Зміст. Культурологія (конспект лекцій КНЕУ) Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Тема 1. Культурологія як наука і навчальна дисципліна
1. • Культурологія як навчальна дисципліна: її філософський сенс.
2. • Сутність культури та основні культурологічні парадигми.
3. • Основні функції культури.

Тема 2. Генеза культури та її сутність
1. Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу.
2. Сутність культурної еволюції та її відмінність від біологічної.
3. Генезис та етапи культурної еволюції.
4. Виникнення мистецтва як універсального механізму культурної еволюції.

Тема 3. Культура як знаково-семіотична система
1. Інформаційно-семіотичне розуміння культури
2. Види знаків та символів.
3. Структуралізм як методологія.

Тема 4. Соціокультурна динаміка. Цивілізація і культура.
1. Поняття соціокультурної динаміки.
2. Циклічна парадигма розвитку культури.
3. Еволюціоністська парадигма щодо розвитку культури.
4. Передумови синергетичного підходу до динаміки культури.
5. Культура і цивілізація.

Тема 5. Типологія культури
1. Типи соціокультурних світів
2. Типологія культури як наукова проблема.
3. Історична типологія культури.
4. Регіональна типологія культури.

Тема 6. Культура і соціотехносфера в системі глобальних проблем сучасності

1. Глобальні проблеми сучасності та їх детермінанти.
2. Соціотехносфера: особливості розвитку.
3. Культура як необхідна і достатня умова розв'язання глобальних проблем.

Тема 7. Художня культура

1 Зміст поняття "художня культура". Мистецтво як форма художньо-образної інтерпретації дійсного та уявного. 
2. Основні види мистецтва. 

Тема 8. Провідні тенденції розвитку світової культури
1. Загальна характеристика сучасної культури.
2. Субкультурна диференціація і роль молоді.
3. Кризові явища в культурі.

Тема 9. Модернізаційні і постмодернізаційні процеси в сучасній культурі
1. Модерністська модель світу у західній та українській інтерпретаціях
2. Постмодернізм як нова парадигма соціокультурної трансформації і його характеристика

Тема 10. Феномен української культури. Тенденції розвитку сучасної української культури.
1. Українська мова – основа культури українського народу.
2. Формування нової соціокультурної реальності та її риси.
3. Культура України в умовах зростання національно-культурної ідентичності.

 

Экономико-правовая библиотека

 

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.