12.4. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

12.4. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

11
0

12.4. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Крім фінансової звітності, складаються також форми статистичної звітності, які дають окремим користувачам детальнішу інформацію стосовно окремих статей основної звітності, додаткову інформацію для поглибленого розкриття функцій та операцій Національного банку України.
Звіт за доходами Державного бюджету України представлений двома формами: щоденною та місячною. У них відображається виконання державного бюджету України наростаючим підсумком, починаючи з початку року, за підрозділами класифікації доходів і видатків Державного та місцевих бюджетів (розділами, параграфами, символами) і за групами за балансовими рахунками «Кошти Державного бюджету України» та «Кошти бюджетів України до розподілу».
Під час складання звітності за операціями з валютними цінностями та майном використовуються такі форми:
1) щоквартальна форма про надані резидентам реєстраційні свідоцтва на одержання кредитів у іноземній валюті від іноземних кредиторів та загальні відомості щодо умов кредитування;
2) щоквартальна форма про кількість декларувань резидентами України валютних цінностей та майна, що належать їм та перебуває за межами України;
3) щоквартальна форма про стан декларування резидентами України валютних цінностей та майна, що належать їм та знаходяться за межами України. У ній надається інформація про фінансові та майнові вкладення за кордон;
4) щоквартальна форма про залишки коштів на рахунках, відкритих на підставі ліцензії Національного банку підприємствами-рези- дентами України в закордонних банках. Звіт подається окремо за кожним зарубіжним рахунком і у валюті, в якій він ведеться;
5) дві форми: перша — щоденна про залишки коштів на валютних рахунках за видами валют, друга — щомісячна про обороти за місяць за рахунками в іноземних валютах.
Для регулювання готівково-грошового обігу призначені такі форми звітності:
1. Щоденна форма про рух готівки, в якій відображаються залишок готівки у сховищі на початок дня, надходження та вилучення готівки зі сховища, залишок готівки у сховищі на кінець дня. Вона складається в національній валюті за індексами та номіналами.
2. Щоденна форма про рух резервних фондів банкнот і монет, у якій відображаються залишок резервних фондів на початок та кінець дня, надходження та вилучення (відправлення) готівки, а також
сума знищених банкнот і монет. Як і попередня форма, вона складається за індексами та номіналами.
3. Щомісячна форма про реалізацію ювілейних та пам’ятних монет, що містить інформацію про рух кожного найменування нумізматичної продукції і слугує джерелом для проведення аналізу реалізації зазначеної продукції та прийняття відповідних рішень. Складається ця форма звітності в натуральному (в штуках) та вартісному (у гривнях) вираженні за кожним видом нумізматичної продукції.
4. Квартальні форми, які характеризують організацію роботи з готівкового обігу, у тому числі прогнозні розрахунки касових оборотів за статтями приходу і видатків.
5. Щоденна та місячна форма звітності про касові обороти в розрізі статей доходу і витрат.
6. Місячна форма про результати перевірок дотримання касової дисципліни господарськими органами та комерційними банками.
7. Дві місячні форми звітності про виявлення фальшивих банкнот, відповідно гривні та іноземної валюти.
Річна форма звітності про кількість клієнтів та особових рахунків складається за інституційними секторами економіки та кодами валют.
Стан контрольно-ревізійної роботи в установах Національного банку України характеризує форма звітності, яка складається за результатами роботи за перше півріччя і за рік. Зазначена форма звітності містить інформацію про:
кількість проведених ревізій і перевірок;
встановлені за результатами перевірок суми незаконних витрат коштів і матеріальних цінностей, а також суми недостач, розтрат і крадіжок;
вжиті заходи за результатами ревізій і перевірок.
Одночасно зі звітом про роботу ревізійної служби Національного банку України складаються відомості, в яких конкретизуються основні показники зазначеної форми звітності.
У разі потреби установи Національного банку складають форму звітності, яка містить дані про чисельність, склад і переміщення працівників Національного банку України.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