Додаток №3 Нормативні акти, що регулюють інвестиційну діяльність

Додаток №3 Нормативні акти, що регулюють інвестиційну діяльність

88
0


Додаток №3 Нормативні акти, що регулюють інвестиційну діяльність

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-ХІІ від 18.09.91.
2. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06.91.
3. Закон України «Про господарські товариства» №1 576-ХІІ від 19.09.91.
4. Закон України «Про підприємства в Україні» № 887-ХІІ від 27.03.91.
5. Закон України «Про іноземні інвестиції» № 2198-ХХІ від 13.03.92.
6. Закон України «Про режим іноземного інвестування» № 93-96 ВР від 19.03.96.
7. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» № 710/97-ВР.
8. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.96.
9. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області» № 970-XIV від 15.07.99.
10. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області» № 357-14 від 24.12.98.
11. Закон України «Про спеціальну економічну зону «Яворів» № 402-XIV від 15.01.99.
12. Постанова ВР «Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про режим іноземного інвестування» № 823-ХІV від 06.07.99.
13. Концепція створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів № 167 від 14.03.94.
14. Указ Президента «Про корпоратизацію підприємств» № 210/93 від 15.06.93.
15. Указ Президента «Про інвестиційні компанії та інвестиційні фонди» № 5594 від 19.02.94.
16. Указ Президента «Про деякі питання іноземного інвестування» № 748/98 від 07.07.98 (Указ діє з 14.09.98).
17. Указ Президента «Про угоди про розподіл продукції» № 564/99 від 25.05.99 (Указ діє з 29.06.99).
18. Указ Президента «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова» № 731/99 від 27.06.99.
19. Указ Президента України «Про залучення іноземних інвестицій в економіку України» № 759/99.
20. Указ Президента України «Про основні напрями інвестиційної політики на 1999-2001 р.» № 1004/99 від 18.08.99.
21. Програма розвитку фондового ринку в Україні у 2000 році. Затверджено Розпорядженням Президента № 44, від 01.07.99.
22. Декрет Кабінету Міністрів «Про режим іноземного інвестування» № 55-93 від 20.05.93.
23. Положення про агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку № 94 від 29.07.98.
24. Положення про особливості здійснення депозитарної діяльності з державними цінними паперами № 355/120 від 09.09.98.
25. Положення про порядок збільшення статутного фонду акціонерного товариства у зв’язку з індексацією основних фондів (07-04/98).
26. Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритими акціонерними товариствами (07-06/98).
27. Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію (07-01/98).
28. Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск № 8 від 15.01.98.
29. Положення про порядок укладення угоди на проведення експертної оцінки майна № 16 від 08.01.98.
30. Положення про представництво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та проведення ним контролю за організаторами торгівлі на ринку цінних паперів під час проведення торгів № 119-1 від 17.09.98.
31. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій. Затверджена Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 22 від 23.02.98.
32. Методика складання бізнес-планів. Затверджена Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 56 від 21.04.97.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