РОЗДІЛ 11. ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

РОЗДІЛ 11. ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Навчальна мета
Прочитавши цей розділ, ви:
– з’ясуєте, що таке менеджмент податків, функції менеджменту податків;
– зрозумієте, в чому основна функція менеджменту щодо управління податками;
– дізнаєтесь про систему органів управління ДПА України;
– зрозумієте, як організувати податкову роботу.
Основні терміни та поняття: менеджмент податків, функції менеджменту податків, органи податкової служби, спеціальні звання посадових осіб, податкова робота, недоїмка.

11.1. Поняття і функції податкового менеджменту 
Процес реформування економіки України вимагає перейти до раціонального управління податками через систему його функцій.
В економіці основні функції менеджменту податків виконує державна податкова служба України, яка має багаторівневу ієрархічну податкову структуру, до якої входить сукупність державних органів, що організовують і контролюють надходження податків, податкових і окремих видів неподаткових платежів.
Тактичні вимоги до функцій менеджменту податків здійснює організація-податкоплатник.
Менеджмент податків – це система принципів, методів, засобів і форм організації податкових платежів.
Функції менеджменту податків – це вияв сутності податкових платежів, специфічні способи вираження їх властивостей, реалізація суспільного призначення податків як економічної категорії.
Основними функціями менеджменту податків є податкове планування і прогнозування, податкове регулювання, податкове стимулювання і податковий контроль.
Податкове планування і прогнозування – це набір дій і рішень, що ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для забезпечення бюджетних завдань держави і податкових зобов’язань організації.
Податкове регулювання – це система економічних заходів оперативного втручання в хід виконання податкових зобов’язань.
Податкове стимулювання – це комплекс заходів і принципів, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету і мінімізацію податкових зобов’язань.
Податковий контроль – це комплекс методів перевірки надходжень до бюджету та виконання податкових зобов’язань.
Основною функцією менеджера щодо управління податками – передбачати зміни податкової політики країни, законодавчої бази оподаткування і оцінювати їх з метою виявлення і використання легальних можливостей мінімізації податкових зобов’язань.

Рис. 39. Основні функції менеджменту податків 

11.2. Система управління органами податкової служби України
Згідно з Законом України «Про державну податкову службу в Україні» до системи органів ДПС належить ДПА України, ДПА в АР Крим і областях України, ДПА міст Києва та Севастополя, ДПІ в містах (крім Києва і Севастополя), в районах областей та містах. До органів системи ДПС України також належать спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями – податкова міліція.
Голова ДПА України призначається і звільняється Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.
Заступники Голови ДПА України і голови АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя призначаються і звільняються Прем’єр-міністром України за поданням Голови ДПА України.
Начальники ДПІ у містах (крім Києва і Севастополя), районах областей і районах у містах Києва та Севастополя призначаються і звільняються Головою ДПА України за поданням обласних голів ДПА.
Посадовим особам органів ДПС України присвоюються спеціальні звання, зокрема: головний державний радник податкової служби, державний радник податкової служби 1-го рангу, державний радник податкової служби 2-го рангу, державний радник податкової служби 3-го рангу, радник податкової служби 1-го рангу, радник податкової служби 2-го рангу, радник податкової служби 3-го рангу, інспектор податкової служби 1-го рангу, інспектор податкової служби 2-го рангу, інспектор податкової служби 3-го рангу.
Посадові особи податкової міліції розподілені на чотири категорії: вищий начальницький склад, старший, середній і молодший начальницький склад.
Вищому начальницькому складу присвоюються звання генерал-полковника, генерал-лейтенанта і генерал-майора податкової міліції.
Старшому начальницькому складу присвоюються звання полковник, підполковник і майор податкової міліції.
Середньому начальницькому складу присвоюються звання капітана, старшого лейтенанта і лейтенанта податкової міліції.
Молодшому начальницькому складу присвоюються звання старшого прапорщика і прапорщика податкової міліції.
До структури ДПІ, наприклад, по районах у містах входять підрозділи: управління по стягненню податків з юридичних осіб, управління по стягненню податків з фізичних осіб, управління місцевих податків та інших платежів, відділ по роботі з платниками податків, управління документальних перевірок юридичних осіб, управління примусових стягнень податків, відділ податкової міліції, відділ валютного контролю, відділ обліку і звітності, відділ комп’ютеризації, відділ державного реєстру фізичних осіб, юридичний відділ, бухгалтерія, відділ кадрів і спецроботи, адміністративно-господарський відділ.

