ТЕМА 2. СУТЬ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

return_links(); ?> build_links(); ?>

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Загрузка...

ТЕМА 2. СУТЬ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ

2.1. Основні цілі міжнародного бізнесу
Три головні причини розвитку міжнародного бізнесу:
1. доступ до нових ринків робочої сили (ціна, кваліфікація)
2. вихід до родовищ корисних копалин і джерел сировини.
3. прагнення нових ринків збуту.
Міжнародний менеджмент - це процес застосування управлінських концепцій і інструментів у багато культурному середовищі і отриманні, завдяки цьому, додаткових вигод і заощадження часу.
Десять ключових факторів успіху міжнародних компаній:
1. Погляд на себе як на міжнародні підприємства, що керуються управлінськими командами, які відчувають себе комфортно по всьому світі.
2. Розвиток інтегрованих та інноваційних стратегій, що ускладнюють і здорожують конкуренцію з боку інших фірм.
3. Агресивна і ефективна реалізація своїх стратегій і їх підтримка великими інвестиціями.
4. Усвідомлення того, що появу технологічних інновацій не можливо довго пов'язати лише із Сполученими Штатами і розвиток системи продукування технологічних інновацій в інших країнах.
5. Оперування у світі переважно як на єдиному великому ринку, а не як в сукупності індивідуальних малих ринків.
6. Наявність таких організаційних структур, які дозволяють розробляти унікальні проблеми і виклики, керувати їх розв'язанням і таким чином забезпечувати найвищу продуктивність.
7. Розвиток систем, які забезпечують неформальні політичні зміни у світі і причетність цих змін до фірм.
8. Наявність управлінської команди міжнародної за своїм складом і завдяки цьому здатної краще зреагувати на зміну попиту на відповідних ринках.
9. Дозвіл зовнішнім директорам відігравати активну роль в оперативному управлінні підприємствами.
10. Дотримання, завдяки належному керівництву, таких важливих тенденцій і вимог, як відкритість до споживача, економічність організаційних структур, підтримка автономності і підприємливості у діяльності персоналу.

2.2. Основні форми міжнародного бізнесу
Сім основних стадій еволюції багатонаціональних корпорацій (форм міжнародного бізнесу):
1. Експорт (імпорт) 
2. Лізингові угоди
3. Локальне складування і продаж
4. Локальне складання і продаж
5. Спільні підприємства
6. Прямі іноземні інвестиції
7. Міжнародні контракти на будівництво, управління і ін.

2.3. Сучасний досвід підготовки менеджерів для міжнародного бізнесу:
а) Кейс-метод Гарвардської школи бізнесу (США)
Переваги кейс-методу:
• наближеність до життя в бізнесі;
• двоетапне обговорення (мікрогрупа і програма в цілому);
• співробітництво слухачів і формування навичок роботи в групі;
• співробітництво слухачів з викладачами;
• можливість перевірити пропозиції реальною практикою;
• розмаїття підходів;
• висока мотивація слухачів до навчання;
• формування навичок прийняття рішень;
Проблеми:
• високі витрати на підготовку кейсів (до 20 тис. дол США);
• потреби у висококваліфікованих дослідниках нових кейсів;
• старіння кейсів;
• складна методика проведення занять і потреба тренінгу викладачів;
• спеціальні аудиторії (амфітеатр, модернізована система дощок, технічні засоби та ін.);
• відсутність індивідуального підходу.
б) Метод досліджень Чікагської школи бізнесу (США)
Переваги
• високий рівень фундаментальної підготовки;
• гнучкість програм і змісту навчання;
• конкуренція серед слухачів;
• конкуренція серед викладачів, до яких записується певна кількість слухачів;

• формування надійних практичних навичок аналізу, обговорення концепції прийняття рішень, які спрямовані в майбутнє;
• співпраця з компаніями і обгрунтування для них комплексних пропозицій;
• розвиток самостійності слухачів, відповідальність за результати, вміння працювати у складі тимчасових проектних груп.
Проблеми:
• необхідність створення великого банку публікацій, що можуть бути предметом дослідження з конкретних дисциплін;
• високі вимоги до викладачів, які мають поєднувати в своїй діяльності педагогічну діяльність, дослідження, консалтинг і вміння;
• надмірна індивідуалізація навчання, що утруднює групову роботу серед студентів і призводить до різного рівня кваліфікації;
• складність формування і підтримки взаємовигідних стосунків з компаніями.
в) Підхід Кейп-Таунського університету (Південна Америка) полягає у тому, щоб залучати до викладання не окремих тем, а цілих курсів менеджерів-практиків, які мають певний хист до педагогічної роботи і досвід викладацької діяльності.
Переваги:
• практична спрямованість навчання: вивчається те, що корисно і відноситься до справи;
• добре знання слухачами проблем і реального досвіду. Інструментів менеджменту;
• економія затрат на утримання викладачів;
• проведення значної кількості занять безпосередньо в компаніях;
• дієві зв'язки навчальних закладів із компаніями.
Проблеми:
• труднощі формування команди викладачів;
• різний рівень викладання дисциплін, різна методика, що потребує від слухачів пристосування до викладачів;
• порушення логіки опанування навчального плану і розгляду із-за зайнятості викладачів;
• недостатній рівень фундаментальної підготовки слухачів.
У досвіді Кеп-Таунського університету цікавим є зважене ставлення до зарубіжного досвіду менеджменту. Досвід альтернативного підходу до навчання в Північній Америці.
г) Японський підхід до навчання менеджменту орієнтований переважно на підготовку фахівців у навчальних центрах в окремих компаніях, орієнтуючись насамперед на власний досвід фірми.

Переваги:
• чітка орієнтація навчання на практику роботи у конкретній компанії;
• висока мотивація навчання;
• відсутність бар'єрів між навчанням і практикою;
• висока віддача від навчання, оскільки підготовка здійснюється під певні посади;
• сприятливі матеріально-технічні і фінансові умови для навчання.
Проблеми:
• недостатня фундаментальна підготовка, перебільшення ролі прикладних дисциплін;
• вузький світогляд навчання, труднощі застосування отриманих знань і навичок в інших країнах, а також на більш високому рівні менеджменту;
• висока вартість навчання в розрахунку на одного слухача.
Таблиця 2.1.
Ранжування потреб у тренінгу з найважливіших питань для північноамериканських і азіатських менеджерів (найважливіше = 1)

Питання які потребують тренінгу

 

Менеджери США

 

Менеджери Азії

 

Навички людських стосунків

 

1

 

1

 

Розуміння іншої культури

 

2

 

2

 

Здатності до адаптації

 

3

 

3

 

Технічна компетенція

 

4

 

6.5

 

Тренінг чутливості

 

5

 

6,5

 

Розуміння політики

 

6

 

12,5

 

Мовні здібності

 

7

 

9

 

Розуміння місії

 

8

 

5

 

Розуміння культури США

 

9

 

15

 

Орієнтація в обслуговуванні

10

 

14

 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.