментальних програм, які орієнтуються на вирішення завдань загальносвітового значення. На сьогодні гранти виділяються згідно з програмою діяльності Фонду, яка включає сім напрямів:
♦ боротьба із зубожінням у містах;
♦ боротьба із зубожінням у сільській місцевості та природні ресурси;
♦ права людини та соціальна справедливість;
♦ демократичне управління і державна політика;
♦ освіта та культура;
♦ міжнародні відносини;
♦ питання, пов’язані з народженням дітей, проблеми народонаселення.
Програма дій у конкретних країнах визначається місцевими потребами і пріоритетами, а також рамками семи названих напрямів.
Починаючи з 1950 р., Фонд Форда неодноразово виступав спонсором ряду заходів, які стосувалися Радянського Союзу і країн Східної Європи, підтримуючи, головним чином, обміни в галузі освіти та культури. За період 1950-1988 рр. Фонд Форда витратив більше $ 60 млн. на вивчення країнами Заходу справ у регіонах, аналіз ключових проблем, відношенні між Заходом і Сходом, забезпечення розвитку свободи самовираження, культури плюралізму і поваги до прав людини.
Події, пов’язані з розпадом країн соціалістичного табору, призвели до розширення і переорієнтації діяльності Фонду. З метою сприяння процесам демократизації і прискорення економічних реформ у цьому регіоні з 1989 р. Рада опікунів уповноважила виконавчий апарат Фонду на видачу грантів безпосередньо місцевим організаціям у країнах колишнього СРСР. За останні роки Фонд Форда асигнував на проекти, пов’язані з цими цілями, близько $ 32 млн.
Сьогодні можна виділити три найважливіші напрями діяльності Фонду в цьому регіоні:
♦ сприяння процесам економічних реформ і підтримка зусиль, які спрямовані на вирішення проблем у галузі соціальної політики, що виникають при переході до ринкової економіки;
♦ зміцнення демократії через реформування політичних і правових інститутів, впровадження міжнародних норм захисту прав людини в національне законодавство та громадську політику;
♦ підтримка вузів і науково-дослідних інститутів Східної Європи в галузі суспільних наук і юриспруденції, а також розширення розуміння Заходом процесів, які відбуваються в цих регіонах.
Діяльність Фонду Форда спрямована на вирішення як короткотермінових, так і довгострокових завдань. У ній науково-політичний аналіз поєднується з програмами підготовки кадрів і створення відповідних інститутів.
Виділення грантів здійснюється із штаб-квартири в Нью-Йорка під керівництвом спеціального підрозділу Фонду в рамках програми «Міжнародні відносини». Координує діяльність Фонду в країнах СНД, у тому числі і в Україні, його Московське представництво. Українські заявники, бажаючі отримати підтримку від Фонду Форда, можуть подавати заявку як у Московський офіс, так і Нью-Йоркську штаб-квартиру. Форма звернення до Фонду довільна.
Заявки приймаються протягом усього року. Не існує ні спеціальних бланків заявок, ні термінів подачі. Рекомендується для початку надіслати короткий (приблизно 2 сторінки) лист. Його можна адресувати або керівнику однієї з програм, або просто направити до Фонду Форда. Такий лист дозволить керівнику програми визначити, чи відповідає проект поточним інтересам Фонду, а також чи дозволяють бюджетні кошти приймати цю заявку до розгляду. Цей лист повинен містити:
♦ мету проекту;
♦ проблему/питання, які він піднімає;
♦ інформацію про організацію, яка буде виконувати проект;
♦ відомості про кваліфікацію відповідальних осіб;
♦ приблизну суму бюджету за проектом.
Фонд Форда вважає особливо важливим, щоб розміри гранту відповідали меті проекту, а засоби можна було ефективно використати грантоотримувачам. Обмежень за сумами грантів не існує. У практиці Московського представництва є гранти розміром від декількох тисяч до півмільйона доларів.
Грант надається на благодійну, освітню або наукову діяльність згідно з положенням. Як правило, не підтримуються затрати на поточну діяльність організації, а також будівництво і ремонт. Грант можу видаватися на термін від 1 місяця до 2 років з можливістю його продовження у випадку успішної оцінки результатів проекту.
Керівники програми прагнуть відповісти на листи-запити протягом 1 місяця. Якщо з боку керівника програми надійшло прохання надати йому додаткову інформацію чи пропозиція зустрітися або дати повну заявку, це не означає, що проект прийнято до фінансування. Якщо керівник програми вважає, що проект може рекомендуватися для отримання гранту, він проінформує заявника, як підготувати формальну заявку. Базуючись на цих даних, керівник програми готує запит на грант.
Потенційні грантоотримувачі повинні враховувати, що з моменту подачі формальної заявки та необхідних документів для отримання першого переводу коштів за грантом може пройти не менше 2 місяців.
Московське представництво Фонду Форда
103009 м. Москва, вул. Тверська, 16/2
Тел.: (095) 935-70-51
Факс: (095) 935-70-52

