Зміст Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Зміст

ТЕМА 1.1. Стародавня держава і право
1. Предмет і завдання курсу історії держави і права зарубіжних країн
2. Значення історії держави і права як науки та її місце в системі юридичних дисциплін
3. Періодизація історії держави і права зарубіжних країн
4. Виникнення держави і права. Характерні риси рабовласницької держави і права

ТЕМА 1.2. Держава і право Стародавнього Єгипту
1. Виникнення держави та її розвиток
2. Суспільний устрій і його еволюція
3. Державний лад, суд, збройні сили
3. Основні риси права

ТЕМА 1.3. Держава і право Стародавнього Вавилону
1. Особливості виникнення і розвитку держави і права Месопотамії
2. Утворення Вавилонської держави
3. Правове становище окремих груп населення. Особливості рабства
4. Державний устрій, суд, збройні сили
5. Джерела права. Закони царя Хаммурапі

ТЕМА 1.4. Держава і право Стародавньої Індії
1. Виникнення держави та її розвиток
2. Особливості суспільного ладу
3. Державний устрій, суд, збройні сили
4. Закони Ману

ТЕМА 1.5. Держава і право Стародавнього Китаю
1. Виникнення держави та її розвиток. Держава Шан (Інь)
2. Держава Чжоу
3. Держава Цінь
4. Держава Хань
5. Основні риси права

ТЕМА 1.6. Держава і право Стародавньої Греції
1. Розклад родоплемінних відносин і зародження держави в Афінах. Реформи Тезея
2. Реформи Солона. Реформи Клісфена. Їх оцінка,демократизація державного ладу
3. Правове становище населення. Рабовласницька демократія в Афінах
4. Державний лад, суд, збройні сили. Основні риси афінського права
5. Виникнення держави у Спарті
6. Суспільний лад та державний устрій Спарти

ТЕМА 1.7. Держава і право Стародавнього Риму
1. Зародження римської державності. Реформа Сервія Туллія
2. Утворення аристократичної республіки. Правове становище населення
3. Державний устрій, суд, збройні сили. Управління провінціями
4. Криза і падіння республіки. Зміни в суспільному ладі
5. Перехід до монархії. Принципат. Зміни в економіці,суспільному ладі та державному устрої в період принципату
6. Домінат. Суспільний лад та державний устрій.Реформи Діоклетіана
7. Джерела римського права

ТЕМА 2.1. Держава і право Франків
1. Особливості виникнення держави у франків
2. Суспільний лад. Реформа Карла Мартелла
3. Державний устрій. Верденський договір 843 р. і розпад франкської держави
4. Джерела права. Салічна правда

ТЕМА 2.2. Держава і право феодальної Франції
1. Розвиток феодальних відносин. Період феодальної роздробленості
2. Станово-представницька монархія. Центральне і місцеве управління (XІV – XV ст.)
3. Абсолютна монархія. Державний устрій в період абсолютизму. Реформи Рішельє та Людовіка XІV
4. Джерела та характерні риси права

TEМA 2.3. Дepжaвa і пpaвo фeoдaльнoї Англії
1. Poзвитoк фeoдaльниx віднocин в Англії. Утвopeння aнглocaкcoнcькиx дepжaв
2. Hopмaндcькe зaвoювaння та йoгo вплив на cycпільний і дepжaвний ycтpій Англії в XІ – XІІ cт. Peфopми Гeнpіxa ІІ. Beликa Xapтія вoльнocтeй 1215 p.
3. Утвopeння cтaнoвo-пpeдcтaвницькoї мoнapxії. Дepжaвний ycтpій
4. Bиникнeння і ocoбливocті aнглійcькoгo aбcoлютизмy. Зміни в cycпільнoмy лaді тa дepжaвний ycтpій
5. Xapaктepні ocoбливocті джepeл пpaвa. Cyдoвий пpeцeдeнт

ТЕМА 2.4. Держава і право феодальної Німеччини
1. Утворення і розвиток феодальної держави у X – XІІ ст
2. Виникнення та особливості станово-представницької монархії
3. Становлення князівського абсолютизму
4. Особливості розвитку феодального права в Німеччині

