Зміст. Міжнародний менеджмент (конспект лекцій КНЕУ) Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Тема 1. Глобалізація як основа міжнародного бізнесу.
1.Періодизація розвитку м/н бізнесу.
2.Сутність та фактори глобалізації.
3.Інтернаціоналізація бізнесу і менеджменту.
4.Шляхи і обмеження інтернаціоналізації бізнесу і менеджменту.

Тема 2. Сутність м/н бізнесу і менеджменту
1.Основні цілі і риси м/н бізнесу.
2.Основні форми м/н бізнесу.
3.Сутність м/н менеджменту.
4.Сучасний досвід підготовки менеджерів для м/н бізнесу.

Тема 3.Загальна характеристика м/н бізнесу і менеджменту.
1.Середовище м/н бізнесу.
2.Здатність менеджерів до м/н бізнесу і методи їх визначення.
3.Рольові функції м/н менеджера в контексті аналізу зовнішнього середовища
4.Особливості основних задач та ф-цій м/н менеджменту.

Тема 4. Досвід організації менеджменту в різних країнах.
1.Культурне середовище м/н м/нту.
2.Національні школи і досвід менеджменту в різних країнах.
3.Порівняльний аналіз американського і японського менеджменту.

Тема 5. Стратегія і планування в системі м/н менеджменту.
1.Суть і основі елементи м/н стратегій.
2.Сучасні стратегічні орієнтації ТНК.
3.Основні етапи розробки міжнародних стратегій.
4.Основні типи м/н стратегій

Тема 6. Прийняття рішень в м/н менеджменті.

Тема 7. Організація міжнародних операцій. 
1.Роль організаційного фактору в м/н менеджменті.
2.Організаційна структура м/н корпорацій.

Тема 8. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях.
1.Особливості управління людськими ресурсами в ТНК.
2. Підходи до підбору персоналу
3. Навчання
4. Мотивація і оплата праці.

Тема 9. Комунікації в м/н менеджменті.

Тема 10. Мотивація в м/н менеджменті.
1.Форми стимулювання персоналу м/н фірми 
2.Мотивація учасників процесу стратегічного планування в м/н фірмі.
3.Використання міждержавних порівнянь у мотивації учасників.
4.Основні концепції мотивації.

Тема 11. Керівництво багатонаціональними корпораціями.

Тема 12. Контроль і звітність м/н організацій.
1.Особливості контролю в м/н середовищі.
1.1.Суть процесу контролю.
1.2.Контрольна м/н рівні.
2.Основні типи контролю в МНК.
3.Особливості контролю в різних м/н корпораціях.
4.Вимірювання виконання.
5.Системи обліку країн світу.

Тема 13. Міжнародний фінансовий менеджмент.
1.Суть м/н фінансового менеджменту.
2.Валютно-фінансове середовище м/н менеджменту.
2.1.Причини невизначеності в діяльності м/н менеджера.
2.2.Функціонування світової валютної системи на сучасному етапі розвитку світового господарства.
2.3.Інструменти строкового ринку.
2.4.Основні концепції м/н фінансів.
3.Фінансовий менеджмент м/н фірми.
3.1.Короткострове фінансування фірми.
3.2.Довгострокове фінансування компанії.
4.Валютний ризик і стратегії його хеджування.
4.1.Управління бухгалтерським ризиком.
4.2.Управління валютно-економічним ризиком.
4.2.1.Транзакційний валютний ризик. 
4.2.2.Контрактні методи страхування транзакційного ризику.
4.3.Менеджмент конкурентного ризику.
5.Фінансування зовнішньої торгівлі.
5.1.Фінансування експорту.
5.2.Нетрадиційні форми фінансування.
5.3.Факторинг і форфейтинг.
5.4.Державне страхування експорту.
5.5.Способи фінансування імпорту.

Тема 14.Технологічна політика м/н корпорацій.
1.Цілі і напрямки сучасної технологічної політики.
1.1.Цілі сучасної технологічної політики.
1.2.Типи технологічної політики.
2.М/н ринок технологій.
2.1.Учасники ринку технологій.
2.2.Венчурний бізнес.
2.3.Передача технологій.
2.4.Визначення ціни трансферту.
2.5.Стратегія науково-технічного співробітництва
3.Планування м/н НДДКР.
3.1.Моделі розміщення НДДКР.
3.2.Вибір форм науково-технічного співробітництва.
3.3.Фінансування м/н проектів.
4.Організація м/н НДДКР. 
4.1.Структури управління НДДКР.
4.2.Організація процесу виконання НДДКР.
4.3.Національні виробничі відносини як фактор управління м/н НДДКР.

Тема 15.Етика і соціальна відповідальність м/н менеджменту.
1.Етичні виміри м/н менеджменту.
2.Сутність етики.
3.“Залізний” закон соціальної відповідальності.
4.Роль етики в м/н бізнесі.
5.Сутність ділового етикету.

Тема 16.Перспктиви м/н менеджменту. Глобальні перспективи ТНК.
1.Причини перебудови ТНК.
1.1.Розбіжності інтересів і перебудова ТНК.
1.2.Кризовий менеджмент в системі перебудови МНК.
2.Зміст перебудови МНК.
2.1.Мікроперебудова.
2.2.Макроперебудова.

 

Экономико-правовая библиотека

 

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.