Фонд Мотта
Мета Фонду Мотта – підтримка громадянських суспільств при їх переході до відкритості, демократії та плюралізму, а також вільної ринкової економіки з особливою увагою до формування некомерційного сектора. Ця мета досягається шляхом:
♦ посилення ефективності некомерційного сектора, включаючи заохочувальну філантропію, що спрямована на побудову можливості вирішувати проблеми, пов’язані з питанням навколишнього середовища;
♦ допомога в запобіганні та вирішенні конфліктів у регіоні через навчання і технічну допомогу в альтернативних методах їх вирішення;
♦ підтримка політичних і економічних реформ, пов’язаних із збільшенням ефективності діяльності місцевих органів влади, та просування розвитку малих підприємств;
При заохоченні місцевого та національного самовизначення Фонд Мотта підтримує встановлення зв’язків між некомерційним сектором у межах регіону і західноєвропейськими ресурсними організаціями, а також інтереси, пов’язані з інтеграцією некомерційного сектора в масштабах Європи.
Інший пріоритет Фонду полягає в тому, щоб посилити організацію зв’язків між некомерційними організаціями та широкою публікою, особливо у сфері формування суспільної і державної підтримки для «третього сектора».
Фонд Мотта прагне посилити ефективність некомерційного сектора економіки, використовуючи наступні напрями:
♦ підтримує регіональну мережу некомерційних центрів для забезпечення керівництва незалежним сектором;
♦ фінансує спеціальні проекти, які доповнюють ресурсні центри і навчають їх керівництву;
♦ проводить тренінги, досліджує некомерційний сектор;
♦ підтримує інформаційні служби;
♦ формує громадську думку, юридичну і фінансову політику в підтримку сектора.
За останні 4 роки роботи в Східній Європі Фонд посилив віру в те, що люди в регіоні здатні визвати зміни в суспільно-економічній системі. Тому Фонд збільшив підтримку для програм, які створені та управляються організаціями, які засновані в Україні та інших східноєвропейських країнах. Ця тенденція відображає прагнення до самовизначення, досвіду, який заснований на роботі в даних умовах, і збільшення числа кваліфікованих претендентів на гранти в регіоні.
Беручи до уваги досвід роботи на місцевому рівні, керівництво Фонду Мотта в останній час визнало необхідною диференціацію допомоги залежноі від рівня політичного та економічного розвитку. Тому найближчим часом Фонд буде приділяти поселену увагу деяким областям, які мають великі потреби і можливості для отримання грантів, частково в Україні.
Фінансування пріоритетів для усунення конфліктів. У регіонах, пов’язаних з етнічною належністю, постійно існують конфлікти. І це було причиною початку програм і методів усунення конфліктів, механізмів їх вирішення. Фонд Мотта підтримує проекти, пов’язані з підтримкою миру в Східній Європі, без реалізації яких малоймовірно сформувати демократичні держави, ринкові економіки та інші елементи громадянського суспільства. Найближчим часом Фонд планує організувати оцінку впливу та ефективності підходів, пов’язаних із вирішенням міжетнічних проблем в Україні, щоб вести процес надання грантів і в майбутньому.
Фонд також буде підтримувати українські проекти, пов’язані з усуненням конфліктів у регіоні шляхом навчання і технічної допомоги:
♦ підтримка навчання і застосування управління конфліктами і методів досягнення згоди;
♦ формування здібностей місцевих організацій брати участь й якості посередників у конфліктах чи потенційних скандалах.
Фінансування пріоритетних політично-економічних структур. Минулі роки показали складність розвитку політичної та економічної ситуації, яка загрожує як переходу до демократії і плюралізму, так і економічній реформі в Україні. У зв’язку з цим Фонд Мотта буде продовжувати відповідати на пропозиції розвитку політичних реформ із акцентом на покращання діяльності місцевих органів влади і зв’язків між приватними та державними інтересами, що посилюють демократію та покращують якість життя на місцевому рівні.
Фонд також продовжує приділяти увагу розвитку малого бізнесу, особливо через навчання і технічну допомогу.
Регіональний офіс Фонда Мотта в Чехії (Прага)
Charles Stewart Mott Foundation
Central/Eastern European Field Office
Zitna 6/8, 12000
Prague 2 Czech Republic
Tel.: (420-22) 499-31-80
Fax: (420-22) 499-31-83

