9.5. ФОРМИ ПОБУДОВИ ТА ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Загрузка...

9.5. ФОРМИ ПОБУДОВИ ТА ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
Після оцінки достовірності інформації та використання методів часових і вартісних виправлень і регулювання даних, які відповідають методиці складання платіжного балансу, дані поточного рахунку балансуються з його фінансовим покриттям і складається платіжний баланс України.
Якщо платіжний баланс будується у нейтральній формі, відповідно до стандартних компонентів, сальдо поточного рахунку балансується із сальдо на рахунку операцій із капіталом та фінансових операцій. У такій формі сальдо платіжного балансу завжди дорівнює нулю (табл. 9.2).
Таблиця 9.2
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ за рік
млн дол. США

Для оцінки загального стану платіжного балансу складається аналітична форма, в якій статті балансу перегруповуються залежно від мети, що ставить перед собою аналітик (табл. 9.3).
Таблиця 9.3
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ
рік
(аналітична форма подання)

В аналітичній формі звичайно розрізняють операції, що визначають довгострокові тенденції розвитку зовнішнього сектора економіки країни, результат яких становить загальне сальдо платіжного балансу, та операції щодо його фінансування. Фінансування загального сальдо платіжного балансу відбувається у формі іноземних інвестицій та у формі іноземних кредитів.
Аналіз платіжного балансу здійснюється за трьома напрямами: 1) аналіз якості інформаційної бази; 2) аналіз стану та динаміки статей; 3) аналіз сальдо рахунків платіжного балансу та впливу стану платіжного балансу на макроекономічну ситуацію. При цьому аналізуються результати зовнішньоекономічної діяльності, здійснюється порівняльний аналіз макроекономічних показників, на підставі яких прогнозується орієнтація внутрішньої та зовнішньої економічної політики.
Результати аналізу платіжного балансу щоквартально публікуються в Додатку до Бюлетеня НБУ "Платіжний баланс України"

 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.