ВСТУП

ВСТУП

51
0

ВСТУП
Банківська система України як незалежної держави, що прагне до створення розвиненої ринкової економіки, є дворівневою. До першого рівня належить Національний банк, що являє собою «банк банків», центральний банк країни, а до другого — система комерційних банків.
Процес створення сучасної банківської системи, яка відповідала б умовам ринкової економіки, в Україні ще триває і триватиме довго. Це пов’язано з тим, що в українській економіці ще не відбулася необхідна трансформація, вона не стала по-справжньому ринковою.
Незважаючи на це, вже зараз можна стверджувати, що підвалини банківської системи ринкового типу в Україні побудовані.
Національний банк виконує майже всі функції, притаманні центральному банку ринкової держави. Він застосовує такі ринкові інструменти грошово-кредитного регулювання, як обов’язкове резервування коштів комерційних банків, кредитну політику і політику рефінансування комерційних банків, операції з державними цінними паперами на відкритому ринку тощо.
Комерційні банки поступово оволодівають методами роботи ділових банків країн, де ринкові засади є домінуючими в системі економічних відносин.
В останні роки вітчизняна економічна література поповнилася монографічними виданнями, в яких узагальнено світовий досвід розвитку банківської системи та розглянуто особливості її формування в Україні. Зокрема, в низці праць досить грунтовно викладено методику здійснення операцій комерційними банками. Водночас зовсім відсутня навчальна література, що висвітлює діяльність центрального банку, сутність здійснюваного ним грошово-кредитного регулювання економіки. З огляду на це колектив викладачів Київського національного економічного університету і провідних спеціалістів Національного банку України підготував підручник, у якому висвітлюються питання створення центрального банку нашої держави, його основні функції і завдання, методологічні й методичні засади здійснення банківських операцій тощо.
Підручник написано згідно з програмою відповідної навчальної дисципліни, що вивчається у вищих закладах освіти за спеціальностями «Банківська справа», «Фінанси», «Бухгалтерський облік».
Підготовка й видання підручника здійснені під загальним керівництвом Голови Національного банку України В. А. Ющенка.
За редакцією д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза та канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної.
Авторами окремих розділів є: В. А. Ющенко (розділ 1); А. М. Мороз (вступ; розділи 2.2; 2.4; 4; 5; 10); М. Ф. Пуховкіна (розділи 2.3; 2.5; 3.1; 6.3; 8.1; 8.2); С. О. Брагін (розділ 7.8 ); Т. А. Важеєвська (розділи 6.2; 7.1 — 7.4; 7.6; 7.7); Л. В. Воронова (розділ 12); Н. В. Дорофєєва (розділ 3); Н. І. Іваник (розділ 9); О. М. Кандибка (розділ 1); В. В. Коломиє (розділ 6.3); В. Л. Крошюк (розділ 1); О. І. Мельникова (розділи 7.3; 7.6; 7.7); М. О. Мельничук (розділ 7.5); В. О. Міщенко (розділ 3.6); Т. М. Мусієнко (розділи 7.1; 7.4); М. Д. Олексієнко (розділи 11; 12; 13); К. Є. Раєвськиіі (розділи 8.3 — 8.6); В. І. Ричаківська (розділ 11); Т. А. Розмаїта (розділ 6.2); М. Р. Романик (розділ 13); М. І. Савлук (розділ 2.1); А. С. Савченко (розділ 5); П. М. Сенищ (розділ 11); Е. О. Федоров (розділ 6.1); О. І. Чайка (розділ 6.1).
Авторський колектив висловлює щиру подяку директорові департаменту персоналу Національного банку України М. В. Ільїну і заступникові директора П. І. Пастеру за активне сприяння у виданні підручника.НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