Рис. 40. Схема структури податкової служби в Україні

11.3. Організація податкової роботи
Податкова робота – це діяльність платників і податкової служби щодо внесення податків до бюджету і контролю за платежами.
Основними елементами податкової роботи є законодавча база, інструктивно-методичне забезпечення, облік платників і надходжень податків, порядок і форми розрахунків із бюджетом тощо.
Законодавча база – це сукупність юридичних норм, які встановлюють види податків, порядок їх стягнення.
Інструктивно-методичне забезпечення – це конкретизовані правила обчислення, нарахування і розрахунків податків.
Облік платників і надходжень податків – це комплекс заходів щодо визначення складу платників та їх економічних характеристик.
Порядок і форми розрахунків із бюджетом – це система методів і способів стягнення та перерахування податків.
Основними формами розрахунків їз бюджетом є розрахунки за фактичними даними і авансовими платежами з наступними перерозрахунками.
Невнесені у встановлені терміни суми податків називаються н е д о ї м к о ю.
Способами стягнення податків є:
– до джерел одержання доходу;
– на підставі декларації;
– на основі платіжного повідомлення.

Рис. 41. Основні елементи податкової роботи в податковій службі України

Рис. 43. Організації податкової роботи податкоплатниками

Тести до розділу 11
1. Менеджмент податків – це:
а) процес реформування економіки організації;
б) система принципів, методів, засобів і форм організації податкових платежів;
в) вияв сутності податкових платежів, специфічні способи вираження їх властивостей, реалізація суспільного призначення податків як економічної категорії;
г) правильної відповіді немає.

2. Функції менеджменту податків – це:
а) процес реформування економіки організації;
б) система принципів, методів, засобів і форм організації податкових платежів;
в) вияв сутності податкових платежів, специфічні способи вираження їх властивостей, реалізація суспільного призначення податків як економічної категорії;
г) правильної відповіді немає.

3. Податкове планування і прогнозування – це:
а) процес реформування економіки організації;
б) система принципів, методів, засобів і форм організації податкових платежів;
в) вияв сутності податкових платежів, специфічні способи вираження їх властивостей, реалізація суспільного призначення податків як економічної категорії;
г) правильної відповіді немає.

4. Основною функцією менеджера щодо управління податками є:
а) процес реформування економіки організації;
б) система принципів, методів, засобів і форм організації податкових платежів;
в) вияв суті податкових платежів, специфічні способи вираження їх властивостей, реалізація суспільного призначення податків як економічної категорії;
г) правильної відповіді немає.

5. Податкова міліція – це:
а) спеціальний підрозділ по боротьбі з порушниками громадського порядку;
б) спеціальний підрозділ по боротьбі з порушниками правил вуличного руху;
в) спеціальний підрозділ по боротьбі з податковими правопорушеннями;
г) правильної відповіді немає.

6. Начальники податкових інспекцій у районах призначаються:
а) Президентом України;
б) Головою ДПА України;
в) головою ДПА області;
г) правильної відповіді немає.

7. Які спеціальні звання присвоюються старшому начальницькому складу податкової міліції:
а) генерал-лейтенант, генерал-майор;
б) полковник, підполковник, майор;
в) капітан, старший лейтенант, лейтенант;
г) старший прапорщик, прапорщик;
д) правильної відповіді немає.

8. Облік платників і надходжень податків – це:
а) спеціальний підрозділ по боротьбі з податковими правопорушеннями;
б) вияв сутності податкових платежів, специфічні способи вираження їх властивостей, реалізація суспільного призначення податків як економічної категорії;
в) система принципів, методів, засобів і форм організації податкових платежів;
г) правильної відповіді немає.
Кросворд до розділу 11 

По горизонталі: 1. Спеціальне звання посадової особи податкової міліції. 2. Яка служба в Україні виконує функції менеджменту податків. 3. Що таке система принципів, методів, засобів і форм організації податкових платежів. 4. Одна із функцій менеджменту податків. 9. Назва вищого органу ДПС України 15. Назва бази даних нормативних документів з проблем оподаткування. 16. Форма податкових розрахунків із бюджетом.
По вертикалі: 1. Як називають організацію, що сплачує податок. 5. Функція менеджменту податків. 6. Система оперативного економічного втручання держави щодо виконання податкових зобов’язань. 7. Один із заходів, що направлений на збільшення податкових надходжень до бюджету. 8. Одна із основних якостей менеджера щодо управління податками. 10. Назва районного органу ДПС України.11. Назва спеціального підрозділу по боротьбі з податковими правопорушеннями. 12. Спеціальне звання посадової особи ДПС України. 14. Назва підрозділу структури ДПІ району.

