ТЕМА 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ. Частина 2.

ТЕМА 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ. Частина 2.

201
0


ТЕМА 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Місце міжнародної торгівлі в МЕВ. Світовий ринок товарів і послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності міжнародної торгівлі. Еволюція теорій міжнародної торгівлі.

Види міжнародної торгівлі. Торгівля товарами та послугами. Традиційна торгівля, торгівля продукцією у межах кооперації, зустрічна торгівля. Торгівля науково-технічною продукцією та послугами.

Методи міжнародної торгівлі. Торгівля навпрямки і через посередників. Біржова торгівля, міжнародні аукціони та тендери.

Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин. Світова організація торгівлі (СОТ). Україна на світовому ринку товарів та послуг.


Види сучасної міжнародної торгівлі
Для сучасної міжнародної торгівлі
характерна різноманітність її видів, які
можна систематизувати за наступними ознаками:
1. За специфікою об’єкту:
— торгівля товарами:
· сировинними;
· паливними;
· продовольчими;
· напівфабрикатами;
· готовими виробами:
а) виробничого призначення;
б) невиробничого призначення;
— торгівля послугами:
· виробничими;
· транспортними;
· експедиторськими;
· консультаційними;
· консигнаційними;
· посередницькими;
· туристичними;
· маркетинговими;
· обліковими;
· орендними;
· ліцензійними;
· іншими послугами.
2. За специфікою взаємодії суб’єктів:
— традиційна (проста) торгівля – експортні та
імпортні операції товарів і послуг, які не
зумовлені коопераційними зв’язками та зобов’язаннями
щодо збалансованого обміну товарів;
— торгівля кооперованою та спеціалізованою
продукцією, яка здійснюється на основі
довготермінових угод;
— зустрічна (компенсаційна) торгівля –
торгівля, що ґрунтується на зустрічних зобов’язаннях
експортерів по закупівлі у імпортерів
частини чи повністю експортованих товарів.
3. За специфікою регулювання:
— звичайна торгівля і відповідний
торговельний режим виникають в умовах
відсутності торговельних, торговельно-економічних
угод і домовленостей між країнами. Крім
підвищеної ставки митного оподаткування, у
торговельних відносинах за умовами звичайної
торгівлі застосовуються і жорсткіші
інструменти регулювання товарних потоків —
кількісні обмеження, адміністративні
формальності, звичайна (непільгова) система
оподаткування імпортних товарів тощо;
— торгівля за режимом найбільшого сприяння
передбачає, що держави, які домовляються, на
взаємній основі надають одна одній привілеї
та пільги щодо ставок мита і митних зборів, а
також інших правил і механізмів здійснення
зовнішньоторговельних операцій. Режим
найбільшого сприяння є одним з головних
принципів діяльності країн, що приєдналися до
ГАТТ-СОТ.
— дискримінаційна торгівля виникає у
результаті застосування в торговельно-економічних
відносинах жорстких обмежувальних заходів (ембарго,
торговельний бойкот, торговельна блокада) або
інших інструментів, що дискримінують права
торговельного партнера;
— преференційна торгівля передбачає надання
однією державою іншій на взаємній основі або
в односторонньому порядку пільг у
торговельному режимі. Особливу групу
утворюють преференції, які застосовуються
стосовно країн, що розвиваються.
— В сучасних умовах особливої уваги потребує
зустрічна торгівля, основні різновиди якої
представлені в таблиці:
Таблиця 2.1.
Різновиди міжнародної зустрічної торгівлі
1. Товарообмінні операції та компенсаційні
угоди на безвалютній основі

1.1. Угоди з
єдиноразовою поставкою

1.1.1. Бартерні
угоди
1.1.2. Пряма компенсація
1.2. Угоди з тривалими термінами виконання.Глобальні
угоди

1.2.1. Базові
угоди
1.2.2. Угоди про товарообмін на основі листа
зобов’язання
1.2.3. Протоколи
2. Компенсаційні угоди на комерційній
основі

2.1.
Короткочасні компенсаційні угоди

2.1.1. Часткова
компенсація
2.1.2. Повна компенсація
2.1.3. Трьохстороння компенсація
2.1.4. Короткочасні зв’язані угоди
2.2. Зустрічні закупки

2.2.1.
Паралельні угоди
2.2.2. Джентельменські угоди
2.2.3. Угоди з доданням фінансових зобов’язань
2.3. Довгострокові авансові закупки
3. Компенсаційні угоди на основі
домовленостей про виробниче
співробітництво

3.1.
Великомасштабні довгострокові компенсаційні
угоди із зворотньою закупкою товарів

3.1.1. Угоди з
зобов’язаннями про компенсації вартості
обладнання, яке поставляється
3.1.2. Угоди з зобов’язаннями по компенсаційним
закупкам рівними чи нижчими за вартістю
обладнання, яке поставляється
3.2. “Угоди про розподіл продукції”
3.3. Угоди “розвиток-імпорт”


ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая статьяБухобслуживание
Следующая статьяО. КОНТ :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