9.3. ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Загрузка...

9.3. ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
Основний принцип формування платіжного балансу полягає у відображенні кожної операції, що проводиться двома рівними за величиною проведеннями, тобто кожному руху матеріальних засобів протистоять відповідні зміни фінансових вимог або зобов 'язань.
Перша записується за кредитом з позитивним знаком, друга - за дебетом з негативним знаком. Сума всіх кредитових проведень має дорівнювати сумі дебетових, тобто чисте сальдо за всіма проведеннями має бути нульовим. У більшості операцій платіжного балансу відбувається обмін однієї економічної цінності на іншу. Кожна економічна цінність має реальне матеріальне втілення (товари, послуги, прибутки) і фінансове відображення. Це і показується кредитовою та дебетовою операціями за системи подвійного запису, якщо здійснюється операція обміну (наприклад, експортні товари обмінюються на відповідну кількість грошей, яка показується у фінансовому рахунку). Бувають, однак, випадки, коли обмін не здійснюється. Тоді друга частина операції проходить за статтею "трансферти" (наприклад, у разі гуманітарної допомоги іноземних держав).
Відповідно до теорії платіжного балансу операція відображається за кредитом, якщо експортуються реальні матеріальні цінності (товари, послуги, прибутки), і за дебетом - якщо імпортуються.
Показники фінансового рахунку відбивають зміни зарубіжних активів та пасивів. Інакше кажучи, за активами (в їх матеріальному або фінансовому виразі) з позитивним знаком (за кредитом) показується їх зменшення, з негативним знаком (за дебетом) - збільшення. За пасивами з позитивним знаком (за кредитом) відображається їхнє збільшення, з негативним знаком (за дебетом) - зменшення. Розглянемо використання системи подвійного запису для різних операцій платіжного балансу на прикладах:
1. Країна А експортує товари (зменшення активів) у країну В в обмін на інші товари еквівалентної вартості 100 млн дол. США (збільшення активів на рівну величину). Це простий приклад бартерної угоди. У платіжному балансі країни А робиться проведення:
Кредит Дебет
Поточний рахунок
(експорт товарів) 100
(імпорт товарів) 100
2. Країна А здійснює нееквівалентну бартерну угоду з країною В; у результаті цієї операції, оскільки вартість товарів країни В вища, пасиви країни А зростуть:
Кредит Дебет
Поточний рахунок
(імпорт товарів) 100
(експорт товарів) 80
Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій: (інші інвестиції, пасиви) 20
3. Країна А експортує товари загальною вартістю 100 млн дол. США (зменшення активів у їх матеріальному значенні) у країну В в обмін на іноземну валюту, зараховану на кореспондентський рахунок банку країни А на . користь клієнта цього банку - резидента країни А. У платіжному балансі країни А записуємо:
Кредит Дебет
Поточний рахунок (експорт товарів) 100
Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій: (інші інвестиції, активи) 100
4. Країна А отримує безоплатно від країни В гуманітарну допомогу у вигляді товарів, оцінених у 100 млн дол. США, що приводить до збільшення матеріальних активів країни А:
Кредит Дебет
Поточний рахунок (експорт товарів) 100
(поточні трансферти) 100
5. Країна А імпортує товари (матеріальні активи зростають) з країни В за іноземну валюту (відображається у фінансовому рахунку як зменшення активів):
Кредит Дебет
Поточний рахунок (імпорт товарів) 100
Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій: (інші інвестиції, активи) 100
6. Країна А імпортує товари (матеріальні активи ростуть), придбані в борг (збільшення пасивів):
Кредит Дебет
Поточний рахунок (імпорт товарів) 100
Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій: (інші інвестиції, пасиви) 100
7. Країна А оформляє державний борг з країною В (в іноземній валюті, у валюті країни В). Сума боргу зараховується на кореспондентський рахунок комерційного банку країни А, відкритий у банку країни В:
Кредит Дебет
Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій: Інші інвестиції, пасиви (боргові зобов'язання перед країною В) 100
Інші інвестиції, активи (на кореспондентських рахунках у країні В) 100
8. Підприємство в країні А, 50 % капіталу якого володіє підприємство - резидент країни В, отримує від свого прямого інвестора технологічне обладнання на суму 20 млн дол. США:
Кредит Дебет
Поточний рахунок (імпорт товарів) 20
Рахунок операцій із капіталом та фінансовій операцій: (прямі інвестиції в економіку країни А) 20
Отже, стаття поточного рахунку "Товари" балансується зі статтями: а) валюта та депозити (при здійсненні готівкових або безготівкових розрахунків), б) короткострокові кредити (в разі передоплати або розрахунків за акредитивами), в) середньострокові та довгострокові кредити (при отриманні товарів у рахунок торговельних кредитів цих видів та в рахунок державного боргу), г) товари, протилежна сторона (якщо здійснюється бартерна операція), д) інвестиції, прямі чи портфельні, у разі перетину кордону товарів, які належать до інвестиційних, є) трансферти, коли товари одержані безплатно, в дарунок (рис. 9.1).

1. Надходження (сплата) валютних коштів. 2. Бартер. 3. Зовнішньоторговельні короткострокові кредити. 4. Довгострокові кредити. 5. Втеча капіталу. 6. Зростання дебіторської заборгованості підприємств. 7. Зростання кредиторської заборгованості підприємств. 8. Прямі інвестиції. 9. Вартість транзиту газу через територію України (яка врахована в оплату імпорту газу з Росії). 10 Гуманітарна допомога.
Оскільки для складання платіжного балансу використовується багато альтернативних інформаційних джерел, поточний рахунок та рахунок операцій із капіталом і фінансових операцій не балансуються між собою, тобто сума всіх операцій не дорівнює нулю. У цьому разі для того, щоб збалансувати рахунки, у структуру платіжного балансу вводиться спеціальний рядок "Помилки та пропуски", що дорівнює розміру кредитового або дебетового сальдо із зворотним знаком.

 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.