ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку міжнародних економічних відносин Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ

1. Причини і суть міжнародного руху капіталу. 
2. Форми іноземних інвестицій.
3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку міжнародних економічних відносин. 
4. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні.

3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку міжнародних економічних відносин
Міжнародна корпорація – форма структурної організації великої корпорації, що здійснює прямі іноземні інвестиції в різні країни світу.
Міжнародні корпорації бувають двох основних видів:
Транснаціональні корпорації – корпорація, в якій головна компанія належить капіталу однієї країни, а філії знаходяться в багатьох країнах.
Багатонаціональні корпорації – їх головна компанія належить капіталу двох і більше країн, а філії також знаходяться в різних країнах.
Цей поділ є дещо умовним, оскільки в сучасних умовах більше значення має не те, капіталу скількох країн належить головна компанія корпорації, а глобальний характер її діяльності, інвестування і отримання прибутку.
Кількість ТНК сягає 40 тис., а філій за межами країн базування – 206 тис. Річний обсяг продажів закордонних філій ТНК зріс до 14 трлн. дол. наприкінці 90-х років ХХ століття (для порівняння: у 1980 р. він складав лише 3 трлн. дол.). Транснаціональними корпораціями контролюється 50-60% світової торгівлі, 80% патентів на нову техніку і технологію, 70% валютних і ліквідних ресурсів на ринку розвинених країн. На внутрішньофірмові операції ТНК приходиться близько 1/3 усієї світової торгівлі. На їх підприємствах зайнято близько 50 млн чоловік, або кожний десятий зайнятий у розвинених країнах та країнах, що розвиваються.
На приблизно 100 самих великих ТНК приходиться третина всіх прямих іноземних інвестицій, 80% обміну науково-технічною продукцією. Серед них: 26% працюють в галузі електронної промисловості, 24% - гірничо- і нафтодобувній, 19% - автомобільній, 15% - хімічній і фармацевтичній, 9% - харчовій, 4% - торгівлі, 4% - металургійній.

Таблиця 3.3. Деякі показники найкрупніших ТНК у 1996 р.

Корпорація                              Країна

Активи, $ млн                                  Кількість  працюючих

GENERAL MOTORS              CША

FORD MOTOR                        США

MITSUI                                  Японія

MITSUBISHI                        Японія

ITOCHU                                Японія

ROYAL DUTCH|SHELL GROUP

                              Велика Британія

MARUBENF                         Японія

EXXGN                                    США

SUMITOMO                          Японія

TOYOTA MOTOR               Японія

WAL-MART STORES            США

GENERAL ELECTRIC           США

NISSHO                                  Японія

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE                    Японія

INTL BUSINESS MACHINES США

NITACHI                                Японія

AT&T                                      США

222.142.0                                                                                          647.000

252.867.0                                                                                          371.702

61.244.5                                                                                                 41.694

77.878.5                                                                                                 35.000

591.795.0                                                                                                 6.999

 

124.373.4                                                                                           101.000

60.865.4                                                                                                 65.000

95.527.0                                                                                               79.000

43.506.3                                                                                               25.200

102.417.0                                                                                           150.736

39.501.0                                                                                             675.000

272.402.0                                                                                           239.000

43.647.6                                                                                                 17.497

 

115.364.5                                                                                          230.300

31.132.0                                                                                           268.648

30.328.2                                                 330.152

  55.552.0                                                 330.400

Транснаціональні банки – це великі банки, що досягнули такого рівня міжнародної концентрації та централізації капіталу, який дає змогу їм брати участь в економічному розділі світового ринку позикових капіталів та кредитно-фінансових установ. Їхня діяльність стала важливою рисою інтернаціоналізації господарського життя, про що свідчать такі дані: зовнішні активи банків США становлять 430 млрд дол., Японії – 101 млрд.дол., Німеччини – 62 млрд.дол. Найбільші банки має Японія, а з банків США лише один входить у двадцятку найбільших банків світу.
ТНК характеризуються такими основними рисами:
1) інтернаціональний характер функціонування і застосування капіталу;
2) величезний матеріальний і фінансовий потенціал;
3) можливість здійснювати значні витрати на НДДКР;
4) це багатономенклатурні фірми, діяльність яких сильно диверсифікована;
5) притаманна висока незалежність руху власного капіталу порівняно з процесами, що відбуваються в національних межах.
Критеріями, за якими судять про міжнародний статус компанії, є питома вага продажів, реалізованих за межами країни базування, розміри закордонних активів та їх частка в загальних активах. Однак в економічній літературі усі великі компанії, що володіють значними потужностями, здійснюють прямі капіталовкладення і стратегічні інтереси за кордоном, називають ТНК. Основними рисами ТНК виступають територіальна і галузева диверсифікованість діяльність, що сприяє мінімізації податків і витрат виробництва, максимізації прибутку і збільшення впливу ТНК на світовій арені. Розширення діяльності дозволяє їм мати ряд переваг:
1. Одержати доступ до додаткових джерел засобів виробництва.
2. Уникнути митних барўєрів країн застосування капіталу.
3. Подолати обмеженість внутрішнього ринку країни базування, збільшуючи розміри підприємств і масштаби виробленої продукції до найбільш прибуткового рівня.
4. Використовувати відмінності в економічному становищі країн використання за рахунок:
- здійснення швидких господарських маневрів із зосередженням виробництва в країнах з дешевою сировиною і низькою оплатою праці;
- одержання більш високого прибутку в країнах з низьким рівнем оподаткування;
- оптимізації виробничих і збутових програм до специфічних умов національних ринків;
- маніпулювання балансами закордонних філій з підпорядкуванням їхньої політики доходів і витрат інтересам центральної штаб-квартири.
Сучасні тенденції в розвитку ТНК:
1) втрата панування американських ТНК і посилення позицій японських і західноєвропейських ТНК;
2) посилення взаємозалежності, економічних звўязків та інтересів розвинених країн;
3) набирають сили нові індустріальні країни (НІК), їх нові ТНК, і – відповідно – посилюється конкурентна боротьба у світі транснаціонального бізнесу.
Позитивні наслідки діяльності ТНК:
- приток капіталу;
- залучення технологій;
- розвиток виробництва;
- забезпечення зайнятості.
Негативні наслідки:
- можлива однобічна спеціалізація національного виробництва, спеціалізація на добувних галузях промисловості, екологічно шкідливому виробництві;
- вивіз капіталів і прибутків з країни, що приймає.

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.