ТЕМА 2.5. Арабський Халіфат
1. Особливості становлення класового суспільства і держави в арабів
2. Суспільний лад
3. Організація держави і влади. Суд
4. Джерела права

ТЕМА 2.6. Держава і право західних і південних слов’ян
1. Виникнення і розвиток феодальної держави в Польщі
2. Виникнення і розвиток феодальної держави в Чехії
3. Особливості виникнення і розвитку феодальної держави в Болгарії
4. Виникнення і розвиток феодальної держави в Сербії

ТЕМА 2.7. Держава і право феодальної Росії
1. Виникнення держави і її розвиток
2. Суспільний лад
3. Державний лад станово-представницької монархії
4. Становлення абсолютної монархії і її особливості
5. Джерела права

 

Тема 2.8. Податкова система країн стародавнього світу.
1. Історія виникнення податків
2. Види податків
3. Податкові органи
4. Відповідальність за ухилення від сплати податків

 

Тема 3.1 Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Англії. 
1. Передумови, етапи та особливості англійської буржуазної революції. Проголошення республіки. Державний устрій. Реставрація монархії.
2. Розвиток конституційної монархії і парламенту в XVII – XIX ст.
3. Зміни в державному устрої в кінці XIX – на початку XX ст.
4. Основні джерела і риси права. Англосаксонська система права та її вплив на право інших країн.

 

Тема 3.2. Виникнення і розвиток держави і права США.
1. Економічне і політичне становище північно-американських колоній Англії. Революційна війна за незалежність. Декларація незалежності 1776 року.
2. Створення конфедерації. Конституція США 1787 року. Біль про права 1791р.
3. Причини та хід громадянської війни 1861-1865 рр. Другий цикл поправок до конституції. Реконструкція Півдня.
4. Зміни в державному устрої США у другій половині ХІХ століття.


Тема 3.3. Утворення і розвиток буржуазної держави і права у Франції.
1. Буржуазна революція 1789-1794 р. Проголошення республіки.
2. Державний переворот 1789 року. Проголошення імперії і її падіння. Реставрація монархії Бурбонів.
3. Революція 1848 року і проголошення Другої республіки. Паризька Комуна.
4. Проголошення Третьої республіки. Конституційні закони 1875 року.
5. Джерела і основні риси права.

 

Тема 3.4. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права у Німеччині. 
1. Німеччина після Віденського конгресу.
2. Революція 1848р. і її вплив на розвиток німецьких держав.
3. Утворення Німецької імперії. Конституція 1871 року.
4. Характерні риси права.

 

Тема 3.5. Держава і право Росії 18-початку 20 століття.
1. Державні реформи першої половини 18 століття.
2. Формування нової системи права. Кодифікація права.
3. Реформи 60-70-х років. Селянська реформа 1861 р. Судова реформа 1864 р. Земська реформа 1864 р. Міська реформа 1870 р. Військова реформа 1874 р.
4. Оформлення конституційної монархії.
5. Розвиток права на початку 20 століття.

 

Тема 4.1 Держава і право США Новітнього періоду.
1. Централізація державної влади. Новий курс президента Ф.Д. Рузвельта.
2. Зміни в конституції.
3. Партійна система і її вплив на формування державних органів.
4. Місцеве управління, суд, поліція. 
5. Характеристика основних джерел і галузей права.

 

Тема 4.2 Держава і право Німеччини Новітнього періоду.
1. Листопадова революція 1918 року. Зміни в державному ладі, політичному режимі та партійній системі.
2. Встановлення фашистської диктатури. Зміни в державному ладі та праві.
3. Крах фашистської диктатури. Потсдамські угоди. Проголошення Федеративної республіки Німеччини. Державний лад ФРН.
4. Проголошення Німецької демократичної республіки. Об`єднання Німеччини.

 

Тема 4.3 Держава і право Франції Новітнього періоду.
1. Зміни в державному устрої та політичному режимі між двома світовими війнами. Падіння Третьої республіки.
2. Державний устрій та політичний режим Четвертої республіки.
3. Державний устрій та політичний режим П’ятої республіки.
4. Основні джерела та риси права.

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.