Ситуації до розділу 11
Ситуації 1. В економіці основні функції менеджменту податків виконує державна податкова служба України, яка має багаторівневу ієрархічну податкову структуру. Що входить до цієї структури?
Ситуації 2. Функції менеджменту податків – це вияв суті податкових платежів, специфічні способи вираження їх властивостей, реалізація суспільного призначення податків як економічної категорії. Які є основні функції менеджменту податків?
Ситуації 3. Основною функцією менеджера щодо управління податками є передбачати зміни податкової політики країни, законодавчої бази оподаткування. Для чого це потрібно менеджеру щодо управління податками?
Ситуації 4. Згідно з Законом України «Про державну податкову службу в Україні» до системи органів ДПС належить ДПА України, ДПА в АР Крим і областях України, ДПА міст Києва та Севастополя, ДПІ в містах (крім Києва і Севастополя), в районах областей та містах. Ще яка структура належить до системи органів ДПС України?
Ситуації 5. Начальники ДПІ у містах (крім Києва і Севастополя), районах областей і районах у містах Києва та Севастополя призначаються і звільняються Головою ДПА України. За поданням кого відбуваються такі дії?
Ситуації 6. Посадовим особам органів ДПС України присвоюються спеціальні звання. Які це спеціальні звання?
Ситуації 7. Посадові особі податкової міліції розподілені на чотири категорії. Які це категорії?
Ситуації 8. До структури ДПІ, наприклад, по районах у містах входять підрозділи. Які це підрозділи?
Ситуації 9. Податкова робота – це діяльність платників і податкової служби. У чому сутність цієї роботи?
Ситуації 10. Основними елементами податкової роботи є законодавча база, інструктивно-методичне забезпечення, облік платників і надходжень податків, порядок і форми розрахунків із бюджетом тощо. У чому їх основна сутність?
Ситуації 11. Не внесені у встановлені терміни суми податків. Як це називається у практиці оподаткування?
Ситуації 12. Способами стягнення податків є наступні: до джерел одержання доходу, на підставі декларації, на основі платіжного повідомлення. Яка відмінність між ними?

Питання до розділу 11
1. Що таке менеджмент податків, які основні його функції?
2. Яка основна функція менеджера щодо управління податками в організації податкоплатника?
3. Що входить до органів системи управління ДПС України?
4. Ким призначаються або звільняються керівники управлінських структур різних рівнів ДПС України?
5. Які можуть бути присвоєні спеціальні звання посадовим особам органів ДПС і податкової міліції України?
6. З яких підрозділів складається ДПІ району в містах?
7. Дайте коротку характеристику податкової роботи і її основних елементів.
8. Охарактеризуйте основні форми податкових розрахунків із бюджетом.
9. Які основні способи стягнення податків?

Література до розділу 11
1. Азаров М.Я. та інші. Все про податки: Довідник / М.Я. Азаров, В.Д. Кольга, В.А. Онищенко. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492 с.
2. Буряковский В.В. и др. Налоги: Учебное пособие. – Днепропетровск: Пороги, 1998. – С. 168.
3. Закон України «Про державну податкову службу в Україні». – К.: ПВКП «Укртиппроект», 1998. – С. 6.
4. Мельник Д.Ю. Налоговий менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 352 с.
5. Мельник П.В. Податкова політика держави в системі макроекономічного регулювання // Науковий вісник. – Зб. наук. праць УФЕІ. – 1997. – № 1 (1). – С. 6–10.
6. Мельник П.В. Податкова система України: проблеми оптимізації // Науковий вісник: Зб.наук. праць УФЕІ. – 1998. – № 2(3). – С. 5–10.
7. Менеджмент (современный российский менеджмент): Учебник / Под ред. Ф.М. Русинова и М.А. Разу. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. – 504 с.
8. Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П’ятаченко та ін./ Під. ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 464 с.
9. Філоненко М., Баденко І. Теоретичні аспекти функцій менеджменту податків // Науковий вісник: Зб. наук. праць Академії ДПС України, 2000. – № 2 (8). – С. 120–124.
10. Чиж В.И., Чернякова Т.М., Бондаренко О.В. Налоги и налогообложение в Украине: Учебное пособие. – Луганск: Изд-во ВУГУ, 1999. – 288 с.
11. Юткіна Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. – М.: ИНФРА – М., 1998. – 429 с.

 

<< попередня     зміст

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.