Фонд суспільного благополуччя
Одна із найстаріших і найбільш впливових громадських організацій США, відома своєю діяльністю з проведення заходів з метою досягнення громадського миру і згоди. Активні процеси, які відбуваються в соціальному та економічному житті України, привернули до себе увагу цього Фонду.
В Україні Фонд фінансує 7 програмних областей. 
1. Суспільство. Низькоприбуткове житлове будівництво, протидія насильницької діяльності та дискримінації, міграція, права людини.
2. Кримінальне правосуддя. Адвокатура і політичний розвиток, які сприятимуть більш справедливій системі кримінального правосуддя.
3. Проблемна молодь. Служби, що допомагають молоді уникнути проблем із здоров’ям, безпритульності, правопорушень та інших, які заважають позитивному розвитку молоді.
4. Проблеми старості. Послуги і захист, сконцентровані на основних потребах людей похилого віку.
5. Навколишнє середовище. Підтримка зусиль, що сприяють охороні навколишнього середовища.
6. Здоров’я. Охорона здоров’я. Підхід до реформи щодо покращання інфраструктури охорони здоров’я. Регулювання низького приросту населення і його зв’язок із суспільними службами.
7. Населення і репродукція. Програми з планування сім’ї, які посилюють суспільне становище жінки, зв’язок сімейного планування з іншими репродуктивними проблемами здоров’я, освітні і захисні програми, які запобігають розповсюдженню СНІДу.
Гранти в розмірі від $ 1000 до $ 250000 виділяються як на довгострокові програми, так і звичайну оперативну підтримку. Підтримуються і спеціальні програми, які мають за мету поєднати декілька пріоритетних напрямів. Особливу зацікавленість Фонду викликають програми з рівноцінним фінансуванням із альтернативних інвестиційних джерел.
Фонд не підтримує проектів, пов’язаних із релігійною проблематикою, не фінансує приватних осіб, будівництво, капітальні перебудови, не видає гроші на стипендії, роботу з абітурієнтами, закордонне навчання, конференції, курси, публікації, дослідницьку роботу, консалтинг, щорічні кампанії, позики, дефіцитне фінансування.
Для першого знайомства з проектом необхідно направити на адресу Фонду лист-запит (2 сторінки), який повинен містити:
♦ назву і адресу організації;
♦ ім’я директора та контактної особи;
♦ номер телефону і факсу;
♦ мету діяльності організації;
♦ причину запиту, відповідність запиту і мети організації;
♦ суму в доларах проектного бюджету, якщо він відрізняється від звичайної допомоги;
♦ розмір допомоги, що необхідна;
♦ суми допомоги з інших джерел фінансування;
♦ термін реалізації проекту та дату, до якої необхідно надати грант;
♦ статус неоподаткоуваності чи неприбутковості.
Потім повинно направлятися повідомлення (максимум 3 сторінки), в якому б сповіщалося про мету запиту, проблему чи існуючу необхідність у зверненні за допомогою, дані про осіб, що будуть зайняті в роботі над програмою та їх відношення до проблеми, яку покликаний розв’язати проект. До повідомлення додаються:
♦ анкетні дані (назва, адреса, телефон організації);
♦ дані про контактних та відповідальних осіб;
♦ детальний опис проекту та суму фінансування;
♦ копію поточного річного бюджету організації і проектного бюджету;
♦ копію останнього річного звіту (аудиторський, фінансовий висновок);
♦ графік виконання та оцінка проекту;
♦ відомості про раніше використані гранти.
Керівні вказівки, список грантів, щорічний звіт надаються через web-сторінку. Документи до Фонду можуть надіслатися у будь-який час. Рішення, звичайно, доводиться чекати 3-4 місяці.

