Зміст. Міжнародна економіка (конспект лекцій КНЕУ) Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Тема 1. Міжнародна економічна система
Предмет курсу “міжнародна економіка”. Міжнародна економічна система: сутність та структура. Міжнародні економічні відносини. Міжнародна економічна діяльність. Сукупність національних економік. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Інтернаціоналізація господарського життя. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Основні форми міжнародних економічних відносин. Рівні МЕВ. Принципи МЕВ. Основні суб’єкти МЕВ. Середовище розвитку МЕВ.

 

Тема 2. Міжнародна торгівля
Місце міжнародної торгівлі в МЕВ. Світовий ринок товарів і послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності міжнародної торгівлі. Еволюція теорій міжнародної торгівлі. 
Види міжнародної торгівлі. Торгівля товарами та послугами. Традиційна торгівля, торгівля продукцією у межах кооперації, зустрічна торгівля. Торгівля науково-технічною продукцією та послугами.
Методи міжнародної торгівлі. Торгівля навпрямки і через посередників. Біржова торгівля, міжнародні аукціони та тендери. 
Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин. Світова організація торгівлі (СОТ). Україна на світовому ринку товарів та послуг.

Тема 3. Міжнародні інвестиції
1. Причини і суть міжнародного руху капіталу. 
2. Форми іноземних інвестицій.
3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку міжнародних економічних відносин. 
4. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні.
Глосарій

Тема 4. Міжнародний кредит
1. Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних відносинах.
2. Форми та види міжнародного кредиту. 
3. Світовий фінансовий ринок. 
4. Міжнародні валютно-фінансові організації. 
5. Проблема заборгованості та можливі шляхи її розв’язання.
Глосарій

 

Тема 5. Міжнародна міграція робочої сили
1. Сутність, структура та основні риси світового ринку праці
2. Масштаби, форми, напрямки сучасних міграційних процесів
3. Регулювання міжнародної міграції робочої сили
4. Участь України в міждержавному обміні робочою силою
Глосарій
Додатки

 

Тема 6. Світова валютна система
1. Структура сучасної валютної системи: національна, міжнародна (регіональна), світова.
2. Основні елементи національної і світової валютних систем
3. Поняття валюти та її класифікація. Конвертованість валюти.
4. Валютний курс
5. Міжнародна валютна ліквідність (МВЛ)
6. Еволюція світової валютної системи
7. Валютний ринок і його структура
8. Валютне котирування і валюта котирування
9. Валютні операції на світовому валютному ринку.
10. Види валютних операцій , що здійснюються на світовому валютному ринку.
11. Валютний ринок України
Глосарій

Тема 7. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс
1. Поняття міжнародних розрахунків. 
2. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика.
3. Платіжний баланс, його структура і методологія складання. 
4. Платіжний баланс України, стан, структура, динаміка.
Глосарій

 

Тема 8. Міжнародна економічна інтеграція
Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції та глобалізації.

Розвиток регіональної економічної інтеграції
Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему
Глосарій

 

Тема 9. Глобалізація і економічний розвиток
1. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства.
2. Фінансова глобалізація.
3. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення.
4. Міжнародне регулювання глобальних проблем.
Глосарій

 

Экономико-правовая библиотека

 

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.