Зміст. Економічні трансформації на прикінці 20-го сторіччя - Лукінов Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Зміст

 

Вступ 

 

Частина І. Методологічні і політичні аспекти економічної трансформації 

 

Розділ 1. Теоретичні основи стратегії економічного розвитку 
Нова соціально-економічна парадигма 
Потреба в новій стратегії та її зміст 
Соціалізм чи капіталізм? 
Етапи і характер здійснення трансформаційної стратегії 
Характер і причини кризових явищ 
Особливості економічної ситуації в Україні 
Загострення промислової кризи 
Кризові явища в аграрно-продовольчій сфері 
Потрібні принципово нові підходи 
Деякі напрями курсу ринкових реформ 
Умови політики економічних зрушень 
До основи економічної безпеки 
Економічний зміст моделі перехідного періоду 

 

Розділ 2. Трансформації в контексті світового розвитку 
Тенденції структурних і якісних змін. Протиборство інтеграційних та дезінтеграційних процесів 
Великий бізнес у світовому прогресі. Причини нерівномірного розвитку і нестабільності системи 
Новий варіант парадигми реформ російської економіки 
Причини невдач трансформації на початкових етапах 
Оцінки іноземними вченими-економістами ринкових реформ у країнах євразійського континенту 
Дослідження групи "Андженда" 
Дослідження американських і російських учених 

 

Частина II. Механізм регулювання і структурна трансформація 

 

Розділ 3. Ринкові реформи і регулюючі механізми 
З досвіду економічно розвинутих країн 
Цивілізовано здійснювати роздержавлення і приватизацію 
Коригування валютно-фінансової та кредитної політики 
Управління економічними реформами 
Що в сучасну епоху регулює ринок і що держава? 
Цінова політика і закони ринкового середовища 
Введення інфляційної політики 
Ціновий вибух і його наслідки 
Вплив держави на рух цін 
Механізм регулювання в інвестиційній політиці 

 

Розділ 4. Структурна політика і макроструктурні пріоритети 
Структуроутворюючі процеси в економічній трансформації та методи їх пізнання 
Структурне реформування 
Структурні зміни у виробництві споживчих товарів 
Тенденції та зміни в аграрній структурі 
Інвестиційна політика в структуроутворенні 
Макроструктурні пріоритети 
Концептуальні підходи 
Сучасні пріоритети в структурі української економіки 
Виробництво, експорт та імпорт енергоносіїв 
Деякі напрями подолання енергетичної кризи 

 

Розділ 5. Агропромислова політика у макроструктурних пріоритетах 
Причини труднощів здійснення агропродовольчого курсу реформ 
Тенденції змін у виробництві і споживанні сільськогосподарських продуктів 
Гальмування переходу до цивілізованого 
ринку і розвитку переробної промисловості 
Регулюючі ринкові і державні механізми агробізнесу 
До методології і методів підтримки цінового паритету 
Дія інших регулюючих факторів 
Стан і перспективи матеріально-технічного забезпечення села 

 

Розділ 6. Пріоритетна політика держави в технологічних перетвореннях 
Взаємозв'язок між технологічними і суспільно-економічними змінами 
Інвестиції. Причини і тенденції їх скорочення 
Наука в технологічному прогресі 
Пошуки реальних джерел прогресу 
Першочерговий розвиток високотехнологічних галузей 

 

Частина III. Регіональні та міжнародні аспекти економічної політики 

 

Розділ 7. Соціальна переорієнтація економіки перехідного періоду з відносинами внутрішніх і зовнішніх ринків 
Концепція регіональної політики 
Наукові основи регіонального розвитку і принципи регіональної політики 
Трансформація регіональних структур у системі інтеграційних зв'язків 
Аграрний аспект регіоналізації 
Регіональна науково-технічна політика 
Особливості регулювання зайнятості в регіонах 
Причини стримування і напрямки розвитку регіонального підприємництва 
Розвиток міських і сільських поселень в системі екологічної безпеки 
Основні принципи формування вільних економічних зон 
Інтереси і потенціалиУкраїни в розвитку партнерських взаємовідносин з країнами Центральної Азії та Кавказу 
Постсоціалістична криза 
Зміни в трансформаційних процесах 
Економічні відносини України з Іраном 
Гарантії економічної безпеки держави 
Активізація створювальної діяльності 
Складність ринкових трансформацій, їх ідеали та рух назад 
Поняття спекулятивної і підприємницької діяльності 
До якого ж ринку йти? 
Від теорії до реалізації ринкових програм . Гроші і ціни 
Нарощування товарного виробництва 
Зміни результативності господарювання України в контексті загальносвітових тенденцій 

 

Післямова 

 

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.