ТЕМА 8: УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

return_links(); ?> build_links(); ?>

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Загрузка...

ТЕМА 8: УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ:
8.1. Особливості управління людськими ресурсами в транснаціональних корпораціях
• Відмінність ринків праці у країнах-господарях
• Переміщення працівників між підрозділами компанії, що розташовані в різних країнах
• Відмінність практики управління людськими ресурсами в різних філіях
• Національна орієнтація персоналу
• Ускладнення контролю виконання
Джерела людських ресурсів
а) Домашні країни - Експатріанти 
• Технічна компетенція
• Висока кваліфікація
• Контроль корпоративної стратегії
б) Країни - господарі - Місцевий персонал
• Пристосованість місцевих умов
• Високі стимули
• Імідж компанії
• Довгострокові цілі персоналу
• Мобільність
• Менші витрати
в) Треті країни
• Надійна експертиза
• Високі здатності до роботи

В 1991 році в іноземних компаніях, що діють в США, було зайнято 4,6 млн. американських працівників
Таблиця 8-1

Країна розміщення

штаб-квартири компанії

Доля американських

       службовців (%)

Великобританія

20  

Канада

 

 

19

 

 

Японія

 

 

11

 

Німеччина

 

 

10

 

 

Нідерланди

 

 

8

 

 

Франція

 

 

7

 

 

Інші країни

 

 

25

 

 

Джерело : Речмен Д. Дж., Мескон М.Х., Боуви К.Л., Тилл Дж.В. Современный бизнес: Учеб. а 2т. T.I - М.: Республика, 1995, с.201

Критерії відбору персоналу для міжнародних призначень
а) Загальні критерії
• Технічні навички
• Людські навички
Управляючі дочірніми компаніями
• Добрі комунікації
• Управлінський талант
• Емоційна стабільність
• Здатність адаптуватись до нового середовища
Функціональні керівники
• Зрілість
• Емоціональна стабільність
• Технічні здатності до виконання службових обов'язків
Операційні менеджери
• Зрілість
• Емоціональна стабільність
• Заняття локальних законів
• Знання людей країни-господаря
Американський підхід
• Наголос на технічних навичках
Японський підхід
• Наголос на поведінкових навичках (клієнтів, споживачів, підлеглих і ін.)
б) Адаптація до культурних змін
• Здатність інтегруватись з персоналом іншої культури
• Здатність розуміти розвиток у країні-господарі
• Здатність вирішувати проблеми з різними мережами і перспективами
• Відчуття кращої точки в іншій культурі, політиці, релігії і етики в адаптації до індивідуальних відмінностей.
• Гнучкість в оперативних справах при нестачі помічників і інформації
в) Незалежність і самозабезпеченість
• Потреба у помічниках і наставлених
• Досвід самостійної роботи (домашній чи зарубіжний)
• Досвід проектного менеджменту
• Хобі
• Активність на підприємстві
• Громадська діяльність
г) Фізичне та емоційне здоров'я
• Співвідношення стану здоров'я і умов праці
• Психологічна спроможність пристосуватись до іншої культури
• Здатність справитись із культурним шоком
д) Вік, досвід, освіта
• Балансування між віком і досвідом
• Ступінь освіти, бажано післявузівський
• Критичне значення міжнародного досвіду
е) Мовний тренінг
• Знання англійської мови
• Знання інших мов
с) Мотивація до зарубіжного призначення
• Віра у важливість роботи за кордоном
• Очікування пригод і цікавої діяльності
• Можливості кар'єри
• Зростання винагород
ж) Сімейний стан і залежність
• Задоволення сімейним життям
• Здатність сім'ї знижувати рівень стресу
• Здатність сім'ї адаптуватись до нової культури
з) Здатності лідерства
• Можливості продовження "домашнього" лідерства в зарубіжній діяльності
• Специфічні риси лідерства, що необхідні для успішної діяльності в країні призначення.

Фактори, що впливають на зарплату при зарубіжних призначеннях
• Особистість
• Країна
• Вартість життя
• Підвищення посадового статусу
• Компенсація утруднень зарубіжного відрядження
• Валюта
• Віддаленість району
Проблеми репатріації експатріантів
• Реадаптація до життя в домашній країні
• Особисті фінансові проблеми
• Просування по службі
• Відносини з колишніми колегами

Мал. 8-1. Вплив роботи за кордоном на кар'єру керівників американських компаній

Джерело: Дэниеле Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес:
внешняя среда и деловые операции. Пер. с англ., 6-е изд.- М.: "Дело ЛТД", 1994, с. 705

Таблиця 8-2
Типові витрати на товари і послуги американського експатріанта (одруженого з двома дітьми) в Токіо (в дол. США)

Джерело: Дениэлс Джон Д., Радеба Ли X, с.708
Дві основні функції міжнародної професійної підготовки
• Формування у всіх менеджерів єдиного глобального підходу до розв'язання проблем
• Навчання менеджерів розв'язання конкретних проблем, що виникають в діяльності експатріанта у країні перебування (господаря).
Причини тренінгу MNCS
1) Організаційні причини
• Команії прагнуть підвищити ефективність зовнішньоекономічних операцій
• Подалання етноцентризму, опанування менеджерами цінностей інших країн
• Поліпшення комунікацій між головним офісом і закордонними філіями (підлеглими)

2) Людські причини - Причини, пов'язані з персоналом
• Поліпшення здатності до ефективної взаємодії завдяки розвитку таких якостей: ввічливість, пунктуальність, тактовність, акуратність, чутливість, надійність, толерантність, вразливість
• Ігнорування рішень менеджерів нижніх рівнів
• Поліпшення загального управлінського стилю
Трудові відносини в міжнародному контексті
• Підходи до трудових відносин у різних країнах (умови і оплата праці і ін.)
• Міжнародні профспілкові організації
• Виробнича демократія
• Стратегічні підходи до міжнародних трудових відносин
Дві основні форми участі працівників в управлінні міжнародною компанією
• Спільне прийняття рішень (codetermination) - участь представників трудового колективу у засіданнях ради директорів з правом вето, або без нього
• Гуртки якості (quality countrol circle) - регулярні збори робітників, на яких обговорюються і вирішуються проблеми на своїх робочих місцях.
Вплив міжнародних компаній на послаблення позицій профспілок при обговоренні колективного договору:
• Міжнародна диверсифікація МНК
• Загроза вивезти підприємство (і робочі місця) за кордон
• Складні структури і механізми підпорядкованості

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.