ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку міжнародних...

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку міжнародних економічних відносин

269
0


ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ

1. Причини і суть міжнародного руху капіталу.
2. Форми іноземних інвестицій.
3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку міжнародних економічних відносин.
4. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні.

3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку міжнародних економічних відносин
Міжнародна корпорація – форма структурної організації великої корпорації, що здійснює прямі іноземні інвестиції в різні країни світу.
Міжнародні корпорації бувають двох основних видів:
Транснаціональні корпорації – корпорація, в якій головна компанія належить капіталу однієї країни, а філії знаходяться в багатьох країнах.
Багатонаціональні корпорації – їх головна компанія належить капіталу двох і більше країн, а філії також знаходяться в різних країнах.
Цей поділ є дещо умовним, оскільки в сучасних умовах більше значення має не те, капіталу скількох країн належить головна компанія корпорації, а глобальний характер її діяльності, інвестування і отримання прибутку.
Кількість ТНК сягає 40 тис., а філій за межами країн базування – 206 тис. Річний обсяг продажів закордонних філій ТНК зріс до 14 трлн. дол. наприкінці 90-х років ХХ століття (для порівняння: у 1980 р. він складав лише 3 трлн. дол.). Транснаціональними корпораціями контролюється 50-60% світової торгівлі, 80% патентів на нову техніку і технологію, 70% валютних і ліквідних ресурсів на ринку розвинених країн. На внутрішньофірмові операції ТНК приходиться близько 1/3 усієї світової торгівлі. На їх підприємствах зайнято близько 50 млн чоловік, або кожний десятий зайнятий у розвинених країнах та країнах, що розвиваються.
На приблизно 100 самих великих ТНК приходиться третина всіх прямих іноземних інвестицій, 80% обміну науково-технічною продукцією. Серед них: 26% працюють в галузі електронної промисловості, 24% — гірничо- і нафтодобувній, 19% — автомобільній, 15% — хімічній і фармацевтичній, 9% — харчовій, 4% — торгівлі, 4% — металургійній.

Таблиця 3.3. Деякі показники найкрупніших ТНК у 1996 р.

КорпораціяКраїна


Активи,
$
млн

Кількість
працюючих


GENERAL
MOTORS
CША


FORD
MOTOR
США


MITSUI
Японія


MITSUBISHI
Японія


ITOCHU
Японія


ROYAL
DUTCH|SHELL GROUPВелика
Британія


MARUBENF

Японія


EXXGN

США


SUMITOMO

Японія


TOYOTA
MOTOR
Японія


WAL-MART
STORES
США


GENERAL
ELECTRIC
США


NISSHO
Японія


NIPPON
TELEGRAPH & TELEPHONE
Японія


INTL
BUSINESS MACHINES США


NITACHI
Японія


AT&T
США


222.142.0
647.000


252.867.0

371.702


61.244.5

41.694


77.878.5

35.000


591.795.0

6.999

124.373.4
101.000


60.865.4

65.000


95.527.0

79.000


43.506.3

25.200


102.417.0

150.736


39.501.0

675.000


272.402.0

239.000


43.647.6

17.497

115.364.5
230.300


31.132.0

268.648


30.328.2
330.15255.552.0
330.400


Транснаціональні банки – це великі банки, що досягнули такого рівня міжнародної концентрації та централізації капіталу, який дає змогу їм брати участь в економічному розділі світового ринку позикових капіталів та кредитно-фінансових установ. Їхня діяльність стала важливою рисою інтернаціоналізації господарського життя, про що свідчать такі дані: зовнішні активи банків США становлять 430 млрд дол., Японії – 101 млрд.дол., Німеччини – 62 млрд.дол. Найбільші банки має Японія, а з банків США лише один входить у двадцятку найбільших банків світу.
ТНК характеризуються такими основними рисами:
1) інтернаціональний характер функціонування і застосування капіталу;
2) величезний матеріальний і фінансовий потенціал;
3) можливість здійснювати значні витрати на НДДКР;
4) це багатономенклатурні фірми, діяльність яких сильно диверсифікована;
5) притаманна висока незалежність руху власного капіталу порівняно з процесами, що відбуваються в національних межах.
Критеріями, за якими судять про міжнародний статус компанії, є питома вага продажів, реалізованих за межами країни базування, розміри закордонних активів та їх частка в загальних активах. Однак в економічній літературі усі великі компанії, що володіють значними потужностями, здійснюють прямі капіталовкладення і стратегічні інтереси за кордоном, називають ТНК. Основними рисами ТНК виступають територіальна і галузева диверсифікованість діяльність, що сприяє мінімізації податків і витрат виробництва, максимізації прибутку і збільшення впливу ТНК на світовій арені. Розширення діяльності дозволяє їм мати ряд переваг:
1. Одержати доступ до додаткових джерел засобів виробництва.
2. Уникнути митних барўєрів країн застосування капіталу.
3. Подолати обмеженість внутрішнього ринку країни базування, збільшуючи розміри підприємств і масштаби виробленої продукції до найбільш прибуткового рівня.
4. Використовувати відмінності в економічному становищі країн використання за рахунок:
— здійснення швидких господарських маневрів із зосередженням виробництва в країнах з дешевою сировиною і низькою оплатою праці;
— одержання більш високого прибутку в країнах з низьким рівнем оподаткування;
— оптимізації виробничих і збутових програм до специфічних умов національних ринків;
— маніпулювання балансами закордонних філій з підпорядкуванням їхньої політики доходів і витрат інтересам центральної штаб-квартири.
Сучасні тенденції в розвитку ТНК:
1) втрата панування американських ТНК і посилення позицій японських і західноєвропейських ТНК;
2) посилення взаємозалежності, економічних звўязків та інтересів розвинених країн;
3) набирають сили нові індустріальні країни (НІК), їх нові ТНК, і – відповідно – посилюється конкурентна боротьба у світі транснаціонального бізнесу.
Позитивні наслідки діяльності ТНК:
— приток капіталу;
— залучення технологій;
— розвиток виробництва;
— забезпечення зайнятості.
Негативні наслідки:
— можлива однобічна спеціалізація національного виробництва, спеціалізація на добувних галузях промисловості, екологічно шкідливому виробництві;
— вивіз капіталів і прибутків з країни, що приймає.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