РОЗДІЛ 8. СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

РОЗДІЛ 8. СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА 
Навчальна мета
Прочитавши цей розділ, ви:
– з’ясуєте, що таке стиль керівництва;
– зрозумієте, в чому полягає основна відмінність стилів керівництва;
– дізнаєтесь про позитивні та негативні особливості різних стилів керівництва.
Основні терміни й поняття: стиль керівництва, автократичний стиль, демократичний стиль, ліберальний стиль.

8.1. Поняття стилів управління 
Стиль керівництва – це звична манера поведінки керівника щодо підлеглих.
Основними стилями керівництва є автократичний, демократичний, ліберальний.

Рис. 31. Основні стилі керівництва

8.2. Автократичний стиль управління 
Автократичний стиль – це поведінка керівника, який має достатній обсяг влади для нав’язування своєї волі підлеглим. 
Основними позитивними характеристиками керівника-автократа є: відданість, ризикованість, оперативність, настирливість тощо.
Негативним у керівника-автократа є: надмірна централізація влади, свідоме обмеження контактів з підлеглими, нетерпімість до заперечень, формальне проведення нарад, перевищення меж законів, часте застосування адміністративних стягнень тощо.

8.3. Демократичний стиль управління 
Демократичний стиль – це поведінка керівника, який намагається не нав’язувати свою волю підлеглим, а створює клімат у колективі, де працівники мотивують себе самі до праці через потреби вищого рівня. 
Основними позитивними характеристиками керівника-демократа є справедливість, повага до підлеглих, турбота про них, делегування другорядних питань підлеглим, прислуховування до думок підлеглих, доведення вказівок підлеглим у вигляді пропозицій, порад і навіть прохань, інформування колективу про стан справ та перспективи розвитку організації тощо.

8.4. Ліберальний стиль управління
Ліберальний стиль – це поведінка керівника, який надає своїм підлеглим майже повну волю у виборі завдань та контролю за ними.
Основними позитивними характеристиками керівника-ліберала є: ввічливість, добродушність до підлеглих, готовність вислуховувати пропозиції і навіть критику підлеглих тощо.
Негативним у керівника-ліберала є: відсутність ініціативи, очікування вказівок зверху, невпевненість, легкість впливу оточуючих, невимогливість до підлеглих, легко роздає нереальні обіцянки, безконтрольність, якщо вказівка не виконується підлеглим, може виконувати її сам тощо.

Тести до розділу 8
1. Стиль керівництва – це:
а) незвична манера поведінки керівника стосовно підлеглих;
б) незвична манера поведінки підлеглих відносно керівника; 
в) манера поведінки керівника з підлеглими;
г) звична манера поведінки керівника стосовно підлеглих, направлена на вплив на них, для досягнення цілей організації;
д) правільної відповіді немає.

2. Види стилю керівництва (3 відповіді):
а) комуністичний;
б) демократичний;
в) лояльний;
г) тоталітарний;
д) соціальний;
е) жорсткий;
є) ліберальний;
ж) еталонний;
з) автократичний.

3. Керівник, який має достатній обсяг влади, щоб нав’язати свою волю підлеглим, – це:
а) автократ;
б) демократ;
в) комуніст;
г) ліберал;
д) соціал-демократ;
е) соціал-ліберал;
є) деспот;
ж) правільної відповіді немає.

4. Керівник, який надає своїм підлеглим майже повну волю у виборі завдань та контролю за своєю роботою, – це:
а) автократ;
б) демократ;
в) менеджер;
г) ліберал;
д) соціал-демократ;
е) соціал-ліберал;
є) деспот;
ж) бізнесмен;
з) депутат;
и) комуніст;
і) підприємець;
ї) правильної відповіді немає.

5. Позитивні риси при автократизмі (2 відповіді):
а) відданість роботі;
б) оперативно виконує завдання;
в) надмірна централізація влади;
г) особисте вирішення дрібних питань;
д) справедлива оцінка зусиль;
е) формальне проведення нарад.

6. Позитивні риси демократичного керівника (4 відповіді):
а) справедлива оцінка зусиль підлеглих;
б) оперативно виконує завдання;
в) формальне проведення нарад;
г) централізація влади;
д) повага до підлеглих; турбота про них;
е) відсутність ініціативи;
є) сприймання конфліктів як позитивного явища;
ж) часте застосування адміністративних стягнень;
з) свідоме обмеження контактів з підлеглими;
и) легко роздає нереальні обіцянки;
і) легкість впливу оточуючих;
ї) максимальне обгрунтування рішень, які приймаються;
й) нетерпимість до заперечень і думок підлеглих;
к) примушення працювати підлеглих у позаурочний час.

Ситуації до розділу 8
Ситуація 1. Стиль керівництва – це звична манера поведінки керівника стосовно підлеглих. У чому полягає звичність поведінки керівника?
Ситуація 2. Основними стилями керівництва є: автократичний, демократичний, ліберальний. У чому полягає їх основна сутність?
Ситуація 3. Негативним у керівника-автократа є: надмірна централізація влади, свідоме обмеження контактів з підлеглими. Ще які вади поведінки Ви знаєте?
Ситуація 4. Основними позитивними характеристиками керівника-демократа є: справедливість, ввічливість, повага до підлеглих, турбота про них. Ще які позитивні риси Ви знаєте?
Ситуація 5. Негативним у керівника-ліберала є: відсутність ініціативи, очікування вказівок зверху. Ще які риси поведінки належать до негативних?

Кросворд до розділу 8

По горизонталі: 2. Один із стилів управління. 4. Один із стилів управління. 5. Позитивна риса керівника-автократа. 7. Негативна риса керівника-автократа.
По вертикалі: 1. Один із стилів управління. 2. Позитивна риса керівника-ліберала. 3. Негативна риса керівника-ліберала. 6. Одна із рис поведінки керівника-демократа.

Питання до розділу 8
1. Дайте визначення поняттю “стилі управління”.
2. Що таке автократичний стиль управління та які позитивні і негативні риси поведінки керівника-автократа?
3. Що таке демократичний стиль управління та які позитивні риси поведінки керівника-демократа?
4. Що таке ліберальний стиль управління та які позитивні і негативні риси поведінки керівника-ліберала?

Література до розділу 8 
1. Завадський Й.С. Менеджмент: «Management». – 2-е. вид. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – Т. 1. – 542 с.
2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТОО «Остожье», 1999. – 336 с.
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело» ЛТД, 1994. – 702 с.
4. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 512 с.

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.