Фонд «Ноу-хау»
Британський Фонд двосторонньої технічної допомоги країнам Центральної та Східної Європи, а також Середньої Азії «Ноу-хау» (ФНХ) призначений для здійснення підтримки цих державам у період їх переходу до ринкової економіки та плюралістичної демократії. Британія також вносить свій внесок у реалізацію програми технічної допомоги Європейської Ради ТДСНД (Технічна допомога СНД) і ФАР, а також Фонду Європейського банку реконструкції та розвитку.
ФНХ концентрує свою увагу на діяльності в тих галузях, які займають центральне місце в процесі політичних і економічних перетворень, у яких у Британії є особливий досвід.
Фінансові послуги. Перехід до ринкової економіки вимагає створення нових структур у галузі банківської справи та фінансових послуг. ФНХ проводить інтенсивне навчання банківській, бухгалтерській і страховій справі в усьому регіону.
Суспільне адміністрування. Зусилля ФНХ з проведення реформ у галузі суспільного адміністрування спрямовані на:
♦ фінансове управління;
♦ управління тими соціальними службами, які знаходяться у підпорядкуванні місцевих органів влади;
♦ роль місцевих органів влади у справі стимуляції місцевого економічного розвитку;
♦ проведення реформи державної служби.
Менеджмент. Передача сучасних навиків і методів менеджменту у випадку, якщо необхідно швидко змінити поняття менеджменту, що сформулювалося в епоху командної економіки.
Якісне управління. З метою розвитку демократичних принципів Фонд концентрує свої зусилля на зміцненні парламентських та інших представницьких структур, а також сприяє створенню ряду плюралістичних інститутів. Він підтримує програму обміну і підготовки журналістів і розвиток незалежних засобів масової інформації (газет, видавничої справи, телебачення і радіо).
В юридичній галузі Фонд допомагає проводити реформу законодавства та створювати приватну правову діяльність.
Великі зусилля прикладаються, щоб підтримувати Інші сектори наявний малий бізнес. У деяких країнах першочергове значення також надається сільському господарству, харчовій промисловості, енергетиці та управління системою охорони здоров’я.
Україна. ФНХ розширює свою діяльність в Україні, підтримуючи української програми реформ:
♦ в енергетичному секторі Фонд є найбільшим інвестором для здійснення програми реформ Міжнародного банку в галузі електрозабезпечення і здійснює допомогу у справі покращення роботи вугільних електростанцій;
♦ у фінансовому секторі ФНХ співпрацює з Національним банком України з тим, щоб підтримати рівень банківської системи країни до міжнародних бухгалтерських стандартів. А консультант ФНХ допоміг Міністерству фінансів створити групу, яка займається зовнішньою заборгованістю України;
♦ Фонд надав допомогу в здійсненні програми приватизації, приватизував компанію з виробництва добрив «Азот» і Херсонський консервний завод;
♦ у галузі сільського господарства Україні була надана допомога у справі реформи системи переробки і розподілу молочних продуктів, овочів, фруктів і цукру;
♦ ФНХ доручив Бі-Бі-Сі створити радіо і телесеріал, що стосується широкого кола питань, які виникають у результаті земельної реформи та модернізації виробництва ф розподілу харчових продуктів. Ця ініціатива була підкріплена широкою рекламною компанією і випуском керівництва;
♦ Фонд виконав ряд завдань у справі здійснення допомоги малим підприємствам, серед них – навчання менеджерів і створення постприватизаційних центрів в Луганську і Харкові;
♦ проекти з якісного управління включають здійснення допомоги Інституту суспільного адміністрування і місцевого самоуправління та навчання журналістів. Депутати українського Парламенту відвідали Британію для участі в симпозіумах з державного управління, демократії та ринковій економіки.

Програма спільних промислових та комерційних відряджень (ПСПКВ)
ПСПКВ дозволяє менеджерам середньої і старшої ланки поїхати в Британію, щоб пройти стажування терміном до 5 тижнів у британських компаніях. Впроваджена в 1990 р., ця програма стає все більш і більш популярною. У ній взяли участь близько 650 британських компаній, і 830 менеджерів пройшли стажування. Польща і Росія продовжує надсилати найбільшу кількість менеджерів, однак Чеська Республіка, Болгарія, Румунія, Україна та Казахстан виявляють до цієї програми все більший і більший інтерес.

Благодійний Фонд «Ноу-хау» (БФНХ)
Заснований у листопаді 1991 р., БФНХ є спільною ініціативою ФНХ та групи Британських благодійних трестів та Фондів. Його мета – надати допомогу сектору добровільної діяльності в країнах, де діє основний БФНХ. Фінансові вклади ФНХ відповідають вкладам трестів і анонімних благодійників, що беруть участь у цій програмі. БФНХ здійснює допомогу у фінансовій і правовій сферах, фінансує навчання менеджменту та іншим навикам, підтримує розвиток інформаційних служб і систем як у Британії, так і Європі взагалі.

Програма налагодження технічних зв’язків між місцевими органами влади
Ця програма впроваджена в 1991 р. і ставить за мету стимулювати розвиток демократії на місцях та сприяти проведенню реформи в економічній і адміністративній сферах. Для досягнення цієї мети вона підтримує технічні проекти, що здійснюються спільно з Британськими місцевими органами влади та місцевою владою регіону. На здійснення кожної ініціативи виділяються стипендії, розміри яких досягають 30 тис. фунтів. З моменту створення цієї програми було схвалено 91 проект у 15 країнах на загальну суму більш ніж 1,6 млн. фунтів.

Програма міністра фінансів для фінансового сектора
Мета цієї програми, введеної в дію у 1992 р. британським міністром фінансів, – надати можливість тисячам молодих багатообіцяючих виконавчих директорів із країн Східної Європи та Середньої Азії здобути досвід роботи в Британії «із перших рук». Знання та досвід, здобуті цими майбутніми лідерами, нададуть безпосередню допомогу в розвитку фінансових, ділових та правових секторів їх країн.
Більше 350 молодих виконавчих директорів уже взяли участь у цій програмі. Вони провели від 3 до 12 місяців на стажуванні в банках, будівельних компаніях та фірмах, які займаються бухгалтерською, правовою та страховою діяльністю.

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.